Strateeg Sociaal Domein (Jeugdhulp)

Gemeente Tilburg

 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.022 - €5.984
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 24 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer SOC19-13e
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Een tijdelijke ambtelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste ambtelijke aanstelling.

Informatie
Om het proces in het kader van de doorontwikkeling op een goede manier te ondersteunen en verder te ontwikkelen zoeken wij voor het team Ondersteuning en Zorg een strateeg die verantwoordelijk is voor de inhoudelijk strategische en coördinerende rol op de kerntaak passende ondersteuning. Hierbij zal de focus met name komen te liggen bij het Jeugddomein.
Dit betekent dat je als strateeg verantwoordelijk bent voor:
 • Het creëren van een overkoepelende inhoudelijke strategische visie op deze kerntaak, in verbinding met de andere kerntaken binnen het programma inclusieve stad. Dit betekent niet dat je de strategische lijnen alleen moet uitzetten, je doet dit samen met andere strategen en de (senior)beleidsmedewerkers.
 • Het leggen van de verbinding en afstemming tussen de medewerkers binnen en buiten de kerntaak van zowel afdeling Sociaal en andere primaire afdelingen als, indien aan de orde, van de uitvoerende en bedrijfsvoerende afdelingen (de keten).
 • Een coachende rol naar de betrokken collega's die actief zijn binnen de desbetreffende kerntaak op inhoud.
Daarnaast kan je worden ingezet als opdrachtnemer voor diverse projecten en opgaven al dan niet afdeling overstijgend. Verder wordt van de strateeg verwacht dat deze deelneemt aan de programmatafels en/of het voorbereiden c.q. deelnemen aan de ambtelijke stuurgroep Sociaal Domein en een actieve bijdrage levert aan het opstellen van de programmabegroting en jaarrekening.

Je maakt deel uit van het MT en strategenoverleg van de afdeling Sociaal. Voorts kun je op bovengenoemde opgaven zelfstandig opereren en ben je een stevige adviseur en gesprekspartner. Je bouwt een in- en extern netwerk op in Hart van Brabant met samenwerkende partners in regiogemeenten en andere betrokkenen en vertegenwoordig je de gemeente Tilburg in landelijke en regionale ambtelijke overleggen. En last-but-not least ben je de rechterhand van wethouders in bestuurlijke overleggen.

Functie-eisen

Werk en denkniveau: WO
Afgeronde opleiding: Beleidswetenschappen, sociale wetenschappen, bestuurskunde of vergelijkbaar

Profiel
 • je bent een bruggenbouwer tussen het sociaal domein en daaraan grenzende beleidsvelden.
 • je hebt ruime aantoonbare ervaring met veel omvattende complexe vraagstukken als het gaat om het maken van beleid binnen het sociaal domein.
 • je bent in staat om als adviseur makkelijk de vertaalslag te maken tussen strategische beleidsterreinen en de uitvoering daarvan.
 • je hebt ruime ervaring met project- en programmamanagement.
 • je bent een echte netwerker/verbinder.
 • je geeft heldere adviezen zowel in woord als geschrift.
 • je beschikt over coachende vaardigheden.
Competenties
 • Samenwerken
 • Verbinden
 • Overtuigingskracht
 • Probleemanalyse
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Resultaatgerichtheid
 • Netwerkvaardigheid.

Arbeids­voorwaarden

 • Maand­salaris Min €4.022 Max. €5.984 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 13 (aanloopschaal 12). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 4022,- en maximaal € 5984,- bruto per maand.
 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
 • Een tijdelijke ambtelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste ambtelijke aanstelling.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaar vervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas). Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.
Onderzoek werving en selectie
Op dit moment lopen er meerdere onderzoeken om ons wervings- en selectieproces te verbeteren. In dit kader kunt u benaderd worden voor het invullen van een vragenlijst. Deelname is op vrijwillige basis.

Bijzonderheden

Solliciteer via de onderstaande button. Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Rudy van de Maat, teammanager, via tel.nr. 06-25767571. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: SOC19-13e

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Gemeente Tilburg

De Tilburgse organisatie is een netwerkorganisatie. Samenwerken met partners in de stad, in goed overleg naar de beste oplossingen zoeken, is voor de medewerkers van onze gemeente vanzelfsprekend. Ervoor zorgen dat de inwoners, bedrijven en bezoekers zich prettig en welkom voelen in de stad hoort tot de belangrijkste taken van onze medewerkers. Het spreekt voor zich dat de ambtelijke organisatie er voor moet zorgen dat de doelen van het stadsbestuur worden gehaald.

Wie ervoor kiest te solliciteren naar een functie bij de gemeente Tilburg maakt een goede keuze. Tilburg is een moderne, vooruitstrevende werkgever. Het is een platte netwerkorganisatie en de sfeer is collegiaal en informeel. Er wordt hard gewerkt; iedereen gaat voor resultaat én voor kwaliteit. Alles moet betaalbaar blijven en achteraf zonder probleem kunnen worden verantwoord.

De gemeente Tilburg bestaat uit een directie met daaronder 20 afdelingen, elk met een eigen afdelingshoofd, en een Griffie. Tilburg is met bijna 210.000 inwoners de inmiddels de zevende stad van Nederland. Voor meer informatie over de gemeentelijke organisatie en voor een organogram kunt u terecht op www.tilburg.nl

Afdeling Sociaal
Voorwaarden creëren om inwoners zelfredzaam en veerkrachtig te maken, stimuleren dat alle Tilburgers zo veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving en de ruimte krijgen zich te ontplooien: dáár houdt de afdeling Sociaal zich mee bezig. Dit doen we door beleid te ontwikkelen, actief de regierol te pakken waar nodig, advies te geven en te faciliteren. We signaleren ontwikkelingen in de samenleving waar we op inspelen en richting aan geven, samen met onze partners. De afdeling is actief op de terreinen inclusieve stad, leefbaarheid en vestigingsklimaat. De medewerkers maken beleid op het gebied van cultuur, sport, gezondheid, onderwijs, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Door de ontwikkeling van de 'participerende overheid' is naast beleid maken ook processturing belangrijk geworden. Veel wordt overgelaten aan, of ontwikkeld in samenwerking met partners in de stad of andere gemeenten in de regio.
De afdeling bestaat uit 3 teams die op alle (beleids)domeinen intensief samenwerking in onze netwerkorganisatie.

Binnen de afdeling Sociaal is een doorontwikkeling gaande die ertoe moet leiden dat de afdeling:
 • In contact staat met het maatschappelijk (midden)veld.
 • Antwoord kan geven op de transformatie binnen de uitgangspunten van "de bedoeling".
 • Dit organiseert en realiseert binnen de netwerkorganisatie en samen met, daar waar nodig, de omringende gemeenten en partners uit het maatschappelijk veld.
 • Open staat voor maatschappelijke initiatieven en burgerparticipatie en klaar is voor de participatieve overheid.
 • In staat is om helder te adviseren naar haar bestuur en daar waar van toepassing de regio i.v.m. haar rol als gastheergemeente voor de jeugdhulp.
 • Beschikt over voldoende strategisch vermogen.
 • De basisprocessen op orde heeft en dus "in control" is.
Team Ondersteuning en Zorg
De belangrijkste werkterreinen van het team Ondersteuning en Zorg zijn maatschappelijke ondersteuning, positieve gezondheid en jeugdhulp. Het team maakt beleid op deze terreinen en maakt afspraken met partners in het sociaal domein. Binnen het team werken strategen, (beleids-)medewerkers en medewerkers verantwoordelijk voor de inkoop en het contractmanagement/accountmanagement. De medewerkers dragen er aan bij dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en inwoners zelfredzaam blijven of worden. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: regisseren, stimuleren en faciliteren. Dit vraagt van de medewerkers steeds flexibiliteit, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rudy maat van de

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rudy maat van de

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Tilburg nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Secretaresse

Gemeente Tilburg
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Portefeuillemanager

Gemeente Tilburg
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Vastgoedjurist

Gemeente Tilburg
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)