sr. onderzoeker Waterbodems

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 • Stand­plaats Amersfoort
 • Contractduur een jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.913 - €5.825
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 9 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer RCE/2021-017
 • Plaatsingsdatum 24 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Welke archeoloog draagt bij aan de archeologisch monumentenzorg en het onderzoek van waterbodems in Nederland?

Wat staat je te doen?

Als onderzoeker initieer en draag je bij aan het onderzoek dat ten dienste staat van de archeologische monumentenzorg onderwater in Nederland. Het onderzoek gebeurt in teamverband en wordt projectmatig aangepakt. Je adviseert medewerkers uit de regio over de omgang met archeologische waarden op de Noordzee en de rijkswateren. Je behartigt de belangen van de archeologische monumentenzorg in contacten met wetenschap, beleid en uitvoering.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de RCE vormen drie regio-afdelingen en vier kennisafdelingen samen het taakveld Kennis en Advies. Het taakveld biedt kennis aan over materieel erfgoed en adviseert bij het uitvoeren van wettelijke taken zoals het beschermen van monumenten, het geven van subsidies en bij het verlenen van vergunningen. De functie is gepositioneerd binnen de afdeling archeologie (27 fte). Binnen deze afdeling wordt kennis ontwikkeld die een effectieve, efficiënte en doelmatige uitvoering van de archeologische monumentenzorg in Nederland mogelijk maakt. Deze zorg strekt zich niet alleen uit over het archeologisch erfgoed op het land maar ook van de Nederlandse binnenwateren en de Noordzee. De afdeling beheert het archeologisch informatiesysteem Archis, ontwikkelt kennis over de aard en verspreiding van archeologische resten en over methoden en technieken van archeologisch onderzoek, en ziet toe op een goede uitvoering van archeologisch veldwerk in rijksprojecten (Archeologie | Domeinen | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Tevens heeft de dienst een verantwoordelijkheid voor het maritieme erfgoed in het buitenland waarvan de Nederlandse staat zich als eigenaar beschouwt. Van de functionaris wordt een stevige inhoudelijke bijdrage verwacht aan de taakvervulling van de afdeling.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De RCE is een kennisinstituut en uitvoeringsorganisatie van de minister van OCW. Onze missie is om de Erfgoedzorg in Nederland goed te laten functioneren. Om cultureel erfgoed, zoals monumenten, archeologie, kunst en cultuurlandschappen door te geven aan volgende generaties. Hiermee geven we de toekomst  een verleden.

Onze grote en specialistische erfgoedkennis ontwikkelen we op het snijvlak van beleid, praktijk en wetenschap. Deze kennis ontsluiten we voor toepassing in de praktijk en voor het publiek. We adviseren rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden en eigenaren van (rijks)monumenten en we werken samen met het brede erfgoedveld van marktpartijen tot vrijwilligersorganisaties.

De RCE is een professionele organisatie met een interessant werkveld, bevlogen collega's een een informele werksfeer.

Naast talenten, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Wij werken voor Nederland en willen daarom ook graag een afspiegeling zijn van onze diverse inwoners. Door verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten toe te voegen aan onze organisatie, versterken wij onze denkkracht en ons werk voor de samenleving.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jos Bazelmans, hoofd Archeologie

06-51261306

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tanja Schouten, p-adviseur

06-21700171

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Communicatiemedewerker

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 25
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 18 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsadviseur bestemmingsplannen

Gemeente Wassenaar
 • Stand­plaats Wassenaar
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager communicatieadvies en online

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Communicatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)