Sociotherapeut Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek Almere

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Almere
 • Werkplekken 3
 • Contractduur ntb
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.623 - €3.546
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 2005
 • Plaatsingsdatum 29 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Behandelingen geven aan een uitdagende doelgroep, namelijk tbs-patiënten of mensen met een verslaving die ernstige delicten gepleegd hebben. Als Sociotherapeut bij de Oostvaarderskliniek in Almere draag je op deze manier bij aan hun resocialisatie en een veilige terugkeer in de samenleving.

Als Sociotherapeut werk je met een uitdagende doelgroep. Ondanks de ernstige delicten die zij gepleegd hebben zien wij onze patiënten in eerste plaats altijd als mensen. Mensen met bagage die in aanraking zijn gekomen met justitie. Jij draagt bij aan het vergroten van hun kans om op een veilige manier terug te keren in de samenleving. Dit doe je door de patiënten op jouw afdeling, een groep van 11-22 personen, dag structuur te bieden en door ze goed te observeren en te begeleiden tijdens dag-, avond- en weekenddiensten, je draait geen nachtdiensten.

Elke patiënt verdient persoonlijke aandacht en dat is waar jij voor zorgt als Sociotherapeut. Of je nu samen met ze eet, wandelt of tv kijkt, je bent er continu voor de patiënten. Tijdens deze dagelijkse activiteiten observeer je de patiënten en ga je het gesprek met ze aan. Door de dynamiek in de groep, elke patiënt heeft ten slotte een eigen karakter, ben je continu bewust van de omgeving en de mogelijke risico’s. Signaleer je veranderingen in het gedrag van de patiënten? Dan speel je daar direct op in en bespreek je dit met jouw collega’s en het behandelteam. Ook in een crisissituatie weet jij hoe je moet handelen en de-escalerend werken is jou niet vreemd. Werken als Sociotherapeut doe je niet alleen, als team zijn wij er voor elkaar, is er ruimte om te reflecteren en onze eigen veiligheid staat altijd voorop.

Naast de dagelijkse begeleiding ben je voor meerdere patiënten op de afdeling de persoonlijke mentor. Elke patiënt heeft een eigen behandelplan waar aandacht aan besteed wordt, als mentor heb je een grote rol in de totstandkoming en de uitvoering van het behandelplan van jouw patiënten. Samen met je patiënt sta je stil bij doelen uit het behandelplan en behandel je wekelijks punten uit dit plan. Dit gaat altijd in samenwerking met andere behandelaren, onder wie het hoofd behandeling, de psychiater, een maatschappelijk werker en de collega’s van het dagprogramma. Mag een patiënt met verlof? Dan ga je als persoonlijke mentor mee en bereid je samen met jouw patiënt het verlof zo goed mogelijk voor.

Binnen de Oostvaarderskliniek zijn er verschillende afdelingen waar je ingezet kan worden, denk aan de reguliere afdeling, de structuur afdeling of op de resocialisatie afdeling. We kijken graag samen met jou op welke afdeling jij het beste past. Heb je interesse, maar weet je ook nog niet zo goed of werken in een tbs-kliniek bij je past. Kom gerust een keer langs, dan laten we je zien wat we doen!

Abdi over zijn baan als senior sociotherapeut in de Oostvaarderskliniek: “De delicten die onze patiënten hebben gepleegd zijn soms gruwelijk. Dat bagatelliseren we niet hoor. Maar als je hier werkt krijg je ook de levensgeschiedenis van patiënten te lezen en kun je beter begrijpen hoe het zo gekomen is. Dit zijn mensen waar de normale maatschappij haar handen vanaf trekt. Het is aan ons om mogelijkheden te zien. Te zorgen dat zij zélf die tweede kans willen verdienen. En als je hier binnen de muren rondkijkt, zie je vanzelf dat veel mensen keihard werken voor die tweede kans. Dat lees je niet in de media, maar kun je alleen zelf ervaren.” Lees hier het hele interview met Abdi.

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Oostvaarderskliniek, een forensisch-psychiatrisch centrum in Almere, richt zich op de veiligheid van de samenleving. Dit doen wij door patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag – mensen met een tbs-maatregel en patiënten met een andere juridische titel – zowel klinisch als ambulant te behandelen. Voor iedere patiënt ontwikkelen we een persoonlijk programma dat erop is gericht de patiënt, als dat mogelijk is, weer in staat te stellen zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Hij of zij leert om te gaan met invloeden en omstandigheden die tot gevaarlijk gedrag kunnen leiden.

Werken bij de Oostvaarderskliniek
Onze medewerkers zijn onze belangrijkste instrumenten in de behandeling van onze patiënten. Wij zetten ons in voor een inspirerend werkklimaat en een goede samenwerking. En we stimuleren onze medewerkers om zich in hun vakgebied te blijven ontwikkelen. Er zijn stages en opleidingsplaatsen voor een brede range aan opleidingen.

Onze kernwaarden
Wij werken met een complexe doelgroep, en dat vraagt ook iets van onszelf. Wat wij in onze organisatie én in onszelf als medewerkers belangrijk vinden? Dat hebben we samengevat in de 5 B’s: betrokken, bewust, betrouwbaar, belangstellend en ‘bumor’. Herken jij je in deze eigenschappen? Binnen de Oostvaarderskliniek kennen we diverse afdelingen waar patiënten verblijven. Naast reguliere afdelingen bestaan er structuur afdelingen, een resocialisatie afdeling en een forensischeverslavingsafdeling.

Reguliere afdeling
Op een reguliere afdeling staat de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek op de voorgrond. De behandeling is er met name op gericht dat patienten zicht krijgen op hun risicofactoren en daarnaast te werken aan het versterken van beschermende factoren.

Als sociotherapeut realiseer je in gezamenlijkheid met het team een prettig, veilig en open leefklimaat. Je kent de werking van groepsdynamiek en weet hier effectief op in te spelen. Het bespreekbaar kunnen maken van gedrag is hierbij een belangrijke voorwaarde.

Structuur afdeling
Patiënten binnen het structuurcluster kenmerken zich door (psychotische) kwetsbaarheid. Ze zijn gebaat bij een duidelijke structuur die ze zelf onvoldoende kunnen aanbrengen. Hiervoor is het nodig dat je het leuk vindt om naast de patiënt te staan en samen aan de slag te gaan met de patiënt en het multidisciplinaire behandelteam rondom dagbesteding, ADL en behandeling. Het vraagt van jou dat je de patiënt ondersteunt met behoud van zijn/haar eigen zelfstandigheid en hierin een goede balans weet te vinden.

Resocialisatie afdeling
Op de afdeling zitten patiënten die in het laatste stadium van hun tbs verkeren, zij staan op het punt om uitgeplaatst te worden naar een RIBW of een trainingswoning/eigen woning. Met transmuraal, proefverlof of een voorwaardelijke beëindiging.
Veelal werken zij buiten de kliniek en hebben andere bezigheden in de maatschappij.

De begeleiding is daar dan ook op gericht, je loopt dan ook zij aan zij met de patiënt mee waarbij ook de controlerende factor en het risicomanagement niet in de laatste plaats belangrijk is!

Forensisch psychiatrisch centrum de Oostvaarderskliniek
www.oostvaarderskliniek.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw B. Duimel, afdelingshoofd

08807-13205

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw A. Steunenberg, recruiter DJI

06-28516833

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sociotherapeut Resocialisatieafdeling FPC de Oostvaarderskliniek Almere

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sociotherapeut Intensieve Zorgafdeling FPC de Oostvaarderskliniek Almere

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Assistent behandelcoördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Balkbrug
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd