Software Engineer

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

 • Stand­plaats Den Helder
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.613 - €4.961
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 2 september
 • Vacaturenummer 533413
 • Plaatsingsdatum 10 juni 2020
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De sectie Projecten en Ontwikkeling houdt zich met name bezig met advies, analyse, ontwerp, realisatie/ontwikkeling, integratie, implementatie en invoering van nieuwe applicaties en systemen en wijzigingen op bestaande applicaties en systemen in de betreffende domeinen. Als Software Engineer (starter) ben je in hoofdlijnen verantwoordelijk voor onderstaande aandachtsgebieden.

1. Je geeft uitvoering aan het ontwikkelen, leveren en onderhouden van  commandovoeringondersteunende informatiesystemen, door:

 • het in kaart brengen van de specificaties van het te ontwikkelen software product.
 • het ontwikkelen van een software product, inclusief verschillende oplossingsalternatievenhet testen van dit software product.
 • het installeren van dit software product.
 • het maken van de technische documentatie van dit software product.
 • het ondersteunen bij incidentenoplossing en probleemonderzoek.
 • het aanpassen van het software product op basis van de geaccordeerde wijzigingsvoorstellen.
 • het afstemmen met andere partijen, zoals architecten, leveranciers en gebruikers om het gewenste resultaat te leveren.
 • het onderhouden en beheren van toolsets en frameworks.
 • het uitvoeren van experimenten en productevaluatie- en selectie.

2. Het (op)volgen van relevante ontwikkelingen op specialistisch aandachtsterrein, door:

 • het permanent instandhouden van een adequate kennis op operationele en technische terreinen door deelname in diverse fora en samenwerkingsverbanden, (literatuur)onderzoek, marktverkenning en onderzoek bij eindgebruikers, het interpreteren van deze informatie, het afwegen en trekken van conclusies en van daaruit doen van aanbevelingen met als doel de efficiency en effectiviteit van software engineering en daarmee de kwaliteit en betrouwbaarheid van het software product te verhogen.
 • het meewerken aan de totstandkoming van een functionele definitie voor geautomatiseerde operationele systemen, inclusief ondersteunende systemen en trainersystemen.
 • het meedenken over wijzigingsvoorstellen, voor in exploitatie zijnde geautomatiseerde operationele en technische systemen.
 • het leveren van ondersteuning bij beoordeling van proposals, specificaties en producten van toeleveranciers.
 • het zelfstandig uitvoeren van een studie en/of analyse met beperkte diepgang vanuit het door betrokkene afgedekte kennisgebied.

3. Geeft leiding aan of participeert in multidisciplinaire projecten op het gebied van softwareontwikkeling door het coördineren van de realisatie van werkpakketten.

SPEELRUIMTE:

 • Je rapporteert aan de Sr Software Engineer tevens Hoofd of Hoofd HCT (afhankelijk van de subsectie waarin functionaris is geplaatst) over de uitgevoerde opdrachten. Het betreft een beoordeling op de kwaliteit en bruikbaarheid van producten en diensten en afstemming met andere werkvelden.
 • Samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn kaderstellend voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Je neemt beslissingen waarbij geïnterpreteerd moet worden welke situaties van toepassing of van invloed zijn.

Functie-eisen

Afgeronde HBO-opleiding, richting Informatica.

Kennis, inzicht & vaardigheden:

 • Algemeen theoretische, praktisch gerichte kennis van het vakgebied.
 • Kennis van voor de productie relevante technologische ontwikkelingen op het gebied van commandovoeringsondersteunende informatiesystemen.
 • Kennis van het gebruik en/of onderhoud van commandovoeringsondersteunende informatiesystemen.
 • Kennis van onderzoeksmethoden en technieken en projectuitvoering.
 • Kennis van software ontwikkelmethodieken.
 • Kennis van en aantoonbare affiniteit met het vakgebied software engineering.
 • Kennis van de Nederlands en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Inzicht in technische, organisatorische of tactisch operationele samenhangen en in relatie tot het eigen werkterrein.
 • Inzicht in taken, organisatie en werkwijze van Defensie.
 • Vaardigheid in analytisch denken en communiceren.
 • Vaardigheid in software engineering.

Ervaringseisen:

 • Ruime ervaring met het gebruik en toepassen van software engineering.
 • Ruime ervaring met het ontwikkelen, leveren en onderhouden van software systemen.
 • Ervaring in het participeren in multidisciplinaire ICT-projecten.

Competenties:

 • Analyseren
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Nauwkeurig

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving
  • Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.
  • Per 1 juli 2020 stijgen de salarissen bij Defensie met 3,15 procent. Deze stijging is nog niet verwerkt in deze vacaturestelling.
 • Maand­salaris Min €3.613 Max. €4.961 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Bijzonderheden

 • Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid, krijgen interne kandidaten de voorkeur.
 • Het is noodzakelijk dat je als burgersollicitant de Nederlandse nationaliteit hebt of beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Zwitserland.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Je bent bereid om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de sectie Projecten en Ontwikkeling van de afdeling Maritieme IT of Landgebonden IT, vallend onder het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), wat onderdeel uitmaakt van Defensie Materieel Organisatie (DMO).

De afdeling GIT&Infra en de Operationele IT en Functionele IT afdelingen zijn dé defensieleveranciers van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de krijgsmacht en Defensie in het betreffende domein. De afdelingen dragen op basis van kennis van bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen  naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand te houden van deze systemen, trainers en simulatoren. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

De sectie Projecten en Ontwikkeling houdt zich m.n. bezig met advies, analyse, ontwerp, realisatie/ontwikkeling, integratie, implementatie en invoering van nieuwe applicaties en systemen en wijzigingen op bestaande applicaties en systemen in de betreffende domeinen. Deze activiteiten vinden projectmatig plaats. Deels gaat het om projecten die door de markt worden gerealiseerd en waarbij de sectie verantwoordelijk is voor de projectvoering, deels gaat het om projecten waarbij ook de software-ontwikkelactiviteiten door de sectie zelf worden uitgevoerd, of een combinatie van beide.

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Materieel Organisatie
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer M. (Machiel) Keetman, Plv. Hoofd Software Ontwikkeling

0223-652966

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw M. (Mariëlle) de Pont, P&O-Adviseur

06-12049090

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Software Engineer

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Software Architect

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Informatiemanager Maritieme IT

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd