Specialist Maatschappelijke Ontwikkeling

Gemeente Rotterdam

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Contractduur -
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €1 - €1
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Volkshuisvesting
 • Vacaturenummer 00046956
 • Plaatsingsdatum 25 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jouw functie

De afdeling komt voort uit de bundeling van de afdeling Stedelijke Zorg en de afdeling Persoonsgerichte Zorg. In deze afdeling vinden de uitvoeringstaken plaats, voortkomend uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Wet op de Lijkbezorging. De afdeling Participatie en Stedelijke Zorg zorgt ervoor dat kwetsbare Rotterdammers de regie op hun eigen leven terug kunnen pakken, waardoor ze weer kunnen meedoen in de stad.

Het team Bijzondere Taken

Het team kent meerdere subteams, zoals (z)Onderdak, Juridisch adviseurs tijdelijk huisverbod, de Wet op de lijkbezorging en de expertteams Vangnet en Advies en Woningvervuiling en Advies. Er is kennis van en ervaring met kwetsbare Rotterdammers zoals dak- en thuislozen, mensen met OGGZ problematiek en slachtoffers van huiselijk geweld.Het cluster stimuleert maximale ontplooing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan wij uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden, zorg waar echt noodzakelijk. Dat doen we in opdracht van het college en deelgemeente en samen met maatschappelijk partners.

Rotterdam vernieuwt zich en dat blijft niet onopgemerkt. Ook internationaal is er volop lof voor de manier waarop de stad zich ontwikkelt. Juist hier is je werk interessant en van het grootste belang. Waarom? Omdat de veelgeprezen stad ook kampt met grootstedelijke problemen die het uiterste van haar medewerkers vraagt.

Kun jij dat aan? Denk je breder dan de Nieuwe Maas? En wil jij je sterk maken voor meer dan 620.000 Rotterdammers?

Welkom. In Rotterdam gebeurt alles wat je loopbaan nodig heeft.

Rotterdam.

Make it happenWil jij je als Specialist Maatschappelijke Ontwikkeling / Vangnetmedewerker bezighouden met niet-zelfredzame personen met complexe problematiek in het verzorgingsgebied van de centrumgemeente die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Als vangnetmedewerker heb je vaak te maken met mensen die om allerlei redenen niet de normale route naar de reguliere zorg of de maatschappelijke opvang kunnen vinden of uit de keten vallen.

In de praktijk adviseert de Vangnetmedewerker over, organiseert zorg voor, of levert zo nodig zelf de noodzakelijke zorg voor (veelal) dakloze mensen met één of meerdere van de volgende kenmerken:

 • Sterk zorg mijdend gedrag maar wel zorgbehoeftig;
 • Verslavingsproblematiek;
 • Psychische- of psychiatrische stoornissen;
 • Sterke gedragsstoornissen waardoor huisvesting telkens mislukt;
 • Personen die door de huidige wet- en regelgeving noodzakelijke zorg missen.

Andere taken van de Vangnetmedewerker: inventarisatie, consultatie, triageren, toeleiding naar de juiste zorgverlener en monitoring.

De Vangnetmedewerker beweegt tussen verschillende ketens (Maatschappelijke Opvang, Veiligheidshuis, Jeugd, Veilig Thuis, GGZ, Justitie, VG/Gehandicaptenzorg, Wijkteams, curatieve- en palliatieve zorg e.d.) in het spanningsveld tussen vrijwillige en gedwongen zorg met als doel deze cliënten zo snel mogelijk (weer) onder dak en/of in goede zorg te krijgen.

Tot slot levert de Vangnetmedewerker een bijdrage aan de signaalfunctie met betrekking tot hiaten in het stedelijk zorgaanbod.

 De collega die wij zoeken heeft een afgeronde HBO opleiding in de gezondheidszorg, bij voorkeur SPV of GGZ verpleegkundig specialist en beschikt ruime ervaring in bijvoorbeeld, verslavingszorg of psychiatrie en kent het OGGZ werkveld en de sociale kaart van Rotterdam.

Wij zoeken iemand met kennis van de wet- en regelgeving rondom de WvGGZ, WLZ, ZVW, WMO en vreemdelingenrecht.

Uiteraard heb je affiniteit met de doelgroep en bemoeizorg.

En je hebt de volgende competenties:

 • een proactieve regierol naar de ketenpartners en de eigen organisatie.
 • een stevige persoonlijkheid die veel overtuigings- en doorzettingskracht heeft om te schakelen en te realiseren wat het beste is voor de cliënten
 • een teamplayer om met elkaar visie, uitgangspunten en uitdagingen te delen en aan te gaan.

Ons aanbod

Het lijkt veel wat we vragen, maar je krijgt er ook veel voor terug, een zeer uitdagende functie in een zeer inspirerende werkomgeving met veel vrijheid en verantwoordelijkheden, waar je jezelf kunt ontwikkelen. Kortom een functie die ertoe doet!

Hierbij hoort afhankelijk van onder andere jouw ervaring, een salaris van maximaal € 4.494 bruto per maand (schaal 10) op basis van een 36-urige werkweek.

En verder goede arbeidsvoorwaarden, o.a.:

 • Een 36-urige werkweek met flexibele werktijden
 • Een ABP-keuzepensioen
 • Uitstekende verlofregelingen
 • Een aantrekkelijk opleidingsprogramma
 • Een individueel keuzebudget van 17,05%. Aan jou de keuze wat je met dit budget doet. Vakantiegeld? Een keer per jaar laten uitbetalen? Extra verlofuren? Het kan allemaal!

Het betreft een functie met mogelijk uitzicht op een vast contract.Heb je inhoudelijke vragen, neem dan contact op, Niels Mobach, Teammanager team Bijzondere Taken, te bereiken via tel. 06-10913844.

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Gonda Engel, Recruiter, te bereiken via tel. 06-12649800.

Belangstellenden die na de reactietermijn reageren, zullen niet meer in de selectieprocedure worden meegenomen.

Tot slot kunnen er voorafgaand aan een arbeidsvoorwaardengesprek referenties worden ingewonnen.

Waar ben jij van?

Ben jij van zorgen dat jij hét vangnet bent voor dakloze mensen.

Make it happen! En solliciteer via de button.

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Rotterdam nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wmo Adviseur OGGZ

Gemeente Rotterdam
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsadviseur Wonen & Zorg

Gemeente Rotterdam
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Privacy Coördinator, aandachtsgebied Wmo en Jeugdwet

Gemeente Rotterdam
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)