Stafadviseur

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Contractduur Tot 01-01-2025
 • Uren per week 36 - 40
 • Maand­salaris €4.045 - €5.554
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 2 april Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 572971
 • Plaatsingsdatum 4 maart 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

De Stafadviseur is breed inzetbaar voor allerlei vraagstukken en beleid op het gebied van veiligheidsonderzoeken naar personen die een vertrouwensfunctie (gaan) vervullen. Voor medewerkers van de UVO fungeer je als vraagbaak. Ook ben je verantwoordelijk voor de implementatie van relevante jurisprudentie op de werkvloer. Je voert regulier overleg met de juridische afdelingen van zowel AIVD als MIVD. Daarnaast verricht je algemene beleidsmatige ondersteuning binnen de UVO. Op basis van ontwikkelingen in de taken van de UVO initieer je nieuw beleid, kom je tot bruikbare beleidsadviezen en ben je in staat externe en interne samenwerkingspartners te mobiliseren. Hierbij adviseer en informeer je vanuit een proactieve rol de unitleiding. Vaak is afstemming nodig binnen de unit, met andere units en met (inter)nationale partners. Ook stel je nota’s op voor de dienstleiding van AIVD en MIVD. Je implementeert in samenspraak met de uitvoerende afdelingen van de UVO nieuw beleid. Je evalueert bestaand beleid en doet op basis hiervan verbetervoorstellen. Door collegiale toetsing borgen wij de kwaliteit van onze beleidsadviezen. Ook van jou verwachten we daarin een actieve bijdrage.

Kennis/Opleidingseisen:

 • In bezit van afgeronde WO-opleiding Nederlands Recht of Bestuurskunde;
 • Kennis van de Defensieorganisatie;
 • Je hebt kennis van relevante instructies en wettelijke bepalingen;
 • Je hebt ruime kennis van en ervaring in beleids- en besluitvormingsprocessen;
 • Je hebt ervaring met het schrijven van (beleids)nota’s;
 • Je hebt ervaring met advisering op diverse beleidsonderwerpen.

Aanvullend:

 • Je hebt affiniteit met de uitvoering van veiligheidsonderzoeken;
 • De kaders, taken, werkwijze en doelstelling van de UVO zijn jou niet vreemd.

Competenties:                                                      

 • Initiatief 
 • Organisatiesensitief                                        
 • Communiceren                                               
 • Netwerken                                                     
 • Omgevingsgericht                                          
 • Flexibel                                                         
 • Stressbestendig                                             

Overige opmerkingen:

 • De functie geeft beperkingen en verplichtingen in de vrijheid van handelen, zowel professioneel als in de privésfeer.
 • Standplaats is Zoetermeer.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Dit salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.045 Max. €5.554 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur Tot 01-01-2025
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 40

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

 • We vragen je om niet met anderen te spreken over je sollicitatie bij de MIVD. Het kan je sollicitatie en eventuele loopbaan bij de MIVD schaden en je veiligheid in gevaar brengen.
 • Een veiligheidsonderzoek op niveau A, eventueel een psychologisch onderzoek, het opvragen van referenties en online screening zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor een functie bij de MIVD moet je de Nederlandse nationaliteit hebben en (in principe) de afgelopen tien jaar in Nederland hebben gewoond. Ook je eventuele partner en andere mensen in je omgeving worden mogelijk gescreend.
 • Houd er rekening mee dat de selectieprocedure, inclusief het veiligheidsonderzoek, ongeveer vijf maanden in beslag kan nemen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op 1 oktober 2018 is de gemeenschappelijke Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) tot stand gekomen. De UVO is een samenwerkingsverband tussen de AIVD en MIVD.  Doel van de UVO is te beschikken over een slagvaardige organisatie voor het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken.

Medewerkers van de AIVD en de MIVD werken samen in de afdeling Beleid, Accountmanagement en Ondersteuning (BAO). Zij adviseren de gehele unit over beleid, planning, procesverbetering, functioneel beheer en onderhouden contacten met relevante externe partijen.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is onderdeel van het ministerie van Defensie. De dienst ondersteunt bij het gereedstellen van de eenheden en bij militaire missies en vredesoperaties. Hiervoor verwerven we wereldwijd inlichtingen en veiligheidsinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De MIVD speelt zo een cruciale rol bij de besluitvorming door de militaire leiding en de politieke top.

Werk je bij de MIVD, dan doe je werk dat er echt toe doet. Je draagt bij aan het beschermen van de Nederlandse belangen en de nationale veiligheid. Bovendien werk je in een zeer dynamische omgeving. We doen er alles aan om te zorgen dat je op jouw vakgebied up-to-date blijft, bijvoorbeeld door middel van opleidingen en kennisuitwisseling met onze partnerdiensten.

Omdat je bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst werkt en met gevoelige informatie te maken krijgt, kun je de inhoud van je werk niet met je vrienden en familie bespreken. Maar wel met je collega’s. Daarom bouw je een bijzondere band op met hen. Er heerst een sterke onderlinge verbondenheid die er mede voor zorgt dat de meeste mensen lang bij de organisatie blijven werken. En allemaal werken we aan hetzelfde doel: de fysieke en digitale veiligheid van 17 miljoen Nederlanders.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dedicated HR

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dedicated HR

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker ARBO en Huisvesting Facilitaire Dienstverlening

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Accountmanager

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 40
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Sr. onderzoeksassistent

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd