Stafofficier VN algemeen

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.045 - €5.554
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 11 juni Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer 545263
 • Plaatsingsdatum 23 mei 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De stafofficier VN algemeen is het primaire aanspreekpunt t.a.v. de VN en het contactpunt vanuit IMS met de MilAd PVVN in New York. De SO VN stelt militaire adviezen op t.b.v. HMMS, SCIMS en CDS; stelt rapportages op, en regisseert en coördineert VN-gerelateerde onderwerpen en ontwikkelingen binnen de defensiestaf. Hij/zij ondersteunt tevens de SO Internationale Organisaties en de SO OVSE/Conventionele Wapenbeheersing v.w.b. rapportages en MOU- en TA-gerelateerde werkzaamheden.

1. Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling - beleidsnotities, -adviezen en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages - beleid van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen beleidsterrein - ontwikkeling beleid en adviezen rekening houdend met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid.

2. Besluitvorming - inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming - vertaling beleid naar regelgeving, (beheer)instrumenten, richtlijnen e.d. - (bijdragen aan) implementatie, uitvoering en bewaking.

3. Beleidsimplementatie en -uitvoering - vertaling beleid naar regelgeving, (beheer)instrumenten, richtlijnen e.d. - (bijdragen aan) implementatie, uitvoering en bewaking.

4. Beleidsevaluatie en -monitoring - (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van beleid voorbereid en uitgevoerd - voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid - monitoring beleidsprocessen en -uitvoering - beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen.

5. Projecten - complexe projecten (voorbereiding, aansturing en uitvoering).

Werk- en denkniveau

 • Wo-werk- en -denkniveau.

Kennis en ervaring

 • Kennis van de VN-instituties en VN-besluitvormingsprocessen.
 • Ervaring in het werken in een politiek/bestuurlijke omgeving.
 • Ervaring in een internationale (militaire) omgeving.
 • Inzicht in de defensieorganisatie.
 • Tot stand brengen van of bijdragen aan (beleids)producten.
 • Vaardigheid in het signaleren en analyseren van (strategische) ontwikkelingen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal.
 • Overzicht bewaren en kansen grijpen voor het onderwerp waar mogelijk.

Competenties

 • omgevingsgericht, -bewust
 • politiek en bestuurlijk sensitief
 • analyseren
 • beinvloeden
 • flexibel
 • netwerken
 • samenwerken
 • plannen en organiseren
 • resultaatgericht
 • creatief
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.045 Max. €5.554 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Indien u op voorhand niet beschikt over het juiste veiligheidsscreeningniveau dient u er rekening mee te houden dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Gewezen militair kunnen worden aangesteld als burgermedewerker met een tijdelijke aanstelling voor de duur van maximaal drie jaren met een arbeidsduur van maximaal 19 uur per week.

Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de Gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit.

Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Stafadviseur VN is onderdeel van de Directie Internationale Militaire Samenwerking (IMS) van de Defensiestaf. De Defensiestaf adviseert en ondersteunt de Commandant der Strijdkrachten als belangrijkste militair adviseur van de Minister en in zijn verantwoordelijkheid voor de aansturing van de Koninklijke Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee, de Defensie Materieel Organisatie, het Defensie Ondersteuningscommando, het Defensie Cyber Commando en het Special Operations Commando. Binnen de Defensiestaf draagt de Directie IMS zorg voor de advisering en ondersteuning van de CDS in zijn verantwoordelijkheid voor de aansturing en uitvoering van internationale militaire samenwerking. Het doel hiervan is om de Nederlandse militaire belangen in internationaal verband te behartigen ter ondersteuning van de taken van de Krijgsmacht. IMS identificeert kansen en mogelijkheden voor structurele internationale militaire samenwerking zowel in bilateraal verband als in multilaterale verband (NAVO, EU, VN en OVSE).

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie uitvoeringscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Uitvoeringscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO) lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

LWEM van Geel

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior juridisch bestuurlijk adviseur datascience

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior medewerker CWC

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementassistent

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 11 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd