Stafadviseur Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 31 augustus
 • Vacaturenummer IW DGMI 2021-171
 • Plaatsingsdatum 13 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Over het milieu hebben de meeste mensen wel een opvatting. Het thema leeft bij politici, journalisten, bedrijven én burgers en raakt ons allemaal. Dat komt omdat het een (inter)nationaal, actueel en tastbaar onderwerp is. Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De meest in het oog springende onderwerpen van DGMI zijn: het circulair maken van de economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verhogen van de omgevingsveiligheid en het voorkomen van milieurisico’s. Bovendien is de coördinatie van de internationale component van het IenW-brede beleidswerk, inclusief werkbezoeken en economische diplomatie, belegd bij DGMI. Het stafbureau DGMI heeft een belangrijke ondersteunende en adviserende rol. Het coördineert de bedrijfsvoering en processen binnen het DG en zorgt voor advisering van de directeur-generaal (dg) Milieu en Internationaal en het directieteam. Als stafadviseur zorg je samen met je collega’s voor een goede bedrijfsvoering van het DG.
We zijn op zoek naar een enthousiaste stafadviseur die het stafbureau komt versterken.

Wat ga je precies doen als Stafadviseur?

Als stafadviseur ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan (startdocument) van het DG en de bijbehorende voortgangsrapportages. Daarnaast geef je invulling aan de DG-brede prioriteit ‘strategisch stakeholdermanagement’ en breng je de voornemens op dit onderwerp verder. Samen met je collega’s werk je aan een soepel verloop van de bestuurlijke en politieke processen van DGMI. Hierbij zoek je actief de samenwerking met de directies binnen het DG, de directie Bestuursondersteuning, andere stafdiensten en directies van andere DG’s. Het gaat hierbij vooral om de reguliere stukkenstroom naar dg en bewindspersonen, in- en externe overleggen van de dg, de beantwoording van Kamervragen, de debatten in de Kamer en de begrotingsbehandeling.
Verder draag je bij aan de voorbereiding van de dg ten behoeve van reguliere overleggen zoals de Bestuursraad, het Strategisch Bedrijfsvoeringsberaad en soms ook het periodiek overleg met de bewindspersoon.

Naast deze werkzaamheden ben je achtervang voor de DG-secretaris én voor een aantal taken van de beleidsondersteuner van het stafbureau. Als Stafadviseur fungeer je als ‘een extra paar oren en ogen’ van de dg binnen de organisatie: je bent goed op de hoogte van wat er speelt en zet dit om in praktische voorstellen aan de DG-secretaris en uiteindelijk dg. Je ondersteunt je de DG-secretaris in diverse IenW- en Rijksbrede trajecten zoals het Programma Open Overheid en het hybride werken en je werkt aan de doorvertaling voor het DG. Daarnaast organiseer je DG-brede bijeenkomsten (nu nog digitaal, straks weer fysiek).

De DG-secretaris, de stafadviseur en de stafondersteuner zijn een hecht team en komen in goed overleg tot een effectieve verdeling van de dagelijkse werkzaamheden.

Wat worden jouw focuspunten als Stafadviseur?
Als stafadviseur ben je in staat verschillende taken tegelijkertijd op te pakken op het gebied van bedrijfsvoering, planning en control en strategie. Je bent dan ook in staat goed overzicht te houden en kunt goed prioriteiten stellen. Zowel binnen als buiten de organisatie bouw jij een netwerk op en deze schakel je op het juiste moment in. Als teamplayer ben je ontzettend gemotiveerd om in nauwe samenwerking met de directe collega’s van het Stafbureau, van het directoraat generaal Milieu en Internationaal en van de stafdiensten goede resultaten te behalen. Kortom, als stafadviseur ben jij een echte duizendpoot die alle ballen hoog weet te houden.

Past dit bij jou? Dan is de functie van stafadviseur DGMI iets voor jou!

Functie-eisen

 • Wo werk- en denkniveau en minimaal vijf jaar werkervaring;
 • Kennis van en ervaring met bestuurlijke/politieke procesvoering en/of bedrijfsvoering;
 • Ervaring met procesverbetering & projectmatig werken;
 • Ervaring met planning & control.

Competenties die helpen om de functie goed uit te oefenen

 • Plannen en organiseren; je bent in staat concrete doelen, prioriteiten en acties voor je zelf en anderen te stellen. Hierbij maak je een realistische inschatting ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen.
 • Analyseren; je weet snel tot de kern van de zaak door te dringen, je maakt snel onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en houdt overzicht. Je adviezen getuigen daarvan. Bovendien ben je in staat ontbrekende informatie te signaleren en concrete informatievragen uit te zetten bij collega’s.
 • Schrijfvaardigheid; je beschikt over uitstekende redactionele vaardigheden. Je bent in staat om de door anderen geleverde input tot één lopende en aansprekende tekst te vormen.
 • Samenwerken; je stemt tijdig en in goed overleg af met collega's die bijdragen aan het eindresultaat.
 • Organisatiesensitief en omgevingsbewust; je opereert proactief, doortastend, resultaatgericht, zorgvuldig en stemt tijdig en goed af.
 • Netwerken & verbinden; je bent in staat contacten te leggen en te onderhouden met voor de eigen organisatie relevante personen en organisaties.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De stafadviseur werkt op woensdag (i.v.m. achtervang DG secretaris);
 • Binnen DGMI vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt; ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft om die reden onze aandacht;
 • Interne en interdepartementale sollicitanten met een vaste aanstelling behouden dit recht.
 • De sollicitatiegesprekken voor deze vacature zullen plaatsvinden op 9, 10, 13 en 14 september.
 • We hebben een vergelijkbare vacature beschikbaar bij het Directoraat-Generaal Water en Bodem, https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/stafadviseur-directoraat-generaal-water-en-bodem-IM-2021-0166

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI)

Over het milieu hebben de meeste mensen wel een opvatting. Het thema leeft bij politici, journalisten, bedrijven én burgers en raakt ons allemaal. Dat komt omdat het een (inter)nationaal, actueel en tastbaar onderwerp is. Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De meest in het oog springende onderwerpen van DGMI zijn: het circulair maken van de economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verhogen van de omgevingsveiligheid en het voorkomen van milieurisico’s. Bovendien is de coördinatie van de internationale component van het IenW-brede beleidswerk, inclusief werkbezoeken en economische diplomatie, belegd bij DGMI. Het stafbureau DGMI heeft een belangrijke ondersteunende en adviserende rol. Het coördineert de bedrijfsvoering en processen binnen het DG en zorgt voor advisering van de directeur-generaal (dg) Milieu en Internationaal en het directieteam.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. M.L.M. Schilder

06-52553451

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer K. Citroen

06-10534774

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stafadviseur Directoraat-Generaal Water en Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur informatievoorziening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker Stoffenbeleid Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd