Senior wetgevingsjurist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 14 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer CZW/2019/15
 • Plaatsingsdatum 3 december 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Het fundament van de elektronische dienstverlening van de Rijksoverheid. Daar bouw jij als senior wetgevingsjurist aan mee. Jij zorgt namelijk voor wetgeving die garant staat voor onze democratische waarden. Draag bij aan een nóg sterker Nederland.

Als ervaren wetgevingsjurist zet je je juridische kennis en ervaring in bij de Afdeling Staatsinrichting en Bestuur van de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving. Je stelt complexe wetgeving op en coördineert wetgevingstrajecten die zijn toegespitst op de digitale dienstverlening en informatieprocessen bij de overheid.

In een hoogwaardige werkomgeving draag je bij aan wetgeving die het wezen van onze democratische rechtsstaat raakt, het functioneren van de overheid bepaalt, en een enorme impact heeft op de samenleving. In nauwe samenwerking met beleidscollega’s breng je wetgeving tot stand, die het fundament vormt voor de elektronische dienstverlening door de overheid.

Jij bouwt waarborgen in voor betrouwbaarheid, controleerbarheid en rechtvaardigheid en zorgt ervoor dat het overheidshandelen voldoet aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Wetgeving waar jij je persoonlijk sterk voor maakt, heeft onder meer betrekking op:

 • de modernisering van de basisregistratie personen;
 • het Burgerservicenummer;
 • het machtigingsstelsel voor elektronische toegang tot overheidsdiensten;
 • geautomatiseerde besluitvorming binnen de Algemene wet bestuursrecht;
 • de Single Digital Gateway (het digitaal beschikbaar stellen van diensten binnen de EU).

Als jurist met de juiste ervaring zet je de koers uit, neem je collega’s mee in het proces, en geef je over de verschillende afdelingen heen vorm en vaart aan de werkzaamheden. Je hebt een belangrijke inbreng in het beleidsproces en brengt goede en uitvoerbare regelgeving tot stand. Je begeleidt collega-wetgevingsjuristen en neemt je verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de wetgeving.

Naast het ontwerpen van complexe wet- en regelgeving op de hierboven genoemde terreinen, adviseer en ondersteun je de top van het departement en voer je zelfstandig overleg binnen het departement en met andere departementen en belanghebbenden.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma Nederlands recht en bent op de hoogte van relevante rechtsontwikkelingen in rechtspraak en wetenschap.
 • Je hebt relevante werkervaring op verschillende rechtsgebieden en bij verschillende organisaties.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de genoemde werkterreinen.
 • Je hebt een scherp analytisch en conceptueel vermogen. Hiermee weet je ook minder vast omlijnde beleidsdoelen te vertalen naar concrete juridische kaders.
 • Je communicatie- en uitdrukkingsvaardigheden zijn uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een oplossingsgerichte, flexibele en collegiale werkhouding.
 • Je beschikt over een goed interdepartementaal netwerk of kunt dat opbouwen.
 • Je kunt werken onder tijdsdruk, zonder de kwaliteit van de wet- en regelgeving uit het oog te verliezen.
 • Je hebt een goed ontwikkelde antenne voor verhoudingen en gedragingen die horen bij een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je werkt graag samen aan tastbare doelen en resultaten en weet anderen te inspireren en te overtuigen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) heeft drie hoofdtaken: constitutionele zaken, wetgeving en juridisch advies. De directie draagt daarbij onder meer zorg voor:

 • strategie, beheer en onderhoud van de Grondwet, het Statuut, de algemene wetgeving zoals de Wet openbaarheid van bestuur en de Gemeentewet, en internationale verdragen en EU-wetgeving;
 • constitutionele toetsing van (concept)regelgeving, beleid en maatregelen;
 • het opstellen van regelgeving waar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoordelijk voor is;
 • het adviseren over de noodzaak, wenselijkheid en mogelijkheid om door middel van wetgeving bij te dragen aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen van BZK, en het adviseren over de toepassing van wetgeving;
 • beleidsvorming en wetgeving op het vlak van gelijke behandeling, de bestrijding van discriminatie en de coördinatie van het rijksbeleid ter zake.
 • het geven van juridisch advies over aangelegenheden in de volle breedte van het departement en het onderhouden van de contacten met de landsadvocaat;
 • het behandelen van de bezwaar- en beroepsprocedures van BZK;
 • het optreden als advocaat in loondienst voor het Rijksvastgoedbedrijf;
 • het adviseren over (Europese) aanbestedings- en staatssteunkwesties, inclusief het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden. 

Afdeling Staatsinrichting en Bestuur
De afdeling Staatsinrichting en Bestuur is verantwoordelijk voor de wetgeving voor de digitale overheid, de inrichting van het openbaar bestuur, het algemeen bestuursrecht en het kiesrecht. Werkzaamheden betreffen onder meer de Wet digitale overheid, de Paspoortwet, de Wet basisregistratie personen, de Gemeentewet, de Financiële Verhoudingswet, de Algemene wet bestuursrecht, de Kieswet en de Wet financiering politieke partijen.

 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

  

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marleen Jongeneel, Afdelingshoofd S&B

06-55484219

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffie werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Facilitair adviseur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Dealmaker stedelijke en regionale samenwerkingsverbanden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling