specialist kwaliteitszorg

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

 • Stand­plaats Breda
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling van 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.613 - €4.961
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 4 april Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 338723
 • Plaatsingsdatum 17 maart 2020
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De Nederlandse Defensie Academie in Breda heeft twee doelen: mensen opleiden tot professionele officieren en wetenschappelijk onderzoek verrichten op militaire gebieden voor kennisontwikkeling, onderwijs en beleidsadvisering. Als specialist kwaliteitszorg draag je bij aan het behalen van deze doelen door mee te werken aan de ontwikkeling van een kwaliteitszorgsysteem.

Je bent medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en verbeteren van het kwaliteitszorgsysteem van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Zo zorg je dat de plan-do-check-actcyclus wordt gemaakt, onderzoek je de tevredenheid van studenten, alumni en het werkveld, en draag je bij aan de accreditatie en validatie van de instituten van de NLDA.

Als specialist kwaliteitszorg werk je mee aan het ontwikkelen van een visie op de systematische integrale kwaliteitszorg en draag je bij aan de borging van een samenhangend kwaliteitszorgsysteem. Daarnaast draag je ook bij aan de onderwijsontwikkeling en aan de professionalisering van docenten en instructeurs.

Vind je de kwaliteit van onderwijs belangrijk? Heb je een onderzoekende houding? En heb je een onderwijs- of opleidingskundige achtergrond (of gelijkwaardig)? Dan is de functie van specialist Kwaliteitszorg op de NLDA echt iets voor jou!

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma onderwijswetenschappen.
 • Je hebt een groot analytisch vermogen en kunt bevindingen vertalen naar conclusies en adviezen.
 • Je bent flexibel en hebt goede contactuele eigenschappen.
 • Je kunt zowel goed zelfstandig werken als samenwerken met onder andere de onderwijskundige collega’s binnen de sectie Onderwijs.
 • Je bent het aanspreekpunt voor kwaliteitsvraagstukken en volgt (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van onderwijskwaliteit en systemen van interne en externe kwaliteitszorg.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in kwantitatief onderzoek.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.

 • Maand­salaris Min €3.613 Max. €4.961 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling van 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Je sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Dit is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure start.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het bureau Innovatie, Onderwijsontwikkeling en Kwaliteitszorg (IOK) van de sectie Innovatie en Ontwikkeling (I&O), dat onderdeel is van de stafafdeling Bedrijfsvoering bij de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

De NLDA heeft als doel:

 • Mannen en vrouwen opleiden tot professionele en gemotiveerde officieren die leiding gaan geven in de dynamische Defensieorganisatie.
 • Wetenschappelijk onderzoek verrichten op militaire aandachtsgebieden voor kennisontwikkeling, onderwijs en beleidsadvisering.

De NLDA wordt geleid door de commandant NLDA (C-NLDA) die verantwoording aflegt aan de chef Defensie Staf (CDS). De NLDA omvat de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), de afdelingen (lange/korte) Officiersopleidingen, het Instituut Defensie Leergangen (IDL), de Leergang Topmanagement Defensie (LTD) en het Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH). De NLDA kent een managementteam dat naast de C-NLDA bestaat uit de plaatsvervangend C-NLDA, de directeur Bedrijfsvoering, de decaan van de FMW, de afdelingshoofden van de (officiers)opleidingen en de directeur van het NIMH. De leiding van de NLDA wordt ondersteund door een secretariaat en de bedrijfsvoering is geconcentreerd in de stafafdeling Bedrijfsvoering. De uitvoering hiervan vindt voor een belangrijk deel op lokaal niveau plaats.

IOK omvat naast de functie van hoofd IOK, de functies van stafofficier I&O, senior onderwijskundige, onderwijskundig medewerker en medewerker kwaliteitszorg.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Luitenant-kolonel drs. R.F.M. Luttge, Hoofd Sectie Onderwijs NLDA

06-10917367

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw C. Francis, Senior P&O adviseur

06-51572052

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inkoopmanager

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

1e Medewerker Techniek

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Voedselveiligheidsdeskundige

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd