(Sr) Beleidsmedewerker Rijksbrede ICT Voorzieningen bij CIO Rijk

Ministerie van BZK

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, ICT, Juridisch, Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 20 oktober
 • Vacaturenummer CIORIJK/2022/32
 • Plaatsingsdatum 14 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie CIO Rijk zoekt twee adviseurs informatiehuishouding, die de afdeling ICT Diensten en Voorzieningen komen versterken. In deze functie ben je betrokken bij het professionaliseren van het beheer en de doorontwikkeling van de Rijksbrede ICT voorzieningen. Het gaat daarbij om enerzijds een mix van financieel, contract- & leveranciersmanagement en en anderzijds project- en portfoliomanagementondersteuning.

Je vindt het leuk om samen te werken in een hecht team. Af en toe kan het hectisch zijn maar in ons team helpen we elkaar als dat nodig is. Wat je nog niet kunt of weet kun je leren. Je werk is relevant omdat een goede werking van de Rijksbrede ICT voorzieningen van groot belang is voor een goed werkende overheid.

Je takenpakket bestaat uit:

Projectmanagement- en portfoliomanagement ondersteuning

 1. Je draagt zorg voor een professionele uitvoering van projecten en programma’s en ondersteunt de projectleiders, administratieve processen en bijdragen aan rapportages. Zowel in relatie tot specifieke voorzieningen als op domeinniveau.
 2. Je beheert actief je eigen projectkalender voor de voorzieningen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen.

Service- en leveranciersmanagement Rijksbrede ICT voorzieningen

 1. Uitvoeren van Service Management en ondersteunen bij het verder inrichten hiervan.
 2. Meehelpen om binnen het team de rapportagesystematiek en (informatie-)processen inzake Rijksbrede ICT voorzieningen te optimaliseren.
 3. Up to date houden van kwaliteitsafspraken, bijbehorende documentatie en het monitoren daarop, zoals de producten- en dienstencatalogus, SLA en DAP.
 4. Samen met je leveranciers en de afnemers zorg je voor een goedgekeurde service life cycle.
 5. Managen van de contractafspraken met de leveranciers.

Financieel management

 1. Ondersteunen bij een gezonde financiële huishouding van de voorzieningen en de daarbij behorende projecten en programma’s.
 2. Genereren en tijdig bijsturen van een meerjarenplanning met betrekking tot de kosten voor zowel beheer en exploitatie als voor doorontwikkeling en vernieuwing.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling IDenV helpt bij een optimale ICT-organisatie en het leveren van ICT-diensten aan de Rijksoverheid en haar organisaties. De afdeling IDenV doet dit door regie te voeren, voorstellen te doen en beleid te maken. Belangrijke taken van de afdelingen zijn:

 • Zorgen voor een goede taakverdeling van en samenwerking met de interne ICT-dienstverleners binnenshuis, en samenwerking met de markt buitenshuis via sourcingsbeleid.
 • Borgen en door ontwikkelen van een flink aantal ICT-voorzieningen die de samenwerking binnen het Rijk bevorderen; de zogenaamde generieke voorzieningen, zoals Rijkspas, de digitale werkplek en videoconferencing.
 • Het (her)structureren en herschikken van organisatie-taken, -grenzen en -rapportagelijnen van de ICT-dienstverleners (IDV, ODC).
 • Signaleren van noodzakelijke en gewenste vernieuwingen.
 • Op verantwoorde wijze initiëren van noodzakelijke en gewenste doorontwikkeling en ver-nieuwing van voorzieningen (Life Cycle Management).
 • ICT product-dienst catalogi en kostprijsmodellen.
 • Standaardisatie, standaarden, interoperabiliteit en (Enterprise) architectuur.

Daarnaast is de afdeling IDenV verantwoordelijk voor het aanbieden en exploiteren van Rijksbrede ICT-voorzieningen op het gebied van de digitale en fysieke werkomgeving van de rijksdienst.

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/organisatie/organogram/dg-digitalisering-en-overheidsorganisatie

Ministerie van BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

De directie CIO Rijk is onderdeel van het Directoraat-generaal Digitale Overheidsorganisatie (DGDOO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). We zijn een directie in opbouw, die ondertussen flink groeit. In omvang en in takenpakket. Sinds 1 februari 2021 bestaat de directie officieel uit de volgende afdelingen:ICT-diensten en Voorzieningen (IDenV), Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP), en I-stelsel en Vakmanschap (ISenV). De staffuncties zijn ondergebracht in het eigen Directiebureau.
Kaders, richtlijnen en ICT-voorzieningen

Dagelijks werkt CIO Rijk aan:

 • De CIO’s en CISO’s van de ministeries helpen om de I meer ’in het hart’ (dus op de bestuurstafel) te krijgen; met de implementatie van het Besluit CIO-stelsel, met de omvorming van het BIT tot een onafhankelijk adviescollege en door inzicht en samenhang te geven in de (vele!) rijksbrede kaders die er al zijn.
 • Rijksbreed I-vakmanschap; vanuit onze samenwerking met het hoger onderwijs in het I-Partnerschap, HR-ICT-programma’s en het (laten) maken en geven van trainingen op alle bestuurslagen vanuit de Rijksacademie voor digitalisering (RADIO).
 • Aantrekken, houden en (door)ontwikkelen van ICT-ers binnen het Rijk, digitalisering tussen de oren krijgen van beleidsmedewerkers en bestuurders, en het stimuleren van het lerend vermogen op I-gebied.
 • Zorgen voor een goede taakverdeling van en samenwerking met de interne ICT-dienstverleners binnenshuis, en samenwerking met de markt buitenshuis via sourcingsbeleid.
 • Borgen en doorontwikkelen van een flink aantal ICT-voorzieningen die de samenwerking binnen het Rijk bevorderen; de zogenaamde generieke voorzieningen, zoals Rijkspas, de digitale werkplek en videoconferencing.
 • Beleid maken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en dit vertalen in praktische kaders en handreikingen voor digitale weerbaarheid, cybersecurity en privacy.
 • En vanuit het Bureau Regeringscommissaris: het meerjarig op orde krijgen van onze Rijks-informatiehuishouding.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Pieter Lindhout

06-11472136

Koert Dröge

06-50174604

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Mireille Bottenbley, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Ministerie van BZK nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker Informatiehuishouding bij CIO Rijk

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker Informatiebeveiliging bij CISO Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Project-/Programmamanager

I-Interim Rijk
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 30 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd