Senior Zorg/Behandel Inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Almelo
 • Werkplekken 6
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.405 - €3.521
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor, MBO - 4
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 27 februari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 3864
 • Plaatsingsdatum 5 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Huis van Herstel is een nieuw op te zetten kleinschalige voorziening van de Penitentiaire Inrichting Almelo. Dit doen wij in partnerschap met de 3RO: Reclassering Nederland, Tactus Verslavingszorg en Reclassering Leger des Heils. Het is een 24/7 uurs voorziening buiten de inrichting, die zorg en begeleiding biedt aan 29 mannelijke gedetineerden afkomstig uit de regio Twente. Zij bevinden zich allen in de laatste fase van hun detentie en ervaren complexe problematiek, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, verslaving, zorg. De verblijfsduur is minimaal 2 maanden. In deze setting wordt onder begeleiding gewerkt aan het zelfherstel, herstel netwerk, herstel slachtoffer(s) en herstel richting de samenleving. Tevens wordt er gewerkt aan toeleiding naar arbeid of arbeid vervangende dagbesteding. De opzet is die van een netwerkorganisatie, die gezamenlijk en stapsgewijs bouwt aan een optimaal uitvoeringsmodel. Hoewel wij de voorziening zomer 2020 willen openen, duurt het gehele traject naar een staande netwerkorganisatie naar verwachting ca. 5 jaar. Er worden tijdens het verblijf trajecten op maat ontwikkelt, waarbij de netwerkpartners o.b.v. hun expertise betrokken worden. Deze trajecten lopen waar nodig door na de detentie. Partners die standaard nauw betrokken worden bij de ontwikkeling zijn onder meer de Twentse gemeentes en het Veiligheidshuis Twente.

Het Huis van Herstel is separaat onderdeel van de PI Almelo: In de inrichting, locatie de Karelskamp, zijn diverse regimes aanwezig en verblijven gemiddeld 182 gedetineerden. Daarnaast biedt onze Fabriek, aan diverse doelgroepen (ook niet gedetineerden) werkervaringsplaatsen. Tevens kunnen hier beroepsopleidingen worden gevolgd en/of certificeringen worden behaald. Naast bewaring en beveiliging ben je als Medior Zorg/Behandel InrichtingsWerker verantwoordelijk voor intensieve individuele begeleiding van de doelgroep in de woon- en leefsituatie en bij activiteiten. Extra aandachtsgebieden zijn re-ïegratiebegeleiding en arbeid/dagbesteding. Jij draagt zo bij aan een humane uitvoering van detentie, de beperking van de detentieschade en het voorkomen van recidive. Dit doe je niet alleen, maar samen met de (Sr) Casemanagers, 3RO-werkers en netwerkpartners, zoals o.a. de gemeente. Je voert als mentor ook periodieke voortgangsgesprekken en maakt hiervan verslag op. Je houdt (afdelings)dossiers bij en schrijft (gedrags)rapportages. Als mentor ben je het eerste aanspreekpunt voor de gedetineerde. Als senior begeleidt je je collega’s op vakinhoudelijk gebied, ben je in staat om vanuit forensisch / psychiatrisch standpunt te observeren en interpreteren. Je bent in staat hierop je eigen benadering af te stemmen.

 

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een HBO-diploma zoals SPH / Social Work, dan wel studerende hiervoor.
 • Je hebt theoretische en toepassingsgerichte kennis van psychopathologie en methodes op het gebied van sociotherapeutische en pedagogische begeleiding.
 • Je hebt kennis van veiligheidsvoorschriften en –procedures.
 • Je hebt inzicht in intermenselijk gedrag.
 • Je kunt helder communiceren met gedetineerden met psychosociale problemen.
 • Je bent in staat om kwalitatief inhoudelijke rapportages op te  stellen
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je bent weerbaar en hebt een goede fysieke conditie.
 • Je weet je flexibel te bewegen in het spanningsveld tussen vaste procedures en werkafspraken enerzijds en maatwerk en een persoonsgerichte aanpak anderzijds.
 • Je kunt goed omgaan met mensen met verschillende culturele achtergronden en je kunt mensen in detentie motiveren en stimuleren.
 • Je hebt ervaring met groepsdynamica en bent in staat hier adequaat mee om te gaan.
 • Je bent in staat om binnen een projectvorm te werken.
 • Intervisie zie je als een geïntegreerd onderdeel van je professionele ontwikkeling.
 • Je hebt affiniteit met en kennis van herstelgericht werken.
 • Je hebt coördinerende vaardigheden en je begeleidt je collega’s vakinhoudelijk.
 • Je bent in staat om vanuit forensisch / psychiatrisch standpunt te observeren en interpreteren, om hierop je eigen benadering af te stemmen.

Competenties:

 • Initiatief
 • Inlevingsvermogen
 • Integriteit
 • Flexibiliteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Oordeelsvorming
 • Prioriteren
 • Probleemanalyse
 • Samenwerken
 • Stressbestendigheid
 • Zelfontwikkeling

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 7, schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.405 Max. €3.521 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. 

Bijzonderheden

Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

 • Je wordt aangesteld voor de duur van het project. Medewerkers van DJI met een vaste aanstelling behouden deze. Op het moment dat het project tot een einde komt, zal werknemer terugkeren in passende functie bij werkgever.
 • De Fysieke VaardigheidsTest (FVT) is onderdeel van de selectieprocedure bij executieve functies van DJI.
 • Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 • De PI Almelo heeft personeelsbeleid ten aanzien van relaties op het werk: Bij aanname van nieuw personeel zal kritisch gekeken worden naar de relatie met het reeds in dienst zijnde personeel. Om ongewenste situaties te voorkomen is het beleid dat liefdes- of familierelaties niet worden aangenomen
 • Meer weten over de functie? Bel met Richard Feijaerts, Locatiemanager Huis van Herstel, via 06–48138032.

Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.
 

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je bent gedurende het project als ZBIW-er gepositioneerd binnen het project Huis van Herstel van de PI Almelo.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R. Feijaerts, Locatie manager

06-48138032

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

088-0754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Zorg/Behandel Inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 27 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior casemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 21 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Detentie inrichtingswerker DC Zeist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd