Stagiair Wet open overheid (24-40 uur per week)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 5 maanden
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €300 - €450
 • Niveau Universitair Master, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 16 februari Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer S0008
 • Plaatsingsdatum 24 januari 2023
 • Dienst­verband Stage

Functie­omschrijving

Wat ga je doen?
De Wet open overheid trad op 1 mei 2022 in werking. Dat geldt echter nog niet voor de verplichting voor bestuursorganen om 17 informatiecategorieën actief openbaar te maken. Deze verplichting zal de komende periode gefaseerd van kracht worden.

Veel gemeenten bereiden zich al wel voor op deze nieuwe openbaarmakingsverplichting. Ze hebben daarbij behoefte aan een duidelijke uitleg over de vraag welke documenten wel of niet actief openbaar gemaakt moeten worden.
Voorbeelden van vragen vanuit gemeenten:

 • Welke ‘beschikkingen’ van gemeentelijke bestuursorganen zijn straks verplicht actief openbaar?
 • Wat is een ‘convenant’ en welke documenten binnen de gemeente vallen daaronder?
 • Van welke gemeentelijke adviescommissies en -colleges moeten de ‘adviezen’ actief openbaar gemaakt worden?

Als vereniging van alle gemeenten biedt de VNG haar leden ondersteuning bij de beantwoording van deze en andere vragen.

Je opdracht
Je geeft vanuit juridisch perspectief nadere uitwerking aan de 17 informatiecategorieën (opgenomen in artikel 3.3 van de Wet open overheid) voor specifiek de gemeentelijke praktijk.

Doel: het geven van een uniforme, met gemeenten afgestemde, invulling van de 17 informatiecategorieën voor gemeenten.

Werkwijze:

 • bestudering en analysering van de wetsgeschiedenis van de Wet open overheid en verschenen literatuur;
 • het houden van interviews bij gemeenten die reeds kennis hebben over/ zich voorbereiden op de invulling van de actieve openbaarmakingsverplichting;
 • deelnemen aan besprekingen over het onderwerp met andere betrokken organisaties (o.a. Ministerie van BZK, RDDI, IPO en Unie van Waterschappen).

Resultaat: een factsheet met een gedetailleerde, op gemeenten gerichte uitwerking van de 17 informatiecategorieën van artikel 3.3 Wet open overheid.

 • Salaris­omschrijving

  Wat bieden wij je?
  • Een maandelijkse stagevergoeding van 500 euro bij een werkweek van 40 uur.
  • 160 uur vakantie op jaarbasis bij een werkweek van 40 uur.
  • Een laptop en smartphone van de VNG in bruikleen.
  • Een meewerk- of afstudeerstage van 5 maanden gedurende minimaal 3 dagen in de week, start: op de kortst mogelijke termijn.
  • De mogelijkheid om ervaring op te doen in een complexe organisatie in de publieke sector.
  • De mogelijkheid om mede vorm te geven aan de implementatie van een van de belangrijkste wetten voor gemeenten van dit moment.
  • De mogelijkheid om hybride te werken.
  • Een inspirerende en leerzame omgeving.
  • Begeleiding op de werkplek.

 • Maand­salaris Min €300 Max. €450 (bruto)
 • Dienst­verband Stage
 • Contract­duur 5 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Wil je solliciteren? Reageer dan uiterlijk 15 februari 2023.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Jouw team?
Als stagiair bij de VNG heb je het Team Recht als thuisbasis. Het team bestaat uit 12 medewerkers en houdt zich bezig met het gemeenterecht in brede zin. Team Recht voert de wetgevingsfunctie uit voor alle modelverordeningen van de VNG. Bovendien coördineert het team de dienstverlening en lobby op onder andere de Gemeentewet, de Wet open overheid, de Algemene wet bestuursrecht en een aantal bijzondere wetten.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Wie zijn wij en waar zijn wij trots op?
De vereniging heeft als doel de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we elke dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Juliette van der Jagt

0620897891

Christiaan de Vlieger

0612233947

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur uitvoeringsprogramma's economie (36 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 16 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Strategisch adviseur Informatiesamenleving (32-36 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Vier beleidsadviseurs Gezond en actief leven (32 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd