Stagiair producttoezicht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 40
 • Vergoeding €652
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 21 augustus Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer Stage ILT 2022-19
 • Plaatsingsdatum 21 juli 2022
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
 • Periode 1 sep 2022 - 28 feb 2023

Functie­omschrijving

Het inzichtelijk maken van de effecten die we bereiken met ons producttoezicht is belangrijk. Extern willen we ministers, Tweede Kamer, onze stakeholders en het publiek kunnen vertellen wat we met ons toezicht bijdragen aan bepaalde maatschappelijke opgaven. En intern wil je als teamleider kunnen vertellen welke prestaties je hebt geleverd met de beschikbaar gestelde middelen en wat je daarmee hebt bereikt. Door transparant te vertellen over onze resultaten dragen we bij aan de koers van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Je ontwikkelt een logische structuur en plan van aanpak voor de implementatie en uitvoering voor effectbepaling en verantwoording. Deze beschrijft een (uniforme) werkwijze voor de drie producttoezichtteams binnen de afdeling Team Marktordening.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Inspectie Leefomgeving en Transport
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van IenW. In die rol zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in de woningcorporaties. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen, waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, pleziervaartuigen, taxivergunningen, verkeersproducten, vuurwerk, asbest, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, bouwproducten en energielabels van woningen.

Afdeling Producttoezicht
De afdeling Producttoezicht zorgt er dagelijks voor dat de leefomgeving van burgers beschermd wordt tegen ondeugdelijke diensten en producten van bedrijven of individuen die op de Europese markt worden aangeboden. We letten daarbij op de aspecten veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Door middel van onze inspecties voorkomen we zoveel mogelijk dat overtredende bedrijven of individuen economisch voordeel halen. We staan dus ook voor een gelijk speelveld. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rosita Staudt-Thomassen

06-15182602

Ronald Henny

06-55795669

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch stagiair bestuurlijke boetes

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Zwijndrecht
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 14 augustus
 • Dienst­verband Meeloopstage

Onderzoeksstagiair medische zaken lucht- en scheepvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Hbo-/wo-onderzoeksstage veiligheidscultuur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Onderzoeksstage