Seniorbeleidsmedewerker zero-emissie (stads)logistiek

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek
 • Reageren voor 22 september Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 2021-217
 • Plaatsingsdatum 1 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als senior beleidsmedewerker zero-emissie (stads)logistiek werk je aan de uitvoering van de afspraken uit het Klimaatakkoord om de logistieke sector te verduurzamen. In het bijzonder ben je samen met een team van professionals de drijvende kracht achter de invoering van zero-emissiezones voor stadslogistiek en de verduurzaming van de achterlandlogistiek. Daarvoor werk je vanuit het ministerie samen met brancheorganisaties, Topsector Logistiek, decentrale overheden, NGO’s, onderzoeksbureaus en kennisinstellingen om samen de logistieke sector te verduurzamen. Je werkt in een divers speelveld waarin een grote veranderopgave voor de sectoren en overheden centraal staat en waar verschillende (vaak tegengestelde) belangen, het opkomen van digitalisering en communicatie tegelijkertijd met en naast elkaar werken. Je bent een echte netwerker die voor zijn of haar onderwerp de spreekwoordelijke spin in het web is. Je weet wat er speelt, kan snel schakelen, partijen motiveren en activeren en weet kansen voor verdere verduurzaming te benutten. Je bent verantwoordelijk voor verschillende projecten binnen de uitvoeringsagenda stadslogistiek en het maken van bindende afspraken met de logistieke sector om de CO2-uitstoot door achterland en continentaal vervoer te reduceren. Ook draag je voor jouw onderwerpen de verantwoordelijkheid voor parlementaire zaken, zoals de voorbereiding van debatten en beantwoording van Kamervragen.

We wonen, werken en recreëren steeds meer in of nabij onze steden. Het lijkt weer een eeuwigheid geleden, maar in toenemende mate bestellen we vanuit huis, eten we buiten de deur of struinen door winkelstraten om de tijd te verdrijven. Achter al deze activiteiten gaat een wereld van logistiek en bevoorrading schuil. Het zorgt ervoor dat de bestellingen thuis worden afgeleverd, restaurants en winkels op tijd worden bevoorraad en een verbouwing probleemloos verloopt. Een trend in de stadslogistiek is dat leveringen kleiner en frequenter worden, doordat er steeds vaker just-in-time levering is gewenst. Inherent hieraan is de toename van het aantal verkeersbewegingen in de steden. Dit gaat vaak ten koste van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Duurzame en efficiënte stadslogistiek is daarom belangrijk voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van steden.

Tegen deze achtergrond ligt er een gemeenschappelijke opgave voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeenten en brancheorganisaties om in onderlinge samenwerking duurzame en efficiënte stadslogistiek handen en voeten te geven. Om dit te realiseren is in het Klimaatakkoord afgesproken dat we toewerken naar middelgrote zero-emissiezones voor 30 tot 40 grotere steden in Nederland vanaf 2025. Om dat te kunnen realiseren, moeten toegangsregimes worden opgesteld, slimme logistieke concepten worden ontwikkeld en wordt een stimuleringsprogramma voor de ingroei van elektrische bestel- en vrachtvoertuigen opgezet. Die werken alleen als ook de randvoorwaarden daarvoor worden gecreëerd. Zo moeten hubs aan de rand van de stad worden ontwikkeld, voldoende laadinfrastructuur worden gerealiseerd, de kennisbasis op orde worden gebracht en de inzet van nul-emissie voertuigen worden verplicht bij publieke aanbestedingen. De uitvoeringsagenda stadslogistiek die op 9 februari 2021 is vastgesteld speelt hierin een belangrijke rol.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

DG Mobiliteit (DGMo) heeft als doel om de netwerkkwaliteit van spoorwegen alsmede het wegennet verder te ontwikkelen evenals het veilige en duurzame gebruik daarvan door reizigers en de transportsector te waarborgen. Daarmee wordt bijgedragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland binnen de condities van leefbaarheid en veiligheid.

De programmadirectie Duurzame Mobiliteit geeft een impuls aan het verduurzamen van mobiliteit. Het hoofddoel is het invullen van de in het Klimaatakkoord afgesproken reductie van de CO2-uitstoot in de mobiliteitssector. Dit in verbinding met economische belangen, leefbaarheid, stedelijke ontwikkeling, duurzame mobiliteit en de gezondheid van burgers.

De programmadirectie heeft een open cultuur, biedt ruimte voor ontplooiing en voor eigen initiatieven. Omdat onze taakopdracht van tijdelijke aard is, zitten we minder vast in klassieke organisatiestructuren. We werken in een flexibele structuur die uitstekend past bij ons werk. We leveren goede en tijdige producten soms onder flinke tijdsdruk. Kortom, dat is hard werken in een dynamische omgeving.

De taken zijn verdeeld over vier programma’s: elektrisch vervoer, verduurzaming van personenmobiliteit, verduurzaming van logistiek en verduurzaming van energiedragers. Deze inhoudelijke programma’s vormen het hart van de in 2018 opgerichte programmadirectie Duurzame Mobiliteit. Voor ieder programma is een programmamanager aangesteld die inhoudelijke verantwoordelijk is voor de aansturing van het team en de realisatie van de beleidsdoelen. Aanvullend en randvoorwaardelijk zijn o.a. de processen en activiteiten rondom algemeen bronbeleid, internationaal, communicatie, kennis en innovatie, financiering, monitoring en evaluatie en de regionale aanpak.

Je komt te werken in het programma verduurzaming logistiek. Dit programma bestaat uit een team van veelal jonge professionals die er van houden om de handen uit de mouwen te steken en samen de klus te klaren. Er wordt hard gewerkt, hard gelachen en de successen worden samen gevierd. Het team is je thuis waar je voor advies en ondersteuning terecht kunt. Gezamenlijk werken we aan de klimaatopgave om de logistiek te verduurzamen. Hierbinnen heeft iedereen zijn eigen rol te vervullen en is eindverantwoordelijk voor zijn of haar beleidsdossier.

De verduurzaming van logistiek is een breed beleidsterrein. Het gaat om de verduurzaming van de fijnmazige logistiek in de stad om de winkels te bevoorraden en pakketjes bij consumenten af te leveren, om het installatiebedrijf, de aannemer en de schilder om zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren, maar ook om de bulktransporten tussen bedrijven en naar het Europese achterland. Het gaat daarnaast ook om de verduurzaming van het openbaar vervoer met de bus in de stad en regio en de verduurzaming van het doelgroepenvervoer die onder andere zorgdragen voor het leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs en vervoer voor mensen met een functiebeperking naar het ziekenhuis. Tot slot gaat het om de verduurzaming van de bouwactiviteiten voor de bouw van woningen en utiliteitsgebouwen en het aanleg en onderhoud van wegen. Het gaat daarbij om het transport van mensen en goederen naar de bouwlocatie en het gebruik van mobiele machines, zoals graafmachines, op de bouwlocatie. De opgave voor het team verduurzaming logistiek is dat al deze activiteiten in 2050, of zoveel eerder als mogelijk, zonder emissie van broeikasgassen uitgevoerd worden. Om dit te realiseren zijn in het Klimaatakkoord tussendoelen voor 2030 opgesteld en afspraken gemaakt om deze te behalen. Deze doelen en afspraken uit het klimaatakkoord zijn voor het team leidend voor de uitvoering van de dagelijkse activiteiten.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer ir. K.L. Hansma

06-11327469

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer P.H.A. Eliens

06-28748366

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectmanager routekaart duurzame bouwsector

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectmanager kennisontwikkeling duurzame bouwsector

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 20 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)