Strategisch beleidsadviseur directie KIEM, afdeling MESA

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.227
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Cultureel / taalkundig, Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Onderwijs / opleiding, Volkshuisvesting, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 7 juni Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer PSGC/BO/KIEM/23/01
 • Plaatsingsdatum 16 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie KIEM is op zoek naar een strategisch adviseur (s11-12) die bij wil dragen aan het strategisch vermogen van het ministerie van BZK. Als strategisch adviseur draag je bij aan de verschillende taken van de directie KIEM:

 • het doen van verkenningen naar toekomstige ontwikkelingen en thema’s
 • het (strategisch) adviseren van de ambtelijke en politieke leiding op BZK-prioriteiten,
 • het coördineren van de inbreng van BZK in strategische (interdepartementale) trajecten en gremia.

Jouw precieze taken zullen in onderling overleg worden bepaald, maar richten zich op de belangrijkste politieke prioriteiten, met aandacht voor de (middel)lange termijn. Een deel van je focus zal in ieder geval liggen op het gebied van ruimtelijke ordening in het algemeen en demografische ontwikkelingen in het bijzonder. Je coördineert de inzet van BZK op demografie, en participeert in interdepartementale trajecten. Je schrijft discussienotities, organiseert overleggen, maakt adviezen voor de ambtelijke en politieke leiding en zorgt dat de kennis over dit onderwerp up to date is. Je bent op dit onderwerp sparringpartner, vraagbaak en spin in het web.

Ook ben je betrokken bij de ontwikkeling van strategische kennis in de organisatie, in samenwerking met kennisinstellingen, adviesraden en directies. Je maakt externe ontwikkelingen en nieuwe inzichten relevant voor de BZK-terreinen. Je werkt mee aan het jaarthema van KIEM – dit jaar ‘het sturend vermogen van de overheid bij transities’ - en de uitvoering van andere verkenningen. Je initieert en organiseert nieuwe activiteiten en bijeenkomsten, in samenwerking met collega’s binnen en buiten KIEM en je draagt bij aan de ontwikkeling van de afdeling en de directie als geheel.

WIE BEN JIJ
Je bent een enthousiaste strategisch adviseur, die bekend is met en geïnteresseerd is in de beleidsterreinen van BZK. Je vindt het een uitdaging om te praten en denken over én te zoeken naar de juiste agenda’s en koers van ons departement. Je werkt nauw samen met je naaste collega’s, om te sparren en te toetsen, en ook om ze te helpen. Je bent in staat om intern en extern een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden. Daarbij schakel je makkelijk tussen het ‘nu’ en een (middel) langetermijnperspectief. We zoeken ook naar een dosis creativiteit, met een goed oog voor processen, waarbij je makkelijk kunt inspringen op ad-hoc verzoeken, zonder de lange lijnen uit het oog te verliezen. Je hebt affiniteit met beleidsprocessen en hebt een vlotte pen. Je bent stressbestendig en vindt het een uitdaging om op acute vragen in te springen.

Jouw competenties

 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
 • Verbinden, schakelen
 • Creativiteit
 • Overtuigingskracht
 • Analytisch vermogen
 • Flexibel

Uit onderzoek blijkt dat vrouwelijke kandidaten pas solliciteren als ze aan 100% van de eisen voldoen. Terwijl mannelijke kandidaten dat al bij 60% match doen. Dus, herken jij je in de uitdagingen, maar aarzel je of je aan alle eisen voldoet? Dan zien we je CV graag tegemoet. Even bellen om te sparren kan natuurlijk ook altijd!

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op vrijdag 17 juni. Sollicitanten ontvangen uiterlijk 10 juni bericht of zij daarvoor worden uitgenodigd.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM)

De directie KIEM levert een bijdrage aan de koersbepaling van BZK vanuit een internationaal, macro-economisch en lange termijnperspectief. Daarmee wordt het beleid van het departement meer science-based, toekomstgerichter, meer interdisciplinair en internationaal passend. KIEM levert deze bijdrage door drie taken in te vullen, die elkaar onderling versterken:

1. KIEM signaleert en agendeert (implicaties) van bestaande of toekomstige ontwikkelingen in de wereld die nu nog onvoldoende in beeld zijn op BZK-domeinen, zodat daar proactief op ingespeeld kan worden.

2. KIEM faciliteert en ondersteunt beleidsonderdelen op (expliciet gekozen) BZK-prioriteiten, waarbij KIEM zich onderscheidt door het inbrengen van exogene ontwikkelingen, aanvullende perspectieven en de (middel)lange termijn – en de inzet van specifieke netwerken in de internationale, economische en wetenschappelijke wereld.

3. KIEM coördineert en adviseert op beleidsdossiers die in gremia aan de orde komen die KIEM in portefeuille heeft of waar KIEM op basis van de inhoud verantwoordelijk voor is. In deze gremia vertegenwoordigt KIEM ook het departement.

KIEM bestaat uit twee afdelingen; EIZ en MESA.

De afdeling Europese en Internationale Zaken (EIZ) coördineert de strategische, Europese en internationale inzet van BZK en probeert vanuit de maatschappelijke opgaven op BZK-terrein de agenda in Brussel te beïnvloeden. De afdeling Macro-economische en strategische advisering (MESA) signaleert en agendeert maatschappelijke en macro-economische ontwikkelingen (trends op de lange termijn, wetenschappelijke inzichten) die van betekenis zijn voor de domeinen van BZK.

MESA faciliteert en ondersteunt de bewindspersonen op enkele actuele strategische dossiers. Voorbeelden van thema’s waarmee de afdeling MESA zich bezig houdt zijn vraagstukken rondom regionale verschillen, het verband tussen economische groei en vertrouwen in de overheid, het probleemoplossend vermogen van de overheid, brede welvaart en de gevolgen van demografische ontwikkelingen. Ten slotte coördineert en vertegenwoordigt MESA de inbreng van BZK in een aantal interdepartementale gremia en voorportalen, zoals de CFEI en RFEI, en naar de kennisinstituten waarvan de verantwoordelijkheid bij KIEM is belegd.

Verder kent KIEM een chief economist, die de kennisontwikkeling en advisering op het terrein van (macro-)economie verzorgt. De chief economist werkt nauw samen met beide afdelingen aan onder meer verkenningen en de periodieke economic outlook.

PSGC-BO-KIEM

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Boudewijn Steur

(06) 18 59 67 23

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Boudewijn Steur

(06) 18 59 67 23

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur begrotingszaken: team strategie en besluitvorming

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Staatssteun en Europees recht

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Kennis bij directie wonen

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd