Sociotherapeut Resocialisatieafdeling FPC de Oostvaarderskliniek Almere

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Almere
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.623 - €3.546
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 11242
 • Plaatsingsdatum 18 augustus 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de Oostvaarderskliniek, een forensisch psychiatrisch centrum in Almere, werk je met een uitdagende doelgroep, namelijk tbs-patiënten of mensen met een verslaving, die ernstige delicten hebben gepleegd. Als sociotherapeut ben je betrokken bij de laatste fase van de behandeling van onze patiënten, de resocialisatie. Voor hen ben je een sociotherapeut, casemanager en mentor in één om een veilige terugkeer in de samenleving in gang te zetten en te bewaken. 

Als sociotherapeut werk je op de afdeling Sterreschans, de resocialisatieafdeling voor patiënten waarbij het uitstroomtraject gericht is op zelfstandig wonen (met ambulante ondersteuning) of wonen in een beschermde woonvorm. Op een gelijkwaardige manier begeleid je patiënten op deze afdeling. Je biedt ondersteuning in hun zoektocht naar werk of vrijetijdsbesteding en begeleidt de patiënten tijdens de uitvoering hiervan. Je bezoekt het systeem van de patiënt en ondersteunt hen waar nodig. Uiteraard krijgen de patiënten in resocialisatie ook nog behandelingen, jij zorgt voor de administratieve verwerking in het behandelplan. Ook voer je controles uit om te kijken of de gemaakte afspraken worden nageleefd. Daarom is het van belang dat je continu de juiste balans weet te vinden tussen iemand loslaten, motiveren en af en toe de touwtjes weer iets aantrekken. 

Dit alles doe je natuurlijk niet alleen, maar in een team van meerdere sociotherapeuten. Onze cultuur kenmerkt zich door een open en ondersteunende houding naar elkaar. We vinden het belangrijk om met elkaar te overleggen als dit nodig is, maar vanuit de basis zijn wij allemaal zelfstandig. Daarnaast werk je ook nauw samen met andere collega’s uit het multidisciplinair behandelteam en ben je nauw betrokken bij het overleg van de patiënten uit jouw caseload. 

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Oostvaarderskliniek, een forensisch-psychiatrisch centrum in Almere, richt zich op de veiligheid van de samenleving. Dit doen wij door patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag – mensen met een tbs-maatregel en patiënten met een andere juridische titel – zowel klinisch als ambulant te behandelen. Voor iedere patiënt ontwikkelen we een persoonlijk programma dat erop is gericht de patiënt, als dat mogelijk is, weer in staat te stellen zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Hij of zij leert om te gaan met invloeden en omstandigheden die tot gevaarlijk gedrag kunnen leiden.

Werken bij de Oostvaarderskliniek
Onze medewerkers zijn onze belangrijkste instrumenten in de behandeling van onze patiënten. Wij zetten ons in voor een inspirerend werkklimaat en een goede samenwerking. En we stimuleren onze medewerkers om zich in hun vakgebied te blijven ontwikkelen. Er zijn stages en opleidingsplaatsen voor een brede range aan opleidingen.

Onze kernwaarden
Wij werken met een complexe doelgroep, en dat vraagt ook iets van onszelf. Wat wij in onze organisatie én in onszelf als medewerkers belangrijk vinden? Dat hebben we samengevat in de 5 B’s: betrokken, bewust, betrouwbaar, belangstellend en ‘bumor’. Herken jij je in deze eigenschappen? Binnen de Oostvaarderskliniek kennen we diverse afdelingen waar patiënten verblijven. Naast reguliere afdelingen bestaan er structuur afdelingen, een resocialisatie afdeling en een forensischeverslavingsafdeling.

Resocialisatieafdeling
Op de resocialisatieafdeling zitten patiënten die in het laatste stadium van hun tbs verkeren, zij staan op het punt om uitgeplaatst te worden naar een RIBW of een trainingswoning/eigen woning. Met transmuraal, proefverlof of een voorwaardelijke beëindiging.
Veelal werken zij buiten de kliniek en hebben andere bezigheden in de maatschappij.

De begeleiding is daar dan ook op gericht, je loopt dan ook zij aan zij met de patiënt mee waarbij ook de controlerende factor en het risicomanagement niet in de laatste plaats belangrijk is!

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek
www.oostvaarderskliniek.nl

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw B. Duimel, afdelingshoofd Sterreschans/ Forfact

08807-13205

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw A. Steunenberg, recruiter DJI

06-28516833

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sociotherapeut Intensieve Zorgafdeling FPC de Oostvaarderskliniek Almere

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sociotherapeut Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek Almere

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Forensisch Therapeutisch Medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd