Strategisch adviseur verantwoording bij het ministerie van BZK

 • Den Haag
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • €3.662 - €6.320 (bruto)
 • Auditing / accountancy, Financieel / economisch, Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 22 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 897, Plaatsingsdatum: 1 juni 2024

Kom jij ons team versterken? Kan jij makkelijk schakelen tussen verschillende werkvelden, zoals audit, interne beheersing, risicomanagement, beleidsonderzoek en IT-beheer? Dan biedt deze positie bij het team Coördinatie Auditdienst Rijk en Algemene Rekenkamer een mooie uitdaging.

Binnen de directie Financieel-Economische Zaken is het team waarin je komt te werken, het aanspreekpunt voor de Auditdienst Rijk (ADR) en Algemene Rekenkamer (AR). Ook heb je veel contact met collega's van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) die betrokken zijn bij de onderzoeken van de ADR en AR. Als strategisch adviseur beheer en adviseer je het proces rond het oplossen van tekortkomingen naar aanleiding van de jaarverantwoording en – beter nog – voorkomen daarvan.

Dat vraagt om dagelijkse afstemming met alle lagen van het departement, van je naaste collega's tot directeuren, de secretaris-generaal en bewindspersonen. Het onderhouden van een goed netwerk is daarmee één van jouw belangrijkste uitdagingen. Het ministerie van BZK is een departement met diverse (rijksbrede) beleidsterreinen, van democratie tot digitalisering, met ook vele uitvoeringsorganisaties.
Jij houdt met pieken en dalen door het jaar heen je focus op de jaarverantwoording. Dit doe je door het risicomanagement verder te ontwikkelen, het onderzoek door de ADR en AR te begeleiden, acties intern aan- en na te jagen en tot slot iedereen op een passende wijze te informeren en de bestuurlijke top te adviseren.

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of het jaarverslag van BZK voldoet aan de eisen voor de verantwoording over de financiële informatie, de bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten. Daarbij steunt ze op onderzoeken die de Auditdienst Rijk het gehele jaar door doet en waarvoor het team ook het aanspreekpunt is.
Vanuit jouw rol in de bedrijfsvoering van BZK, coördineer en schrijf jij met collega's de bedrijfsvoering paragraaf van het jaarverslag. Een passende beschrijving die alle partijen tevreden stelt en het gewenste doel bewerkstelligt, dat is jouw streven en vind je leuk om te doen.

Daarnaast vinden andere onderzoeken door de AR plaats bij BZK naar doelmatigheid. Denk hierbij aan onderwerpen als het integriteitsbeleid van de Rijksoverheid, het programma digitalisering en gebruik van algoritmes (vanuit de rijksbrede coördinerende rol van het ministerie). Voor al deze onderzoeken vervult het team Coördinatie AR en ADR de spilfunctie tussen het AR-onderzoeksteam en collega's binnen het departement en bij de uitvoeringsorganisaties.

Zie hieronder voorbeelden van werkzaamheden:

Je coördineert en redigeert de (bestuurlijke) reactie op AR-rapporten.
Je denkt kritisch mee bij het opstellen van plannen van aanpak met verbeteracties.
Je bewaakt de voortgang van verbeteracties naar aanleiding van tekortkomingen, onder andere via een monitoringscommissie.
Je adviseert de ambtelijke top over de voortgang van verbeteracties en over onderwerpen op het terrein van de AR en ADR.
Je schrijft of redigeert de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag.
Je draagt actief bij aan de doorontwikkeling van risicomanagement binnen FEZ
Je overlegt frequent met de AR en de ADR over lopende onderzoeken.
Je ondersteunt bij de voorbereiding van het Audit Committee BZK.

Voor meer informatie over onderwerpen en onderzoeken waar het team zich mee bezighoudt, zie:
https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/verantwoordingsonderzoek
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/auditbeleid/rapporten-auditdienst-rijk-adr/binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Jij komt te werken bij de afdeling Kaderstelling, Processen en Informatie (KPI). Binnen deze afdeling coördineren we de activiteiten rondom de financiële verantwoording. We maken deel uit van de directie Financieel-Economische Zaken.

Het is de taak van KPI om kaders te stellen voor en richting te geven aan de uitvoering van financiële processen. Ook voorzien we in de financiële informatie die nodig is voor sterk financieel beheer en goede control. De directeur FEZ is tevens coördinerend directeur inkopen (CDI). Binnen de afdeling werkt een team om toe te zien op de naleving van aanbestedingsregels en om het inkoopbeleid te implementeren.

De afdeling KPI telt 24 collega's met verschillende expertises. Naast de coördinatie van de Algemene Rekenkamer en Auditdienst Rijk zijn dat inkoop, aanbesteden, fiscaliteit, subsidies en procesoptimalisatie. Kortom: een veelzijdige afdeling met specialistische kennis én een fijne sfeer.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Gijs Haas

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker betalingen decentrale overheden FEZ

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) controller FEZ/Control / Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Privacy Functionaris

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)