Stafhoofd Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.174 - €8.431
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 26 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer OBP-010
 • Plaatsingsdatum 12 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij ons nieuwe stafhoofd Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) en geloof jij dat mensen het RIVM maken? Sta jij voor een sterke bedrijfsvoering die het primair proces optimaal faciliteert en evenredig bijdraagt bij aan een RIVM dat dagelijks aan belangrijke maatschappelijke opgaven werkt? Als inspirerend leider zorg jij er voor dat de bedrijfsvoering van het RIVM Voorspelbaar is, goed in staat is Vooruit te kijken en nauw Verbonden blijft met alle onderdelen van het RIVM. Met jouw visie en enthousiasme neem je het managementteam en de interne organisatie mee in de geformuleerde ontwikkelopgaven, stelt prioriteiten, brengt rust na een intensieve periode en ontwikkelt het vakmanschap binnen de eenheid.

Context
Vanaf 2019 zijn de MT’s Organisatie Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) en Finance, Compliance & Control (FCC) van het RIVM tijdelijk door één stafhoofd aangestuurd met als doel om een betere samenwerking en een meer integrale aanpak tot stand te brengen. De ervaring van de afgelopen periode leert dat de span of attention met slechts één stafhoofd niet voldoende gewaarborgd kan worden. De inhoudelijke variatie van vakgebieden en expertises, gecombineerd met de veranderopgaven op ieder terrein, maken het niet mogelijk om hieraan voldoende aandacht te geven. Om die reden worden er momenteel dan ook weer twee nieuwe stafhoofden geworven voor de beide stafeenheden.

De ambitie van OBP en FCC is en blijft een goed geëquipeerde bedrijfsvoering met een kaderstellende, ondersteunende, adviserende en toetsende rol. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de basis versterkt wordt. Om de ambitie te verwezenlijken zijn al ontwikkelgerichte verbeter- en professionaliseringstrajecten ingezet. Tevens heeft er een organisatorische herstructurering plaatsgevonden zodat de inrichting een optimale dienstverlening ondersteunt. Dit heeft tevens tot doel om de reeds ingezette trajecten te ondersteunen en om te zorgen voor duidelijkheid over rollen en taken. Het betreft hier voornamelijk een andere ordening van de bestaande afdelingen en teams, ter ondersteuning van de ambities.

Onder de stafeenheid Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel vallen de onderdelen: Personeel & Organisatie (werktitel), Interimpool (inclusief het evenementenbureau), Huisvesting (werktitel), Kwaliteit & Veiligheid (werktitel) en Juridische Zaken (werktitel). Daarnaast valt straks de Labbeheer organisatie ook binnen deze stafeenheid. Dit zorgt voor een brede stafeenheid met daarin afdelingen met de focus op personeel- en organisatieadvies en anderzijds meer specifieke aandachtsgebieden die dicht tegen het primaire proces staan. De medewerkers van deze afdelingen worden primair aangestuurd door 8 afdelingshoofden. De totale stafeenheid OBP bestaat uit zo’n 110 fte.

Opgave
Als stafhoofd OBP ga je aan de slag met een aantal uitdagende en uiteenlopende vraagstukken.

Het RIVM heeft tijdens de COVID-19 crisis voor een enorme opgave gestaan. Dit brengt talrijke organisatievraagstukken met zich mee die een beroep doen en hebben gedaan op de flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie (opschalen/afschalen, oprichting nieuwe programma’s en teams, etc.) en de vitaliteit van de managers en medewerkers na ruim 1,5 jaar crisis. Het RIVM zet de blik vooruit en onderzoekt wat er in de toekomst nodig is om klaar te staan voor de vragen van morgen. Hiertoe wordt o.a. een RIVM-breed strategisch personeelsplan opgezet.

In aanloop naar de geplande verhuizing naar het Utrecht Science Park heeft OBP een leidende en actieve rol als het gaat om eigentijds en slimmer samenwerken. Hoe gaat hybride werken vormkrijgen? Wat betekent dit voor ons gedrag, het gebruik van ruimten en de (ICT) benodigdheden op kantoor en thuis? En hoe kan de sociale cohesie en betrokkenheid gewaarborgd blijven?

Een van de strategische thema’s is ‘Mensen maken het RIVM’. Als stafhoofd OBP ben je ambassadeur voor het thema ‘Diversiteit en Inclusiviteit’ waar jij met jouw visie bijdraagt aan een inclusieve en positieve werkcultuur.

Het stafhoofd heeft een brede portefeuille en moet in staat zijn om te schakelen tussen veel verschillende onderwerpen. Van huisvestingszaken, beveiliging en privacyvraagstukken, juridische zaken tot personeelsbeleid. De opgave bestaat uit het creëren van rust door het stellen van prioriteiten, werken vanuit kaders en een mensgerichte aanpak. Er wordt bij alle afdelingen hard gewerkt aan het versterken van de ‘basis’ en de interne herstructurering verdient aandacht. Je geeft sturing aan jouw MT en bent een (inhoudelijk) klankbord en sparringpartner voor de afdelingshoofden met ieder hun eigen ontwikkelopgaven. Je stimuleert hierin de eigen verantwoordelijkheid en behoudt de helicopterview over het geheel om als MT gezamenlijke ambities na te streven die bijdragen aan een sterke bedrijfsvoeringseenheid OBP in samenwerking met de stafeenheid FCI. Deze samenwerking is dan ook een expliciet aandachtspunt voor jou als stafhoofd.

Tot slot is het stafhoofd OBP is een belangrijke schakel en pro actieve adviseur voor de CFO/directeur Bedrijfsvoering en de Directieraad als het gaat om het verbinden van de werkzaamheden van OBP aan de strategische thema’s en jaardoelen van het RIVM.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.
Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Als ABD manager verwachten van je dat je regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises. Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Frederieke Damme, CFO/directeur Bedrijfsvoering bij het RIVM

030-2744055

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tamar van Beek, MD consultant Algemene Bestuursdienst voor het ministerie van VWS

06-21220992

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stafhoofd Financiën, Control en Inkoop (FCI)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider Natuurlijk Kapitaal

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Manager Onderzoeksafdeling Milieurisico’s van Stoffen en Producten

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 27 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd