Senior Test Engineer

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

 • Stand­plaats Den Helder
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.727 - €5.118
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 536548
 • Plaatsingsdatum 14 januari 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Senior Test Engineer!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 38.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?
Als Senior Test Engineer ben je verantwoordelijk voor het testen van onze operationele systemen, en draag je bij aan de verbeteringen van onze testen.

Dit doe je door:

 • onze (multidisciplinaire) teams te adviseren en te ondersteunen in hun integratie- en systeemtesten van complexe systemen;
 • het reviewen van requirements en het bepalen van de testbaarheid hiervan;
 • het verzamelen, selecteren en optimaliseren van de testware;
 • continu te zoeken naar nieuwe technieken, ontwikkelingen en behoeften op het gebied van testen. (door (literatuur)onderzoek, marktverkenning, het deelnemen in nationale en internationale werk- en overlegverbanden en onderzoek bij gebruikers en regelgevers);
 • het opbouwen, bundelen, onderhouden en beschikbaar stellen van hoogwaardige specialistische kennis op het gebied van het opstellen van testscenario's en het uitvoeren van integratie- en systeemtesten voor operationele systemen;
 • het mede ontwikkelen en verbeteren van een systeem met bijbehorende procedures en werkinstructies. (Ter ondersteuning van de ontwikkeling en uitvoering van testscenario's voor integratie- en systeemtesten);
 • het opzetten en onderhouden van (virtuele) testomgevingen en testscenario's alsmede acceptatiecriteria en normeringen voor integratie- en systeemtesten van operationele systemen;
 • het mede ontwikkelen en bijstellen van een visie, beleid en integrale plannen (met bijbehorende begrotingen) voor korte- en lange-termijn aanpassing van de dienstverlening op het gebied van testen en de testomgevingen in gebruik hiervoor;
 • het adviseren van het management over de verbetering (inrichting en uitvoering) van de interne processen van het bureau en de sectie.                                                     

Als Senior Test Engineer heb je ook een coördinerende rol en je participeert in complexe, multidisciplinaire (test)projecten. Dit doe je door:

 • richting en sturing te geven aan het uitvoeren van integratie- en systeemtesten van complexe systemen;
 • deel te nemen aan interne en externe (internationale) project gerelateerde overleggen;
 • zorg te dragen voor de beschikbaarheid van onder andere: testbasis, testobject, testtechnieken, testinfrastructuur en ondersteuning;
 • als testcoördinator/testleider opstellen van de testplanning, testscenario's en rapportages van complexe integratie- en systeemtesten;
 • het coachen van engineers die bij (test)projecten betrokken zijn; 
 • het uitvoeren van het functioneel beheer van de verschillende testomgevingen.

Als Senior Test Engineer zorg je tevens voor het leveren van testondersteuning en testadviezen bij projecten. Dit doe je door:

 • in een vroegtijdig stadium advies te geven over de (on)mogelijkheden van de te realiseren systeemcomponenten ten aanzien van de verschillende testen en de daarmee vermoedelijke realiseerbaarheid/ testbaarheid;
 • het bieden van (test)ondersteuning bij het incident- en probleemonderzoek;
 • bijdragen te leveren aan het zoeken van oplossingen voor tijdens testen geconstateerde gebreken en tekortkomingen;
 • het ondersteunen bij of monitoren van testen die in en extern het JIVC worden uitgevoerd.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
Onder de vlag van JIVC, als onderdeel van Dienst Materieel Ondersteuning (DMO), ga je aan de slag bij de afdeling Maritieme IT/sectie Projecten en Ontwikkeling/sub-sectie Software Ontwikkeling

DMO zet zich in om collega's in binnen- en buitenland het best mogelijke te bieden: het beste materieel, de beste voorraden en de beste ICT. Zo kunnen zij hun werk zo krachtig en effectief mogelijk doen.

De afdeling Maritieme IT draagt op basis van diepgaande kennis van operationele gebruikers- en instandhoudingsprocessen, bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. Maritieme IT  voert daarnaast het systeemmanagement over alle in stand te houden systemen, trainers en simulatoren. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

De sub-sectie Software Ontwikkeling bundelt alle software ontwikkelcapaciteit voor het ontwikkelen, leveren en onderhouden van commandovoeringondersteunende informatiesystemen voor het Maritieme  optreden. Bundeling van kennis en ervaring en een gemeenschappelijke resource pool zorgen ervoor dat ook in de toekomst gewaarborgd is, dat kwalitatief hoogwaardige software geproduceerd kan worden.

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Materieel Organisatie
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer M. Keetman

0223-652966

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Software Engineer

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Software Engineer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort - Bernhardkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior ICT-specialist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd