Strategisch business controller ICT

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Financieel-Economische Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch, ICT
 • Reageren voor 26 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer LFEZ20211008_12
 • Plaatsingsdatum 12 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het klimaatvraagstuk, meer biodiversiteit en een werkbare verbinding tussen natuur en landbouw. Het zijn enkele van de vele uitdagingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als strategisch business controller ICT vervul jij hierin een sleutelrol op strategisch en bestuurlijk niveau. Hoe? Door te adviseren over omvangrijke ICT-projecten voortkomend uit politieke beleidsopdrachten of de bedrijfsvoering. Je werkveld beweegt mee met de ontwikkelingen en prioriteiten binnen het departement. Een uitdagende en afwisselende baan in Den Haag met impact!

Hoe zorg je dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beter in control komt op het gebied van ICT? Hoe help je ICT-projecten succesvoller te zijn? Achter die vraag schuilt een hele wereld. Een wereld die jij als strategisch business controller ICT verkent, en waarbij je niet alleen voorstellen doet voor verbeteringen maar ze ook begeleidt. Denk aan het duiden van rollen, het aanpassen van werkprocessen, betere samenwerking binnen de ministeries van LNV én Economische Zaken en Klimaat (EZK), maar ook aan besturing en financiën. Daarom voer je je functie uit in de driehoek van de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ), de CIO-office en de directie Bestuurlijke en Politieke Zaken. Namens FEZ ben je het aanspreekpunt voor de verschillende CIO-offices en de ICT-controllers van het kerndepartement, de diensten en agentschappen die voor LNV opdrachten uitvoeren. Je werkt nauw met hen samen bij het beoordelen van businesscases en het bespreken van de voortgang van ICT-investeringen en de beheersing van ICT-kosten. Hierbij let je onder meer op de financieel-economische, organisatorische en politiek-bestuurlijke risico’s. Je maakt zelf geen financiële opstellingen.

Jouw helder onderbouwde adviezen voorkomen dat we uit onze ICT-budgetten lopen. En dat is soms ingewikkelder dan het lijkt. Neem bijvoorbeeld een claim die bij FEZ wordt ingediend voor de vervanging van verouderde software. Op het eerste oog is het voorstel een prima te verantwoorden investering met hoge urgentie. Wanneer je kritischer kijkt, signaleer je mogelijke risico’s voor de toekomst. Maar je ziet ook dat de indiener van de claim zich al enigszins verbonden heeft aan een specifieke partij en dat afwijzing zijn eigen (continuïteits)risico’s met zich meebrengt. Dit kan jou als onafhankelijke adviseur in een lastige positie brengen. Jij gaat voor het bestuurlijk beste advies waar het ministerie van LNV nog jaren plezier van heeft.

Denk overigens niet dat je dag in dag uit achter je bureau zit. Jij bent namelijk veel in overleg. Aan de ene kant zijn dat formele overleggen, maar je voert als echte netwerker ook hoofdzakelijk informele overleggen. Alleen zo kom jij tot de beste strategische adviezen voor de directeur FEZ, de secretaris-generaal (SG) en de plaatsvervangend SG/CIO. Ook werk je nauw samen met collega’s van het ministerie van EZK, dat in hetzelfde gebouw is gehuisvest. Hiermee delen we diverse diensten op het terrein van ICT, personeel en financiële administratie.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Beleidscontrol van de directie Financieel-Economische Zaken toetst of de plannen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit binnen het budget blijven. Om wat voor plannen het gaat? Denk aan het stikstofbeleid, het mestbeleid, verduurzaming van de intensieve veehouderij of de kwaliteit van natuur en water. Onderwerpen die impact hebben op burgers, boeren, flora en fauna.

Voor de twee directoraten-generaal Agro en Natuur, Visserij en Landelijk Gebied en de directies daaronder zijn wij adviseur en sparringpartner. Specifiek geeft de afdeling ook invulling aan de eigenaarsadvisering voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en zelfstandige bestuursorganen, en aan de control op EU-beleid, ICT en apparaatskosten. We kijken niet alleen óf iets kan, maar denken ook mee over risico’s en alternatieve oplossingen.

Onze afdeling bestaat uit twintig mensen. Onderling is de sfeer goed en gezellig. Naast hard werken hoort een geintje op zijn tijd er zeker bij en staan we samen regelmatig stil bij onze successen. Wat werken bij de afdeling Beleidscontrol zo interessant maakt? Jij bouwt mee aan een solide organisatie. Daarnaast krijg je te maken met onderwerpen die heel dicht bij de burger staan, veel media-aandacht krijgen, vrijwel altijd ICT-componenten bevatten en altijd een internationale dimensie hebben vanwege Europese subsidies en regelingen.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Financieel-Economische Zaken

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directie Financieel-Economische Zaken, afdeling Beleidscontrol
De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is de concerncontroller van het ministerie en een directie die opereert in een dynamisch werkveld. We zijn in korte tijd gegroeid van vijftien naar ruim dertig medewerkers. Bij ons heb je volop kansen om mee te bouwen aan de ontwikkeling van de directie en de instrumenten.

Bij LNV wordt de dienstverlening op de terreinen ICT, personeel en financiële administratie gedeeld met EZK. Jij versterkt de directie FEZ met je kennis en vaardigheden op het gebied van algemene control en ICT-control. De directie bestaat uit twee afdelingen: de afdeling Begrotingszaken en de afdeling Beleidscontrol.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw G. van der Haar, plv. Directeur

070-3784282

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Financieel-Economische Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker data en algoritmes

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager Informatiemanagement

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 5 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinator Wet open overheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd