• Turfmarkt 147
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 1 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 693, Plaatsingsdatum: 30 april 2024

Hou je van juridisch uitdagend werk en wil je een bijdrage leveren aan het oplossen van complexe maatschappelijke opgaven? Dan is de functie van wetgevingsjurist bij de afdeling Wonen en Leefomgeving van de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving echt iets voor jou!

Wij zijn op zoek naar een collega die het cluster Bouwen en Ruimtelijke Ordening komt versterken en gaat werken aan wet- en regelgeving die gericht is op de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zo werken we op dit moment onder andere aan een wijziging van het Burgerlijk Wetboek om verenigingen van eigenaars te stimuleren hun bezit te verduurzamen, de implementatie van Europese richtlijnen over de inzet van hernieuwbare energie en energieprestatie van gebouwen en de uitvoering van klimaatdoelstellingen, bijvoorbeeld door hybride warmtepompen te verplichten en het toezicht op energielabels te verbeteren. Daarnaast kan je ook breder worden ingezet voor werkzaamheden in het kader van van de ruimtelijke ordening, de Omgevingswet, woningbouw en betaalbaar wonen.

Hierbij werken we nauw samen met beleidscollega’s van de beleidsdirecties van het directoraat-generaal volkshuisvesting en bouwen en het programma directoraat-generaal ruimtelijke ordening, maar ook in samenwerking met collega’s van andere ministeries en met vertegenwoordigers van andere organisaties binnen en buiten de Rijksoverheid, uitvoeringsinstanties en belangenorganisaties.

We zoeken iemand die ruime ervaring heeft met het opstellen van wet- en regelgeving, bij voorkeur op het gebied van het omgevingsrecht. Daarbij ben je ook goed in staat om politieke en beleidswensen te vertalen naar wetgeving die in de praktijk werkt en in staat om verbanden te leggen, ook over de grenzen van jouw eigen werkgebied heen. Je bent samenwerkingsgericht en denkt constructief mee over goede oplossingen. Tot slot heb je de kwaliteit van het werk hoog in het vaandel staan en bewaak je de rechtstatelijke kaders en de wetgevingskwaliteit.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Wonen en Leefomgeving

De afdeling Wonen en Leefomgeving is verantwoordelijk voor het voorbereiden en het opstellen van wet- en regelgeving op het terrein van de fysieke leefomgeving, bouwen en wonen en voor het ondersteunen van de minister bij het behandelen ervan in het parlement. Het betreft in het bijzonder de wetgeving ten aanzien van:

 • bouwregelgeving en de verduurzaming van de gebouwde omgeving;
 • huisvesting;
 • huur- en huurprijsbescherming;
 • huurtoeslag;
 • geo-informatie;
 • Omgevingswet;
 • ruimtelijke ordening;
 • De Woningwet, in het bijzonder woningcorporaties, woonoverlast, leefbaarheid.

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW)

De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving biedt een hoogwaardige werkomgeving met ruimte voor het ontplooien van expertise én een goede sfeer. In deze directie werk je aan de wetgeving die gaat over het wezen van onze democratische rechtsstaat, die vormgeeft aan het functioneren van de hele overheid, inclusief de medeoverheden en die betrekking heeft op onze fysieke leefomgeving, bouwen en wonen.

De directie heeft drie hoofdtaken: constitutionele zaken, wetgeving en juridisch advies. Het gaat onder andere om strategie en beheer van de Grondwet, de constitutionele toetsing van wetgeving en beleid, het adviseren over en voorbereiden en opstellen van de wet – en regelgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het geven van juridisch advies over aangelegenheden in de volle breedte van het departement, het voeren van juridische procedures en advisering over (Europese) aanbestedings- en staatssteunkwesties.

Binnen de directie en de afdeling is ruimte en aandacht voor de verdere ontwikkeling van medewerkers. Dit doe je door het volgen van relevante opleidingen, cursussen en interne kennisbijeenkomsten, maar vooral door aan de slag te gaan en te leren van en aan collega’s. Zo kan je gevraagd worden een stagiair of trainee in een dossier te begeleiden, maar kan je zelf ook terecht bij (ervaren) collega’s om kennis uit te wisselen, of gewoon even te sparren over een onderwerp.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Rachida Ahraoui

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rachida Ahraoui

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsjurist ruimtelijk instrumentarium

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker grondbeleid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker (S13)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd