• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Voor de duur van minimaal 1,5 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.192 - €5.559
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 2 september Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer BD19/DGRR/190220
 • Plaatsingsdatum 7 augustus 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Het Wetboek van Strafvordering wordt integraal gemoderniseerd met het programma Modernisering Wetboek van Strafvordering - Consequenties voor de Keten. Als strafrechtjurist speel jij bij die modernisering een belangrijke rol. Zo bereid je overleggen voor over de uitvoeringsconsequenties, draag je inhoudelijk je steentje bij én lever je een belangrijke bijdrage aan effectonderzoeken en impactanalyses.

Als strafrechtjurist werk je mee aan de realisatie van de vastgelegde doelstellingen van het programma Modernisering Wetboek van Strafvordering - Consequenties voor de Keten (WSvCK). Je bereidt onder andere overleggen voor met strafrechtketenpartners over de uitvoeringsconsequenties. Dat doe je door het schrijven van juridische (vraagpunten)notities, aan de hand van wetsvoorstellen en algemene maatregelen van bestuur. Daarbij leg je een koppeling tussen de juridische tekst én de mogelijke consequenties daarvan voor de praktijk van de strafrechtketenpartners. Daarnaast participeer je actief in de overleggen die je voorbereidt en lever je een een inhoudelijke bijdrage. Je levert ook inbreng aan de werk- en expertgroepen die zich buigen over lopende (effect)onderzoeken en impactanalyses.

Je onderhoudt de ontwikkelde technische hulpmiddelen die de ketenpartners helpen bij het inzichtelijk maken van de wijzigingen die het nieuwe wetboek in de huidige praktijk brengt. En je voert diverse ad-hocwerkzaamheden uit, gerelateerd aan de besturing van het programma WSvCK. Denk daarbij aan het plannen en verslaan van overleggen, de communicatie naar de deelnemers en het organiseren van congressen of conferenties. Samen met de programmamanager ondersteun je de (externe) Commissie Implementatie en je faciliteert het overleg met de ketenpartners over de ontwikkeling van het implementatieplan van het nieuwe wetboek. Tot slot lever je een bijdrage aan producten die de verschillende actoren kunnen helpen bij de uitvoering van dit plan.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en een diploma in juridische richting, bij voorkeur in de afstudeerrichting straf(proces)recht.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in de strafrechtketen.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken in een dynamische en politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt kennis van het straf(proces)recht en van processen en organisaties in de strafrechtketen.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.
 • Je kunt in korte tijd wetsvoorstellen analyseren en een inschatting maken van de mogelijke gevolgen daarvan voor de praktijk.
 • Je kunt wetsvoorstellen vertalen naar werkprocessen in de strafrechtketen.
 • Je bent een integere pragmaticus met een planmatige en resultaatgerichte inslag.
 • Je bent bestuurlijk en organisatiesensitief, en beschikt over uitstekende netwerkvaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur Voor de duur van minimaal 1,5 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Wetboek van Strafvordering (WSv) wordt integraal gemoderniseerd. De directie Wetgeving en Juridische Zaken is verantwoordelijk voor het wetgevingstraject. Gelet op de omvang van de moderniseringsoperatie en de verwachte consequenties voor de uitvoeringspraktijk, werd al bij aanvang van de modernisering de noodzaak onderkend om (1) in een vroeg stadium de verwachte impact van de wetswijzigingen in kaart te brengen, en (2) de betrokken partijen te ondersteunen bij de voorbereiding op de implementatie van het gemoderniseerde WSv. Daartoe is in april 2014 het programma Modernisering Wetboek van Strafvordering - Consequenties voor de Keten in het leven geroepen. De komende periode wordt gekenmerkt door een overgang van de eerste naar de tweede doelstelling.

Directie Strafrechtketen

De functie wordt gepositioneerd onder de directie Strafrechtketen. In oktober 2015 is besloten de opgebouwde samenwerking tussen de ketenorganisaties in de strafrechtketen een duurzaam karakter te geven. Onderdeel van dit besluit is de oprichting van het bestuurlijk ketenberaad, het landelijk ketenberaad en de directie Strafrechtketen. De ketenpartijen zijn als primair verantwoordelijken zelf aan zet. De directie Strafrechtketen heeft hierin een ondersteunende en aanjagende rol. Onze primaire opdrachtgever is het bestuurlijk ketenberaad.

De directie is gestart op 1 januari 2016 en hoort bij het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Kenmerkend voor de werkwijze van de directie Strafrechtketen is dat we de gezamenlijkheid centraal stellen. Dat uit zich in het gezamenlijk bepalen van doelen, gezamenlijk inzicht verwerven en een gezamenlijk gesprek voeren over de maatschappelijke ontwikkelingen, en de achterliggende publieke waarden en dilemma’s. De directie opereert daarin als beschermer en bewaker van ketenbelangen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jacqueline Kraakman, Senior Adviseur

06-52809380

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jacqueline Kraakman, Senior Adviseur

06-52809380

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Directie Strafrechtketen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Secretaris Afpakken

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Coördinator Opleidingsomgeving

Centraal Justitieel Incassobureau
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Projectarchitect

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden