Senior zorg- en behandelinrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Westzaan
 • Werkplekken 4
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.605 - €3.521
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 2682
 • Plaatsingsdatum 8 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland gaat zorgvuldig en verantwoord om met de uitvoering van vrijheidsstraffen. De nadruk ligt op een humane behandeling en goede zorg en begeleiding. Zo beperken we detentieschade en dringen we de kans op recidive terug. Jij geeft als senior zorg- en behandelinrichtingswerker uitvoering aan het humane detentiebeleid in Nederland.

Als senior zorg- en behandelinrichtingswerker bij ons Justitieel Complex Zaanstad ben je medeverantwoordelijk voor de bewaring en beveiliging van personen die door de rechter de maatregel inrichting stelselmatige daders (ISD-maatregel) opgelegd kregen. Je richt je op de intensieve individuele begeleiding van en zorg aan justitiabelen in hun leefsituatie en bij activiteiten.

Een groot deel van de ‘veelplegers’ die aan onze zorg zijn toevertrouwd, is verslaafd en heeft daarnaast vaak meer problemen, zoals schulden, psychische stoornissen of een verstandelijke beperking. De ISD-maatregel kan voor maximaal twee jaar worden opgelegd. In deze periode nemen de gedetineerden deel aan een intensief re-integratieprogramma.

Binnen dit programma, waarin de nadruk ligt op wat iemand wél kan, is samenwerking met zorginstellingen en bijvoorbeeld de schuldhulpverlening erg belangrijk. Zij bieden waar nodig ondersteuning bij problemen op het gebied van identificatie, inkomen, schulden, huisvesting en zorg. Het succes van het programma valt of staat met het creëren van een motiverende omgeving. Een juiste behandeling en bejegening en aanpak zijn van groot belang. Dat vraagt veel van onze speciaal hiervoor opgeleide inrichtingswerkers.

Jij draagt als senior zorg- en behandelinrichtingswerker bij aan een humane uitvoering van detentie en aan de vertaling van het behandelplan naar de uitvoering. Maar jij doet meer. Je hebt een coördinerende rol en bent een voorbeeld en (vakinhoudelijke) coach voor je collega’s. Vanuit de visie van de Dienst Justitiële Inrichtingen bouw je elke dag mee aan het succes van Justitieel Complex Zaanstad.

De gedetineerden met wie je werkt hebben te maken met een psychosociale en in mindere mate somatische problematiek. In een beveiligde leefomgeving geef jij uitvoering aan hun behandeling, begeleiding en beveiliging. Dit doe je onder meer door te motiveren, observeren en rapporteren. Ook conflicthantering komt aan de orde.

Vanuit jouw kennis en ervaring zet jij je in voor het optimaliseren van werkprocessen. Je ziet erop toe dat de continuïteit van de dagelijkse zorg is gewaarborgd en bevordert de deskundigheid en professionaliteit van het team. Ook neem je enkele taken op je die de kerntaken van de afdeling overstijgen.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-opleiding afgerond, bij voorkeur sociaalpedagogische hulpverlening of een vergelijkbare richting.
 • Je hebt gedegen ervaring met de doelgroep en met conflicthantering.
 • Je bent in staat om je collega’s te coachen en afdelingsoverstijgende taken op je te nemen.
 • Je weet anderen motiverend te bejegenen en bent goed in het vormen van je oordeel en in observeren en rapporteren.
 • Je drukt je zowel mondeling als schriftelijk goed uit.
 • Je bent flexibel, staat stevig in je schoenen en neemt initiatief.
 • Je kunt je goed inleven in anderen en bent integer.
 • Je wilt jezelf blijven ontwikkelen en kunt goed samenwerken.
 • Je bent in staat om de-escalerend te werken.
 • Je bent weerbaar en hebt een goede fysieke conditie.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.605 Max. €3.521 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en tijd (bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Een (gedeeltelijk) assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • Eventueel vragen we referenties op.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.
 • Ook kandidaten die over een CIOS  of een orthopedagogische opleiding beschikken, worden expliciet gevraagd te reageren.

   

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Justitieel Complex Zaanstad (JC) biedt plaats aan meer dan duizend justitiabelen, waaronder patiënten in een penitentiair psychiatrisch centrum. De vestiging is toekomstbestendig en geschikt voor meerpersoonscelgebruik. Het JC biedt een detentieklimaat waarin zelfredzaamheid, zelfstandigheid en flexibiliteit centraal staan voor justitiabelen, personeel en de organisatie. Hiermee draagt het JC actief bij aan de veiligheid van de samenleving en het terugdringen van de recidive.

De kracht van het JC is het gericht zijn op ontwikkeling; dit geldt voor justitiabelen, de organisatie en medewerkers. Samen met de gedetineerden bouwt het JC aan de toekomst door te kijken naar gedrag, kennis en vaardigheden.

Een justitiabele wordt op basis van zijn gedrag in een programma geplaatst dat hij zelf kan samenstellen. Hij kan promoveren of degraderen, afhankelijk van zijn gedragingen. Hier zijn ook eventuele vrijheden van afhankelijk. De justitiabele krijgt waar mogelijk zeggenschap en regelruimte. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, waarbij we ondersteunen waar nodig.

Het personeel van het JC is de belangrijkste schakel om doelstellingen te behalen. JC investeert in goede werksfeer en persoonlijke ontwikkeling met doorgroeimogelijkheden. Elke medewerker draagt als lid van een team verantwoordelijkheid voor de te behalen resultaten in het werk, benodigde kennis en bijbehorende gedragingen. Flexibiliteit in het werk, gericht zijn op (eigen) ontwikkeling en een gezonde balans tussen leiding accepteren en eigen regelruimte horen daarbij.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer E. Hoogendijk, afdelingshoofd Zorgafdeling

06-52814985

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Afdeling Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Zorg- en behandelinrichtingswerker Justitieel Complex Zaanstad

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Verpleegkundig zorg- en behandelinrichtingswerker JC Zaanstad

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Gz-psycholoog Justitieel Complex Zaanstad

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd