• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €4.758 - €7.094 (bruto)
 • Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 3 juni 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • 2 werkplekken
Kenmerk: IW DGMO 24-153, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

Hoe zorgen we voor minder uitstoot van CO2 en andere emissies in de mobiliteitssector? Met die vraag ga jij aan de slag als specialistisch adviseur duurzame mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Je werkt dagelijks aan de transitie van benzine- en dieselauto’s naar een emissieloos Nederlands wagenpark in 2050. Daar spelen veel financiële en fiscale vraagstukken die betrekking hebben op de verduurzaming van mobiliteit, zoals een subsidie voor elektrische personenauto’s voor particulieren, accijnzen en belasting op brandstoffen, BPM, MRB en bijtelling zakelijke rijders. Interessant? Solliciteer direct!

Hoe jij bijdraagt in je rol
Als specialistisch adviseur duurzame mobiliteit leg jij dwarsverbanden en werk jij resultaatgericht. Je schakelt met stakeholders binnen en buiten het departement. In deze zelfstandige en uitdagende rol oefen jij direct invloed uit op het Nederlandse duurzaamheidsbeleid. Dit doe je natuurlijk niet alleen, er staat een team voor je klaar met veel kennis en humor!

Jouw rol heeft een grote mate van politieke en maatschappelijke aandacht. Dit zorgt vaak voor hectiek in het werk maar ook voor een groot gevoel voor samenhorigheid binnen de directie. Werkzaamheden die hierdoor vaak voorbij komen zijn:

 • adviseren van de staatssecretaris en minister
 • informeren van de Tweede Kamer
 • meeschrijven aan Kamerbrieven
 • onderzoeken uitzetten
 • bijdrage leveren aan Kamerdebatten
 • overleg met stakeholders en andere departementen

Jij zet je in om verschillende financiële en fiscale dossiers met collega's af te stemmen, tegen elkaar af te wegen en hier inhoudelijk over te adviseren. Denk aan specifieke onderwerpen als stimuleringsmaatregelen of evaluaties hiervan met interne en externe partners of andere ministeries. Daarmee word jij op een aantal specifieke onderwerpen het aanspreekpunt voor het management van Duurzame Mobiliteit (DuMo) en directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo).

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Mobiliteit is belangrijk. In Nederland reizen we per jaar gezamenlijk ruim 200 miljard km, lopend, op de fiets, met het OV of met de auto. Daarnaast is goederenvervoer door de transportsector van groot belang voor de Nederlandse economie. Tegelijk zien we dat mobiliteit ook nadelige gevolgen heeft, in de vorm van uitstoot, geluid en file. Daarom werkt DuMo aan een mobiliteitssector zonder uitstoot in 2050, daar draag jij graag aan bij!

Het werk is deels projectmatig, maar vraagt ook vaak procesregie en jij vindt het allebei leuk. Dagelijks werk je samen met collega's van andere departementen en stakeholders in de sector. Maar ook krijg jij te maken met de impact van Europese regelgeving zoals RED3, de EED of ETS2 op de ingroei van elektrische auto's respectievelijk op het vormgeven van noodzakelijke nieuwe stimuleringsmaatregelen. Deze afwisseling geeft jou energie.

Jij bent goed ingevoerd in de huidige autobelastingen of kan je dit snel eigen maken. Je neemt graag deel aan de discussies over mogelijke aanpassingen daarvan te n behoeve van het bereiken van de klimaat- en milieudoelstellingen. Jij weet hier dan ook alles al vanaf of kan je deze huidige financiële maatregelen snel eigen maken. Jij krijgt bent graag volledig geïnformeerd en zoekt alles graag uit tot in de detail.

Kortom een veelzijdige rol binnen een dynamische wereld met veel zichtbare en effectieve resultaten!

Ben je al overtuigd? Mooi! Heb je vragen? Neem dan contact op! Je kunt bellen met de programmamanager Frank Burmeister 06-52596723 of Richard Hovinga 06-18300214.

Op dit moment zijn er binnen onze directie Duurzame Mobiliteit een tal van vacatures beschikbaar vanwege onze groei. We nodigen je graag uit om samen te verkennen welke passende functies of rollen er voor jou beschikbaar zijn.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zet je je graag in voor een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit van mensen en goederen? Hecht je belang aan toegankelijke en betaalbare mobiliteit voor iedereen? Ons doel bij het Directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) is om de bereikbaarheid van werk, zorg, wonen, onderwijs maar ook recreatie en transport in heel Nederland op een hoger plan te tillen. En om bij te dragen aan de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van het wegennet en het gebruik van de spoorwegen verder te ontwikkelen. En door mobiliteit te verduurzamen en rekening te houden met de leefomgeving. Daarmee dragen we bij aan het welzijn en de welvaart van ons land en aan een mooier Nederland, nu en in de toekomst.

Waar wij onder andere aan werken:

 • het versterken van onze mainports- en achterlandverbindingen
 • het versterken van nationale infrastructuur en de bereikbaarheid van stad, platteland en alles wat daar tussen zit
 • de verduurzaming van mobiliteit (bijvoorbeeld door elektrificatie of het stimuleren van ander reisgedrag
 • de blijvende sterke aandacht voor veiligheid op weg en het spoor
 • het faciliteren van deur-tot-deurvervoer
 • Nederland in de top in ‘smart mobility’

Directie Duurzame Mobiliteit (DuMo) - afdeling elektrisch vervoer en laadinfrastructuur
De directie Duurzame Mobiliteit zorgt ervoor dat er in 2050 geen klimaatuitstoot meer is van verkeer. Hierbij werken we samen met andere ministeries, steden, bedrijven en kennisinstellingen. We zorgen dat alle burgers en bedrijven de overstap kunnen maken op vervoer dat schoon en klimaatneutraal is. Zo werken we samen aan een mooier Nederland.

Binnen onze directie werken we aan de volgende programma’s:

 • elektrisch vervoer en laadinfrastructuur
 • verduurzaming van personenmobiliteit
 • verduurzaming van logistiek
 • duurzame waterstof en biobrandstoffen
 • fietsen en wandelen

Ons team zorgt ervoor dat de transitie naar een emissieloze wagenpark in Nederland goed verloopt. Een deel van je collega’s binnen het programma werken aan de benodigde laadinfrastructuur in Nederland en de ons omringende landen, andere collega’s werken aan beleidsmaatregelen om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken en het draagvlak voor elektrisch rijden te vergroten. Vanuit het programma houden we ons ook bezig met de implementatie van de EU-richtlijnen rondom elektrisch rijden.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Frank Burmeister, programmamanager

06-52596723

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Katinka Trompen, adviseur Werving en Selectie

06-81352735

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker elektrisch vervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker financiën duurzame mobiliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker emissieloos bouwen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd