stafofficier j3 (eu)

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.475 - €7.073
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 3 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 582129
 • Plaatsingsdatum 10 februari 2024
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Functionaris is belast met de coördinatie van werkzaamheden, advisering, initiëring van plannen, begeleiding en organisatie van planningen die voortkomen uit de EU maar ook uit andere internationale samenwerkingsinstrumenten (bijvoorbeeld NAVO, VN, bilateraal). De hoofdtaken van de afdeling J3 DOPS zijn:

• het uitoefenen van het nationale toezicht op de uitvoering van nationale- en internationale operaties waaraan Nederlandse militairen deelnemen
• het zorgdragen voor de ambtelijke-militaire afstemming aangaande de uitvoering van de operaties met de diverse afdelingen binnen het Ministerie van Defensie, de andere departementen en internationale hoofdkwartieren
• het i.s.m. de afdelingen van de DOPS (J1 t/m J9) coördineren van de door de OPCO' s en dienstverleners te verrichten activiteiten met betrekking tot de personele en materiële instandhouding van de diverse operaties
• het leiden van het COPD voor het ontwikkelen van operationele plannen ten behoeve van lopende (vredes)operaties, nationale operaties, humanitaire operaties en noodhulp
• het uitvoeren van de 'contingency planning' binnen de lopende operaties
• het adviseren en het informeren van de Directeur Directie Operaties (DDOPS) over inzet
• het informeren van de militaire, ambtelijke en politieke leiding over inzet
• het (mede) adviseren, met inachtneming van de politiek-militaire context, over specifieke aspecten van militaire operaties ten behoeve van beantwoording van Kamervragen, visievorming en standpuntbepaling
• het operationeel houden van het Defensie Operatiecentrum (DOC). Het bijdragen aan het lessons learned proces
• het coördineren inzake operationele uitvoering met relevante partners binnen en buiten Defensie (o.a. Directoraat-Generaal Beleid (DGB), BZ), gericht op de ondersteuning van lopende operaties; Deelnemen aan het operationele planningsproces

Werk- en denkniveau
Academisch-werk- en -denkniveau.

Opleidingsrichting en/of vakkennis
• Kennis van en ervaring met operationele planning en uitvoering, besluitvorming en het proces daartoe.
• Aanvullende relevante opleidingen of ervaring, met name op (EU) planningsgebied. Ervaring met betrekking tot EU-activiteiten, processen en operaties.
• Kennis van organisatie en werkwijze van de EU en NAVO, de krijgsmacht in het algemeen, de Bestuursstaf en de Defensiestaf, en de Directie Operaties in het bijzonder.
• Inzicht in de politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen de defensieorganisatie.
• Inzicht in juridische, politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan het eigen werkterrein.
• Vaardigheid in het ontwikkelen, formuleren en uitdragen van adviezen.
• Vaardigheid in het voorbereiden en aansturen van operationele uitvoering.
• Vaardigheid in teamwork.
• Vaardigheid in het participeren in joint, combined en multidisciplinaire overlegfora met vaak tegengestelde belangen.
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis van de Engelse taal

Competenties
Analyseren
Communiceren
Samenwerken
Netwerken
Omgevingsgericht
Plannen en organiseren
Samenwerken

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €5.475 Max. €7.073 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand.
Wij vinden het ook belangrijk dat je het werken bij Defensie met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. Het is ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of adv-uren op te bouwen. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland. Wanneer je het OV-abonnement alleen gebruikt voor woon-werkverkeer hoef je hier geen bijdrage voor te betalen.

Een veiligheidsonderzoek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure, hiervoor is een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) een vereiste.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Jouw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd.

De vacature wordt zowel intern als extern Defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.
Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.
Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de Gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Operaties (DOPS) ondersteunt de CDS in zijn rol van hoogste militaire adviseur en corporate operator. De DOPS draagt daartoe namens de CDS zorg voor de integrale besturing van het operationele proces en de informatievoorziening hieromtrent naar de militaire, ambtelijke en politieke leiding. De DOPS vormt de primaire schakel tussen de Defensieorganisatie en de commandant van de ingezette eenheid/individu.

De DOPS ondersteunt de CDS bij de invulling van zijn verantwoordelijkheden als hoogste militaire adviseur en corporate operator. De staforganisatie DOPS neemt niet de lijnverantwoordelijkheid van de CDS over, maar bestuurt namens de CDS het operationele proces. De Directeur DOPS is daarmee gerechtigd om namens de CDS opdrachten te geven aan C-OPCO’s en C-ingezette eenheid en kaderstellende opdrachten aan de dienstverleners.

De afdeling J3 bestaat uit een hoofd J3, een plaatsvervangend hoofd J3, een Sectie Nationale Operaties, een Sectie Internationale Operaties en het Defensie Operatiecentrum.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningsscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior communicatieadviseur/woordvoerder

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker NAVO-beleid

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Logistiek coördinator

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Koningin Beatrixkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd