Strateeg en Directieadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling

Gemeente Rotterdam

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.965 - €6.616
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Volkshuisvesting
 • Vacaturenummer 00057755
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Strateeg en Directieadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling

De afdeling

Binnen het Clusterbureau is de expertise samengebracht over strategie, gebiedsaccountmanagement, privacy management, onderzoek en internationale zaken. Het Clusterbureau werkt daarin samen met tal van geledingen binnen en buiten het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling. Je bent onderdeel van het team Strategie en Beleid van het Clusterbureau waar een divers samengesteld team van bevlogen collega’s voor Rotterdam en Rotterdammers werkt.

 

De organisatie

Werken voor de gemeente Rotterdam is werken voor een stad die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Die bekend staat als innovatief en internationaal. Een stad ook met complexe vraagstukken en grote maatschappelijke opgaven. Rotterdam vindt inclusiviteit binnen de organisatie belangrijk. Dit streven we dan ook na. In deze voorhoede werk jij, voor en samen met meer dan 650.000 Rotterdammers. Bij zo’n stad hoort een eigentijdse overheid.

 

Je komt te werken in het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). Het cluster MO stimuleert ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Sport, cultuur, onderwijs en zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden. Of intensievere zorg als dat echt noodzakelijk is. Dat doen we in opdracht van het College en samen met de wijkraden en maatschappelijke partners.

 

Kun jij de uitdagingen van onze stad aan? Denk je breder dan de Nieuwe Maas? En wil jij je met ons sterk maken voor die meer dan 650.000 Rotterdammers?

Welkom. Wij bieden je ruimte en kansen om Rotterdam en jezelf vooruit te helpen. Met arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken.

 

Rotterdam. Make it happen!

 

De functie

Teaser: Ben jij een Strateeg die met plezier complexe maatschappelijke vraagstukken exploreert en ook de concerndirecteur goed adviseert?

 

Als Strateeg en directieadviseur bij het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) ontwikkel je langetermijnperspectieven en visies op de Rotterdams vraagstukken en adviseer je de concerndirecteur van MO op het gebied van ambtelijke en politieke besluitvorming. Dit doe je samen met collega’s binnen en buiten het team van Strategen. Daarin ben je inspirerend, breng je inzichten van buitenaf in en verbind je (beleids)onderwerpen binnen en buiten de gemeente. Je weet je verschillende inhoud snel eigen te maken. Daarnaast ben je flexibel én vasthoudend, en ben je goed in het regisseren van processen.

 

Het team Strategen draagt bij aan strategisch en beleids-en kennisontwikkeling binnen het sociale domein over complexe/strategische vraagstukken. Om ervoor te zorgen dat Rotterdam aantrekkelijker wordt om in te wonen, werken, bezoeken, leven én in op te groeien. Het team Strategen maakt regelmatig een Toekomstverkenning Sociaal Domein en werkt aan een brede reeks van strategische dossiers. Strategen brengen verschillende perspectieven in en werken met plezier samen in verschillende samenstellingen door onze hele organisatie heen. De functie biedt daarom boeiende uitdagingen in een interessant krachtenveld dat constant in beweging is.

 

Wat doe je zoal?

 

·      Je ontwikkelt langetermijnperspectieven en visies op de stad, brengt verwachte ontwikkelingen in de samenleving in kaart en biedt handelingsperspectieven voor het huidige beleid en de uitvoering.

·      Je adviseert de concerndirecteur inhoudelijk en procesmatig op de voorgenomen besluiten in de concerndirectie en je functioneert op concernniveau als clustersecretaris van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling. Je benut daarbij de kennis in en buiten het cluster. 

·      Je verbindt verschillende domeinen in ons cluster én ons concern en biedt inspiratie en advies op grond van inzichten uit de wetenschap, uit andere delen van het concern en van externe partijen.

·      Je producten bestaan niet alleen en altijd op papier; je adviseert, helpt en brengt mensen bijeen en regisseert en organiseert processen. De ene keer één-op-één, de andere keer in grote groepen.

·      Je bevordert het strategisch denken bij de collega’s in de lijn en stimuleert het besef dat zij allemaal werken aan een gezamenlijk doel, het bredere verhaal van (de toekomst van) de stad. Je bent gewend aan ‘tegendenken’ en stelt waar nodig onwelkome vragen om beleidsthema’s verder te helpen. Om zo ons cluster een lerende organisatie te laten zijn en te blijven.

 

Jouw profiel

Ben jij een enthousiaste en verbindende Strateeg en Directieadviseur voor de concerndirecteur? Je hebt plezier in het exploreren van complexe maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast ben je ook in staat om samen met collega-strategen de directie en andere medewerkers een handvat te bieden om het gewenste resultaat voor elkaar te krijgen.

 

Voor deze functie heb je de volgende eigenschappen:

 

·      een strategische oriëntatie en goede adviesvaardigheid.

·      affiniteit met het sociaal domein en met Rotterdam, met een sociaal maatschappelijke antenne

·      je voelt je thuis in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving en je houdt je stevig staande in het adviseren van de ambtelijke top.

·      je bekijkt vraagstukken vanuit verschillende perspectieven en je vindt aansluiting bij verschillende doelgroepen binnen de organisatie en in de stad. Je werkt vanuit de verbinding binnen en buiten het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling met oog voor elkaars verschillen.

·      je maakt je inhoud snel eigen Je kunt gemakkelijk en snel schakelen tussen verschillende thema’s, zeker als dat onder tijdsdruk vanwege actuele ontwikkelingen nodig is.

·      

Functie-eisen

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Rotterdam nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wmo adviseur

Gemeente Rotterdam
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Detentie Inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Arbeidsbegeleider

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd