Specialist Infrastructuur Engineer

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

 • Stand­plaats Groningen
 • Werkplekken 7
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 10 december Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer a0t0800000C8Q2iAAF
 • Plaatsingsdatum 20 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Specialist Infrastructuur Engineer werk je op het snijvlak van (IT)architectuur, engineering en klant en werk je nauw samen met de manager exploitatie en de architecten. Daarin ben je de voorman en product owner van het team en daarmee eigenaar van de backlog. Je hebt het totaaloverzicht over het werkveld en bent verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van producten en diensten binnen het vak- en aandachtsgebied. Je bent ook verantwoordelijk voor de (inhoudelijke) coaching en begeleiding van jouw collega's vanuit je vakdeskundigheid. Je voert onderzoeks- en adviesgesprekken met opdrachtgevers binnen de overheid en daarbij heb je kennis van de verschillende partijen met oog voor de bestuurlijke context en mogelijke belangenverstrengelingen. Je ondersteunt de manager exploitatie o.a. bij de personele invulling van het team en de inhoudelijke invulling van het portfolio. Je neemt deel aan interdepartementale projecten, je zoekt proactief sparringpartners op en je maakt gebruik van hun expertise bij de ontwikkeling van nieuwe diensten.
Als Specialist Infra Engineer ben je in staat met je enthousiasme, ervaring en creativiteit ODC-Noord te versterken met je kennis en kunde. Je bent een engineer die gebruik maakt van moderne ontwikkelingen zoals agile enginering en cloud & beveiligingstechnieken.

Te behalen resultaten
Als Specialist Infrastructuur Engineer:

 • Ontwikkel je IV diensten, IV producten, nieuwe ideeën en concepten en draagt deze uit en weet hierover overeenstemming te bereiken met de opdrachtgevers binnen de rijksoverheid;
 • Ontwikkel en implementeer je in multidisciplinair verband binnen het IV vakgebied (o.a. interdepartementaal, externe leveranciers) oplossingen voor complexe vraagstukken of problemen waarbij je in staat bent om vernieuwende technieken toe te passen;
 • Ben je verantwoordelijk voor het life cycle management van alle componenten binnen de scope van je vakgebied waaronder de beoordeling en implementatie van wijzigingen ten gevolge van veranderde of nieuwe functionaliteiten in de complexe technische infrastructuur waar bedrijfskritische klantsystemen van afhankelijk zijn;
 • Neem je deel aan complexe, interdepartementale IV projecten waarbij je je expertise inbrengt in zowel de voorbereidende fase als ook bij de uitvoering. Het gaat daarbij met name om afstemming en kennisdeling;
 • Inventariseer je de eisen en de wensen in het toepassingsgebied van complexe applicaties van verschillende klanten binnen de rijksoverheid;
 • Ben je verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de complexe infrastructuur, conform de gestelde prestatiekenmerken (waaronder performance- en beschikbaarheidseisen);
 • Ben je in staat om team overstijgende opdrachten te coördineren (bv. bij de ontwikkeling van nieuwe diensten) en het resultaat te bewaken;
 • Vertaal je de roadmap van de organisatie naar implicaties voor het eigen werk domein en omgekeerd: je vertaalt de ontwikkelingen binnen jouw domein naar relevante input voor de roadmap van de organisatie.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

ODC-Noord (Overheidsdatacenter-Noord)
ODC-Noord is dé cloud service provider van en voor de rijksoverheid. ODC-Noord valt onder de besturing van DUO, maar opereert als een eigen entiteit van waaruit een variëteit aan ICT diensten wordt geleverd aan verschillende ministeries binnen de Rijksoverheid. De ICT diensten omvatten housing en hosting dienstverlening. Binnen de hosting dienstverlening biedt ODC-Noord meerdere infrastructuur diensten (IaaS) aan en verschillende platform diensten (PaaS). Deze diensten worden geleverd aan zo'n 30 verschillende klanten verdeeld over acht ministeries.

Als cloud leverancier leveren we kwalitatief hoogwaardige, geautomatiseerde oplossingen. De basis bij het ontwikkelen en beheren is de kwaliteit van onze engineers. Elke dag zijn we, met elkaar, de innoverende kracht en tevens de bewaker van de continuïteit.

Ondanks dat techniek de basis van ons werk is staat het toch in de schaduw van de medewerker. Wij hanteren bij onze vacatures dan ook geen uitputtende lijst van technieken die je moet beheersen. Voor ons is het belangrijk wie je bent, en wat je drive is.

Wij hebben de overtuiging dat je moet doen waar je hart ligt. Als je dagelijks bezig bent in een dynamische, veranderende omgeving geeft dat energie en krijg je dit ook voor elkaar. De betrokkenheid bij je werk is groot en in combinatie met mooie resultaten voor afnemers geeft dit veel plezier in je werk.

De teams
Wij zijn op zoek naar 7 specialisten in 6 verschillende teams:

 1. Team Netwerken: draagt zorg voor de volledige backbone van al onze dienstverlening.
 2. Team Ceph/Infra: Team Ceph verzorgt de volledige storage onder onze platformen en team Infra verzorgt alle infrastructurele componenten voor onze verschillende diensten, zoals VPN, NTP en DNS.
 3. Team Openstack: is verantwoordelijk voor het operationeel houden van en innoveren op ons IaaS-platform.
 4. Team Quattro: is verantwoordelijk voor onze containerdienstverlening gebaseerd op Openshift/Kubernetes.
 5. Team Vcloud: is verantwoordelijk voor het opzetten, onderhouden en verder ontwikkelen van onze enterprise cloud dienstverlening.
 6. Team PaaS Windows (2fte): het Windows team is verdeeld in een ontwikkel team dat zich richt op de geautomatiseerde uitrol van Windows omgevingen en een Enterprise team dat zich richt op het beheer van klantomgevingen.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) werkt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is de schakel tussen iedereen die met onderwijs te maken heeft: studenten, ouders, docenten, scholen, universiteiten, beleidsmakers en overheidsorganisaties. DUO is volop in beweging. Zo houden wij ons meer dan ooit bezig met de vraag hoe wij onze klanten nog sneller, beter en kostenefficiënter 24/7 van dienst kunnen zijn. ICT speelt daarin een belangrijke rol; innovatie en de nieuwste technologieën staan in de ontwikkeling van DUO centraal.

Wil je deel uitmaken van deze vernieuwende en toonaangevende werkgever in Groningen en Den Haag? Natuurlijk weten wij dat onze organisatie alleen succesvol kan zijn als jij als medewerker alle kansen krijgt om te leren en te groeien. Niet voor niets investeren wij in jouw vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling met interessante traineeships en opleidingen, en kun je rekenen op een goede balans tussen werk en privé. Zo zetten we gezamenlijk de schouders onder het succes en de groei van de organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Annema

06-23993231

Michiel Tibbe

06-10484753

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Service-deliverymanager Overheidsdatacenter

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Stand­plaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Servicemanager Overheidsdatacenter

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Changemanager Overheidsdatacenter

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)