• Bilthoven
 • WO bachelor
 • 16 - 40 uur
 • €749
 • Onderzoek / wetenschap
 • Solliciteer voor 1 juli 2024 Nog 13 dagen
 • Meeloopstage
 • 1 jun. 2024 - 1 aug. 2024
Kenmerk: SIM-Stage-001, Plaatsingsdatum: 17 april 2024

Het statistische model SPADE helpen uitbreiden door de leeftijdsafhankelijkheid van voedingsinname goed te modelleren.

Het model SPADE (Statistical Program to Assess habitual Dietary Exposure) wordt intern door het RIVM ontwikkeld en wordt gebruikt om de gebruikelijke inname van voedingsstoffen te modelleren. Dit doen we op basis van de Voedselconsumptiepeiling dataset, welke ook door collega’s op het RIVM wordt verzameld. In deze dataset bevinden zich verschillende participanten die elk op meerdere dagen gevraagd zijn om op te geven wat zij hebben gegeten. Uiteindelijk zijn we geinteresseerd in de gebruikelijke, of typische, inname van bijvoorbeeld vet, suiker, groente, zout etc.

Om dit goed te modelleren tranformeren we ten eerste de uitkomstvariabele via een Box-Cox power transformatie. Vervolgens gebruiken we een mixed effects model met een random intercept om goed rekening te kunnen houden met het multilevel aspect van de dataset. Ten laatste modelleren we de leeftijdsafhankelijkheid via penalised splines (p-splines). In deze stage ga je dit model uitbreiden door o.a. meerdere voedingsstoffen tegelijk te modelleren als een multivariate uitkomt, en door te kijken of de spreiding van het model ook via leeftijdsafhankelijke splines gemodelleerd kan worden.

Deze stage is niet bedoeld als afstudeerstage, maar voornamelijk als meeloopstage of ‘snuffelstage’ om interessant werk te doen, te zien wat wij binnen het RIVM qua onderzoek uitvoeren en om zelf wat nieuws te leren qua statistische methoden.

De afdeling SIM helpt andere afdelingen binnen het RIVM op het gebied van statistiek, data science en modellering. Zo werken wij in het project SPADE (Statistical Program to Assess habitual Dietary Exposure) samen met voedingskundigen om de gebruikelijk inname van verschillende voedingsstoffen te modelleren. Tijdens je stage krijg je ook de kans andere collega’s van SIM te spreken en zo globaal te horen aan welke projecten zij werken en welke technieken ze hier voor gebruiken.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2025 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2500 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!
RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Laurens Bogaardt, modelleur

0613151353

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante stages

Afstudeerstage

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Zeist
 • Bachelor - HBO
 • 36-40

Stagiairs Ondermijning

Programma Directoraat-Generaal Ondermijning
 • Den Haag
 • Universitair Master
 • 32