Strategisch Analist Adviseur

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20230426_12
 • Plaatsingsdatum 9 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Fraude ontdekken, bestrijden of voorkomen, dat is wat wij op creatieve manieren voor elkaar proberen te krijgen ten behoeve van voedselveiligheid, productveiligheid, dierenwelzijn en natuur”, aldus Pauline Goemans, werkzaam bij de NVWA-IOD als Strategisch Analist Adviseur.

Als Strategisch Analist Adviseur kom je te werken bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA. De IOD is de Bijzondere Opsporingsdienst die strafrechtelijk onderzoek doet op alle domeinen van de NVWA. De IOD valt organisatorisch onder de NVWA en werkt onder gezag van het Openbaar Ministerie.

De IOD is onderverdeeld in verschillende uitvoerende (opsporings-)teams en team Opsporingsontwikkeling (OO). Jij wordt deel van team OO, dat fungeert als strategische bruisende denktank van de NVWA-IOD. De teammissie is het verhogen van de maatschappelijke impact van de strafrechtelijke opsporing in de domeinen van de NVWA. Dit gebeurt onder andere door actief het fraudebewustzijn van bedrijven en overheden te vergroten om hen zodoende in staat te stellen fraude te bemoeilijken of te voorkomen.

Wat ga je doen?
Als Strategisch Analist Adviseur ben je verantwoordelijk voor het initiëren en zelfstandig opzetten, uitvoeren en presenteren van (strategische fraudeanalyses met) aanbevelingen voor meer impact. Je werkweek bestaat hoofdzakelijk uit het opstellen van kennisproducten en het geven van strategische adviezen aan de Coördinerend Specialistisch Inspecteurs in het team en de leiding van de NVWA-IOD. Taken die de ene periode meer dan de andere voorkomen, zijn het bijdragen aan fraudecommunicatie, het beantwoorden van Kamer- of mediavragen en informatievoorziening naar management-overleggen.

Als Strategisch Analist Adviseur krijg je de kans om in een senior rol een waardevolle bijdrage te leveren aan een heel divers palet aan maatschappelijk zeer relevante thema’s. Zo heeft de bestrijding van fraude in het domein natuur – waaronder de illegale handel in beschermende dier- en plantsoorten valt en fraude die een bedreiging oplevert voor de biodiversiteit – een mondiale betekenis. De aanpak van dergelijke fraude in Nederland en door Nederlandse bedrijven, in een bijzondere opsporingsdienst met vergaande strafrechtelijke opsporingsbevoegdheden, biedt kansen om verschil te maken. Je kunt rekenen op samenwerking met betrokken collega’s en je wordt onderdeel van een mooi team. Je rapporteert aan de teamleider Opsporingsontwikkeling en ontvangt inhoudelijke leiding van de Coördinerend Specialistisch Inspecteur in het team op het betreffende domein(en) waarin je op dat moment werkt.

Lijkt de functie van Strategisch Analist Adviseur bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA je interessant en denk je dat jij de juiste persoon voor deze functie bent? Reageer dan snel op deze vacature!

Je hebt ruime ervaring in het opzetten en uitvoeren van strategische analyses met beleids- en/of gedragsbeïnvloeding als doel. Je bent creatief zowel in het kijken naar (potentiële) fraudegelegenheden en -barrières, als in het oplossen van inhoudelijke problemen en organisatorische uitdagingen. Je durft met verbetervoorstellen te komen. Daarnaast sta je open voor de mening van anderen en ben je flexibel in het bijstellen van jouw eigen mening. De teammissie – het verhogen van de maatschappelijke impact van strafrechtelijke opsporing - staat voor jou voorop.

Daarnaast zien wij graag het volgende:

 • Een afgeronde gedragswetenschappelijke opleiding op WO-niveau.
 • De richting van je opleiding en je ruime ervaring dient relevant te zijn voor analysevraagstukken en advisering op het gebied van fraude en/of de breedte van de domeinen van de NVWA. Het team streeft naar een grote diversiteit van disciplines! Op dit moment is onder meer aanvullend: antropologie, economie en politicologie.
 • Kennis van- en ervaring met het opzetten, uitvoeren en presenteren van analyses en onderzoek.
 • Ervaring met het adviseren van managementteams.
 • Ervaring met het werken in en leiden van (multidisciplinaire) projectteams heeft onze voorkeur.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Competenties:

 • Analyseren
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerking
 • Creativiteit
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.   
 • Betreft de vacature in eerste instantie een functie voor bepaalde tijd, dan wordt deze vacature niet opnieuw opengesteld als deze functie vast ingebed kan worden in de organisatie en de (in eerste instantie) tijdelijke vacature vervuld werd door een interne medewerker met een vast dienstverband.   
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA  (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Opsporingsontwikkeling & Inlichtingen (O&I) bestaat uit drie teams: het team Intelligence, het team Criminele Inlichtingen en het team Opsporingsontwikkeling. De afdeling O&I verzamelt en veredelt inlichtingen op alle domeinen van de NVWA, draagt bij aan het vergroten en verbreden van het inzicht in doelgroepen en risico’s, en zorgt voor de interne en externe afstemming op strategisch en tactisch niveau. Deze afstemming is specifiek gericht op het vergroten van de kwaliteit en effectiviteit van de divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst, ook in combinatie met de andere onderdelen van de NVWA. Hierin ga jij een belangrijke rol spelen.

Team Opsporingsontwikkeling is een ambitieus team waar veel ideeën en initiatieven uit voortkomen, als een strategische bruisende denktank van de NVWA-IOD. We werken graag multidisciplinair met onze achtergronden in onder meer criminologie, gedragswetenschappen, veiligheidswetenschappen, rechten en biomedische wetenschappen. We werken veel en makkelijk samen en hebben daarnaast onze individuele projecten waarvan we elkaar goed op de hoogte houden. Hierdoor zijn we ook een hecht team. We willen graag leren van onze (IOD-) onderzoeken en analyses, we zoeken naar verbetering waar dat kan en ondersteunen de gehele IOD hierbij, waardoor we veel contact hebben met collega’s uit vele teams zowel binnen de IOD als de gehele NVWA en met opsporingspartners.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mw. dr. L. (Loes) Berendsen, Teamleider Opsporingsontwikkeling

06 11 51 05 27

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider Productveiligheid FME

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Inspecteur/Analist Ontbossingsverordening

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Projectleider Cannabis en Tabak

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)