Specialistisch adviseur Inkomensgegevens

Belastingdienst

 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 13 december Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 1200073
 • Plaatsingsdatum 22 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vind je ook dat de burger centraal moet staan als het gaat om gegevens die de overheid over hem heeft? En vind je ook dat dat in het bijzonder geldt voor inkomensgegevens waarover de Belastingdienst beschikt? Dan is dit jouw kans om hiermee aan het werk te gaan bij het team Inkomensgegevens (IKG) van de afdeling Inwinnen en Beschikbaar stellen van Gegevens (IBG) binnen de directie Centrale administratieve processen (CAP). Directie CAP verzorgt de massale verwerking van de aangiften en ondersteunt de fiscale processen binnen de Belastingdienst. Daarnaast is CAP domeineigenaar en bronhouder van de Basisregistratie Inkomens (BRI). De BRI is 1 van de 10 basisregistraties van de overheid. 

Als resultaat van de fiscale processen, beschikt de Belastingdienst over een breed scala aan inkomensgegevens. Team IKG stelt deze op basis van wettelijke regels beschikbaar aan andere overheidsorganisaties. Daarnaast kunnen burgers op MijnOverheid en MBD hun geregistreerd inkomen inzien en daarover een inkomensverklaring opvragen of downloaden. 

In het kader van de interbestuurlijke datastrategie, wordt het stelsel van basisregistraties de komende jaren doorontwikkeld tot een federatief datastelsel. Daarbij is het in het kader van de digitale overheid belangrijk dat burgers meer regie krijgen op gegevens die de overheid over hen heeft. Dat betekent in de eerste plaats dat burgers beter inzage moeten krijgen in welke inkomensgegevens de Belastingdienst van hen heeft en aan welke overheidsorganisaties die worden verstrekt. Ten tweede dat het makkelijker moet worden voor burgers om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren en ten derde dat burgers inkomensgegevens digitaal moeten kunnen delen met derden. 

Dit doe jij bij de Belastingdienst

Gezien de ontwikkelingen binnen het stelsel en het programma Regie op Gegevens dienen de beschikbare voorzieningen voor het verstrekken van inkomensgegevens en de BRI te worden doorontwikkeld. Op welke wijze, in welk tempo en onder welke voorwaarden, zijn aspecten waar jij je mee bezig gaat houden. Jij gaat zorgen:

 1. Voor een visie op de toekomst van de BRI en het verstrekken van andere inkomensgegevens waarbij regie op gegevens voor de burger gestalte krijgt. De visie verwoord je in een roadmap. Daarbij zorg je dat interne en externe stakeholders worden aangehaakt bij de visie.
 2. Voor advisering van het management van CAP op strategisch niveau over de doorontwikkeling van het stelsel van basisregistraties en Regie op Gegevens. Je vertaalt dit naar de impact voor de verstrekking van inkomensgegevens en de BRI en hoe zich dat verhoudt tot de eigen vernieuwing van de gegevens binnen de Belastingdienst.
 3. Voor het voorbereiden van bestuurlijke overleggen rond Regie op Gegevens en het coördineren van de afstemming daarover intern binnen de Belastingdienst en het ministerie van Financiën.
 4. Voor het vertegenwoordigen van de Belastingdienst als bronhouder van de BRI in bestuurlijke overleggen en werkgroepen rond het stelsel van basisregistraties en Regie op Gegevens zoals de pilot Digitale Inkomenstoets, het Virtueel Inkomensloket of werkgroepen rond de Loonaangifteketen. Daarbij ben je soms voorzitter en heb je soms een secretarisrol.
 5. Voor het monitoren van de productie. Daarbij bewaak je eventuele risico’s. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat de kwaliteit van de inkomensgegevens aantoonbaar goed is en dat de eigen administratieve organisatie en interne controle op orde zijn en de risico’s zijn geïnventariseerd en gemitigeerd. 

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“De ene keer vertegenwoordig je de Belastingdienst in een overleg over de doorontwikkeling van het stelsel van basisregistraties op de langere termijn, een ander moment zit je midden in een discussie over hoe nu digitaal inkomensgegevens te verstrekken, terwijl de juridische kaders daarvoor nog in ontwikkeling zijn. Je voelt je als een spin in het web, tussen een grote diversiteit aan interne en externe stakeholders en een breed scala aan ontwikkelingen dat van invloed is op de doorontwikkeling van de processen voor het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst”, aldus Doekele, specialistisch adviseur Inkomensgegevens bij de Belastingdienst.

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau, bij voorkeur in de informatiekunde of een andere voor deze functie relevante richting.
 • Je hebt ervaring met het werken in een bestuurlijke en interdepartementale context in een grote complexe organisatie.
 • Je bent bekend met het stelsel van basisregistraties en overheidsbrede afspraken, standaarden en voorzieningen daarin.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Hoofdzaken onderscheid je moeiteloos van bijzaken.
 • Verder ben je sociaal, verbindend en nauwkeurig, en je kunt je gemakkelijk aanpassen. Samenwerken en zelfreflectie zijn voor jou vanzelfsprekend.
 • Je wilt jezelf voortdurend blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als vakinhoudelijk.
 • En je bent een toegankelijke en enthousiasmerende collega.

 Jouw competenties

 • bestuurssensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • netwerken
 • resultaatgerichtheid
 • samenwerken
 • motiveren
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • Als dat het geval is, word je op korte termijn uitgenodigd voor een selectiegesprek.
 • Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is het kloppend hart van de Belastingdienst. Iedereen in Nederland heeft met ons te maken. Jaarlijks versturen en verwerken wij meer dan 316 miljoen brieven, e-mails, aanslagen en aangiften. De verantwoordelijkheid voor de ontvangst, verwerking en verzending van alle fiscale gegevens van én aan burgers en bedrijven ligt bij ons. CAP is georganiseerd in vier onderdelen: Gegevens, Heffing, Inning en Centrale Functies. 

Samen zorgen zij ervoor dat iedereen in Nederland een aanslagbiljet krijgt, aangifte kan doen of een toeslag ontvangt. Om al deze gegevens op een verantwoordelijke en juiste manier te kunnen verwerken voert CAP miljoenen handelingen door, grotendeels geautomatiseerd. Onze ambitie? Massaal persoonlijk maken. Door zoveel mogelijk te digitaliseren, optimaliseren en slim gebruik te maken van data kunnen we dit mogelijk maken. Dit vraagt om medewerkers die mee- en vooruitdenken, nieuwsgierig zijn en zichzelf continu willen blijven ontwikkelen. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

George van Cauter, Afdelingshoofd

06 - 18 60 79 34

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Alex Vlessert, adviseur werving en selectie

06 - 18 60 42 35

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur Communicatieportefeuille, BDO

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Cluster secretaris

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Talentship CAP (Centrale en geautomatiseerde processen) (bachelor)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 10 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd