Sociotherapeut

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Almere
 • Werkplekken 3
 • Contractduur Nader te bepalen
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.623 - €3.546
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 juli
 • Vacaturenummer 2005
 • Plaatsingsdatum 24 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij als social worker of sociaalpedagogisch hulpverlener op zoek naar meer uitdaging en een baan met veel betekenis? Dan moet je bij de Oostvaarderskliniek zijn. Hier behandel je een interessante en complexe doelgroep: tbs-patiënten of mensen met een verslaving die vaak ernstige delicten hebben gepleegd. Bijzonder toch, dat jij als hun sociotherapeut en persoonlijke mentor bijdraagt aan hun resocialisatie?

  Je werkt met een uitdagende doelgroep. Maar bij de Oostvaarderskliniek zien wij onze patiënten in de eerste plaats als mensen. Mensen met bagage die in aanraking zijn gekomen met justitie. Jij draagt bij aan het vergroten van hun kans om op een veilige manier terug te keren in de samenleving. Hoe je dat doet? Door de patiënten op jouw afdeling – een groep tussen de 11 en 22 personen – dagstructuur te bieden en door ze goed te observeren en te begeleiden. Of je nu samen met ze eet, wandelt of tv kijkt, je bent continu alert op wat je ziet. Dit doe je tijdens dag-, avond- en weekenddiensten: je draait in deze functie geen nachtdiensten.

Hoe is de interactie in de groep en wat is het effect van iemands gedrag? En hoe passen de patiënten toe wat ze tijdens hun therapieën of de gesprekken met de psycholoog leren? Jij observeert en toetst, en op basis van je bevindingen ga je het gesprek aan: lopen de patiënten ergens tegenaan in het contact met anderen en hoe zitten ze in hun vel? Je bevindingen rapporteer je en stem je continu af met je collega’s. Je werkt nauw samen met de anderen in het behandelteam, onder wie het hoofd behandeling, de psychiater en maatschappelijk werker, en collega’s van het dagprogramma (werken, leren vrijetijd en dagbesteding).

Ook ben je de persoonlijke mentor van één of twee van de patiënten van jouw afdeling. Je bent dé spil als het gaat om hun behandeling. Zo heb je wekelijks gesprekken met ze, stel je mede de behandelplannen op en brief je je collega’s over hun omgang met en behandeling van deze patiënten. Skills als relativeringsvermogen, zelfbewustzijn en flexibiliteit zijn hierbij geen overbodige luxe. Er is continu beweging doordat de patiënten elk moment anders kunnen reageren. Zij reageren ook op jou en je behandeling, maar je bent je ervan bewust dat het niet óver jou gaat. Nee, jij bent het instrument: in het contact met jou kunnen de patiënten leren en oefenen hoe mensen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Binnen de Forensische Zorg groei je als persoon en als professional.

Judith over werken als sociotherapeut bij de Oostvaarderskliniek

“Bij de Oostvaarderskliniek staat samenwerken voorop, en juist dat maakt dit werk zo leuk. Ik sta constant in contact met mijn collega’s en we stemmen veel af om te blijven volgen wat er op de afdeling gebeurt. Als je je hierin steeds belangstellend en nieuwsgierig opstelt – richting je collega’s én de patiënten – haal je veel relevante informatie boven water. Geen dag is hier hetzelfde en er zijn ook verschillende uitdagingen. Humor en zelfreflectie komen dan uitstekend van pas.”

Functie-eisen

 • Je hebt een relevant hbo-diploma in de zorg, bijvoorbeeld in de richting van social work, sociaalpedagogische hulpverlening (sph), verpleegkunde of maatschappelijk werk en dienstverlening (mwd).
 • Je hebt kennis van en ervaring met de doelgroep.Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat met meerdere jaren relevante en aantoonbare werkervaring.
 • Je bent in staat om functionele, op behandeling gerichte relaties op te bouwen met forensisch-psychiatrische patiënten, en je hebt gevoel voor verhoudingen en de balans tussen afstand-nabijheid.
 • Je bent een teamplayer en in staat om bij te dragen aan de professionele ontwikkeling van het team.

Jouw competenties

 • Je hebt een integere instelling.
 • Je kunt goed luisteren, begrijpen, accepteren, aanspreken, bespreken en motiveren.
 • Je bent initiatiefrijk en kunt zelfstanding tot een oordeel komen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.623 Max. €3.546 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Nader te bepalen
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en tijd (bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Daarnaast betaalt het Rijk een groter gedeelte van jouw pensioenpremie, waardoor je maandelijks netto meer overhoudt dan in andere sectoren.

Bijzonderheden

 • Hebben wij jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct door middel van een motivatiebrief én cv. Als je ons weet te overtuigen van jouw geschiktheid, dan volgt een sollicitatiegesprek. Wij maken in de selectieprocedure gebruik van een assessment en voeren een referentiecheck uit.
 • Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is controle van uw arbeidsverleden een verplicht onderdeel van de sollicitatieprocedure. Naast het verstrekken van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en controle van het BIG-register kan u gevraagd worden referenties te verstrekken en doen wij navraag bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

 

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Oostvaarderskliniek, een forensisch-psychiatrisch centrum in Almere, richt zich op de veiligheid van de samenleving. Dit doen wij door patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag – mensen met een tbs-maatregel en patiënten met een andere juridische titel – zowel klinisch als ambulant te behandelen. Voor iedere patiënt ontwikkelen we een persoonlijk programma dat erop is gericht de patiënt, als dat mogelijk is, weer in staat te stellen zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Hij of zij leert om te gaan met invloeden en omstandigheden die tot gevaarlijk gedrag kunnen leiden.

Werken bij de Oostvaarderskliniek

Onze medewerkers zijn onze belangrijkste instrumenten in de behandeling van onze patiënten. Wij zetten ons in voor een inspirerend werkklimaat en een goede samenwerking. En we stimuleren onze medewerkers om zich in hun vakgebied te blijven ontwikkelen. Er zijn stages en opleidingsplaatsen voor een brede range aan opleidingen.

Onze kernwaarden

Wij werken met een complexe doelgroep, en dat vraagt ook iets van onszelf. Wat wij in onze organisatie én in onszelf als medewerkers belangrijk vinden? Dat hebben we samengevat in de 5 B’s: betrokken, bewust, betrouwbaar, belangstellend en ‘bumor’. Herken jij je in deze eigenschappen? Binnen de Oostvaarderskliniek kennen we diverse afdelingen waar patiënten verblijven. Naast reguliere afdelingen bestaan er structuur afdelingen, een resocialisatie afdeling en een forensischeverslavingsafdeling.

Reguliere afdeling

Op een reguliere afdeling staat de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek op de voorgrond. De behandeling is er met name op gericht dat patienten zicht krijgen op hun risicofactoren en daarnaast te werken aan het versterken van beschermende factoren.

Als sociotherapeut realiseer je in gezamenlijkheid met het team een prettig, veilig en open leefklimaat. Je kent de werking van groepsdynamiek en weet hier effectief op in te spelen. Het bespreekbaar kunnen maken van gedrag is hierbij een belangrijke voorwaarde.

Structuur afdeling

Patiënten binnen het structuurcluster kenmerken zich door (psychotische) kwetsbaarheid. Ze zijn gebaat bij een duidelijke structuur die ze zelf onvoldoende kunnen aanbrengen. Hiervoor is het nodig dat je het leuk vindt om naast de patiënt te staan en samen aan de slag te gaan met de patiënt en het multidisciplinaire behandelteam rondom dagbesteding, ADL en behandeling. Het vraagt van jou dat je de patiënt ondersteunt met behoud van zijn/haar eigen zelfstandigheid en hierin een goede balans weet te vinden.

Resocialisatie afdeling

Op de afdeling zitten patiënten die in het laatste stadium van hun tbs verkeren, zij staan op het punt om uitgeplaatst te worden naar een RIBW of een trainingswoning/eigen woning. Met transmuraal, proefverlof of een voorwaardelijke beëindiging. Veelal werken zij buiten de kliniek en hebben andere bezigheden in de maatschappij. De begeleiding is daar dan ook op gericht, je loopt dan ook zij aan zij met de patiënt mee waarbij ook de controlerende factor en het risicomanagement niet in de laatste plaats belangrijk is!

Forensische verslavingsafdeling

De Forensische verslavingskliniek Basalt biedt behandeling aan (jong-)volwassenen die met justitie in aanraking zijn gekomen en die een verslaving, psychische klachten en/of een psychiatrische aandoening en vaak ook sociale problemen hebben. Als sociotherapeut ben je een belangrijke schakel binnen het multidisciplinaire team dat cliënten leren afstand te nemen van criminele activiteiten, waarbij cliënten tegelijkertijd werken aan eventuele andere problemen. Denk aan verslavings-, psychische en eventuele psychiatrische en sociale/relationele problemen. Ook bij het op orde krijgen van zaken als financiën, dagbesteding en huisvesting biedt de sociotherapie ondersteuning.

Forensisch psychiatrisch centrum de Oostvaarderskliniek www.oostvaarderskliniek.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw B. Duimel, afdelingshoofd

08807-13205

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw A. Steunenberg, recruiter DJI

06-28516833

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sociotherapeut (leer-werktraject)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 21 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Behandelcoördinator (GZ Psycholoog/Verpleegkundig Specialist)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Uitdagende leidinggevende functie voor GZ-psycholoog!

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)