Strategisch adviseur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Cultureel / taalkundig, Financieel / economisch, ICT, Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Onderwijs / opleiding, Personeel en organisatie, Volkshuisvesting, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 3 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer KIEM/2022/06
 • Plaatsingsdatum 16 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie KIEM is op zoek naar een strategisch adviseur die bij wil dragen aan het strategisch vermogen van het ministerie van BZK. Als strategisch adviseur draag je bij aan de verschillende taken van de directie KIEM;

 • het bijdragen aan verkenningen naar toekomstige ontwikkelingen en thema’s
 • het (strategisch) adviseren van de ambtelijke en politieke leiding op BZK-prioriteiten,
 • het coördineren van de inbreng van BZK in strategische (interdepartementale) trajecten.

Ook ben je betrokken bij de ontwikkeling en landing van kennis in de organisatie, in samenwerking met kennisinstellingen, adviesraden en directies. Je initieert en organiseert nieuwe activiteiten en bijeenkomsten, in samenwerking met collega’s binnen en buiten KIEM en je draagt bij aan de ontwikkeling van het cluster en de directie als geheel.

Jouw precieze taken zullen in onderling overleg worden bepaald. Je inhoudelijke focus ligt op een of twee van de beleidsterreinen van het ministerie van BZK. Je zorg dat je op die terreinen op de hoogte bent van beleidsmatige en inhoudelijke ontwikkelingen, denkt met collega’s binnen BZK mee- en tegen rond actuele vraagstukken, en zorgt dat er in de beleidsdirecties ook gekeken wordt naar langetermijnontwikkelingen en kennisvragen. Je maakt externe ontwikkelingen relevant voor de BZK-terreinen. Je werkt mee aan het strategisch jaarthema en de uitvoering van verkenningen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je wordt onderdeel van de directie KIEM, cluster Strategie. Het cluster Strategie is een jong en dynamisch cluster (6FTE) en heeft relatief veel vrije ‘keuzeruimte’ om zelf te bepalen aan welke thema’s we werken en welke focus we daarin aanbrengen. Dat legt tegelijkertijd een uitdaging neer bij de agenderende kracht van het cluster: ons werk is niet vanzelfsprekend relevant, daar moeten we hard voor werken. Kwaliteit, samenwerking en impact zijn daarbij belangrijke kernwoorden voor hoe wij onze taakopvatting zien. Onderwerpen waar we nu aan werken zijn bijvoorbeeld demografie en migratie, de rechtvaardige overheid, de langetermijnstrategie Covid-19 en de impact van de invasie in Oekraïne op de lange termijn. Op deze onderwerpen adviseren we onze bewindspersonen, maken we verkenningen, doen we scenariostudies, laten we kennis ontwikkelen, organiseren we bijeenkomsten, etcetera.

De directie Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM) is de centrale directie van BZK op strategisch, macro-economisch en Europees terrein. Samen met de directies Bestuursadvisering en Communicatie vormt KIEM de clusterdirectie Bestuursondersteuning. KIEM bestaat naast het cluster Strategie uit de clusters Macro-Economie en Internationaal/EU. De clusters werken onderling veel samen.
De missie van KIEM is een continue missie: toegevoegde waarde leveren aan de koersbepaling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Vanuit een brede blik dragen wij met state of the art kennis bij aan beter beleid en het positioneren van BZK in Nederland en internationaal. Daarbij coördineren we voor BZK de behartiging van Nederlandse belangen in de EU en in de Haagse economische discussies. Vaak werken we aan strategische onderdeel- en departement-overstijgende thema’s. We leveren input voor beleidsagenda’s op de middellange termijn en verbinden die kennis en inzichten aan actuele beleidsdiscussies.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Willemieke Hornis

06-52595671

Remko ter Weijden

06-11721763

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Communicatieadviseur BZK Transparant

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior adviseur informatievoorziening

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Breed inzetbare coördinator directie Wonen, afdeling koop- en kapitaalmarkt

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd