Senior Technisch-bedrijfskundig adviseur Beheer en Onderhoud

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, ICT, Techniek / productie
 • Reageren voor 1 augustus
 • Vacaturenummer IMG_20211216_13
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het IMG zoekt een Senior Technisch bedrijfskundig adviseur Beheer en Onderhoud!

Als senior technisch/bedrijfskundig adviseur ben jij degene die ervoor zorgt dat de externe deskundigen in het schadeafhandelingsproces over de optimale tools beschikken om schade te beoordelen en daarover advies uit te brengen. Dat betekent dat jij de technische tools operationeel en up-to-date houdt en ze doorontwikkelt. Voorbeelden van deze tools zijn het calculatiemodel, de trillingstool en de schadebibliotheek.

Je hebt visie op en geeft sturing aan het cluster Beheer & Onderhoud en (door)ontwikkeling. Je voert ruggenspraak met de bouwkundig/constructief specialisten en bouwkundig adviseurs binnen het team en hebt een intensieve afstemming met de technische beheerders en productowners binnen het regiebureau van het IMG.

Je inventariseert bij interne en externe stakeholders gewenste verbeteringen, brengt knelpunten en verbetervoorstellen in kaart, je overziet raakvlakken met bestaande systemen en applicaties, risico’s en verwevenheid van wijzigingen op meerdere primaire processen en stelt beslisnotities op ter besluitvorming van het MT en incidenteel voor het Bestuur van IMG. Vervolgens borg je dat de implementatie van de wijziging de operationele primaire processen niet verstoort.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Eén van de hoofdtaken van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is om materiële/fysieke schade af te handelen. De inzet van onafhankelijke deskundigen om de schade op te nemen, te beoordelen, te rapporten en te calculeren is een cruciale schakel in de werkwijze van het IMG. Op basis van het adviesrapport van de deskundigen besluit uiteindelijk het Bestuur van het IMG. Het IMG geeft de deskundige aan de voorkant kaders mee waarbinnen zij hun advies uitbrengen om dit op een zo eenduidige en rechtvaardige wijze te doen.
Hoewel het IMG niet zelf de deskundigenrol vervult, moet zij wel in staat zijn om goed opdrachtgever te zijn; hieronder valt de kaderstelling en het volgen van de ontwikkelingen in de adviesrapporten om vroegtijdig de kaders die zij de deskundigen meegeeft te actualiseren.

Het Team Technisch Advies, onderdeel van de afdeling Schade Expertise en Herstel, bestaat uit 3 clusters die hun eigen aandachtsgebied en expertise hebben:

 • Beheer en Onderhoud tooling: Beheer en Onderhoud van de technische tooling (hulpmiddelen) ten behoeve van het schadeafhandelingsproces (o.a. schadekenmerken, schadebibliotheek, beoordelingsschema omgevingskenmerken).
 • Toetsing inhoudelijke kwaliteit adviesrapporten: Risico gestuurd toetsen van technisch inhoudelijke kwaliteit van adviesrapporten en het leveren van inhoudelijke bijdrage aan audits.
 • Onderzoek en Ontwikkeling: Leveren van inhoudelijke expertise binnen de organisatie (o.a. ten behoeve van technische overleggen, werkgroepen, verbeterprojecten), (door)ontwikkeling van tooling en kaders, voorzien in inhoudelijke data-analyse, signaleren van trends, duiden van inhoudelijke ontwikkelingen binnen adviesrapporten, oppakken van onderzoeksvragen vanuit de IMG-organisatie en deskundige bureaus.

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Een halve eeuw gaswinning in het Groningenveld heeft geleid tot een omvangrijk aantal aardbevingen met schade tot gevolg aan huizen en gebouwen en bij Groningers en Drenten persoonlijk.

Het IMG is het zelfstandig bestuursorgaan dat sinds 1 juli 2020 de schade afhandelt die het gevolg is van de gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag Norg. Hierbij gaat het om alle vormen van schade, zoals fysieke schade aan gebouwen en objecten, waardedaling van woningen en immateriële schade. Het IMG doet dat onafhankelijk, rechtvaardig, ruimhartig, voortvarend en met oog voor de menselijke maat. Behalve schades handelt het IMG ook meldingen af van mogelijk acuut onveilige situaties (AOS).

Werken voor het IMG is meer dan werken voor een loonstrook. Je zoekt uitdaging, je wilt iets betekenen en als het even kan, wil je een bijdrage leveren aan het welzijn van anderen. Tegelijkertijd moet je tegen een stootje kunnen. Want dat de koffie klaarstaat, betekent nog niet dat je als IMG’er overal met open armen ontvangen wordt. Daarvoor hebben de gevolgen van de gaswinning en de afhandeling daarvan bij menig Groninger teveel impact.

Het IMG is gevestigd in de stad Groningen en heeft ruim 750 medewerkers. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en de organisatie. Een uitvoeringsorganisatie ondersteunt en een ambtelijk secretaris staat bij.

De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het managementteam (MT) dat uit één directeur en zes afdelingsmanagers bestaat. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur.

Het MT telt verder de afdelingsmanagers Klantcontact en -dienstverlening, Schade-expertise en herstel, Regiebureau, Communicatie en Bedrijfsvoering. Gezamenlijk dragen ze zorg voor de dagelijkse aansturing van de uitvoeringsorganisatie en de afhandeling van de schade, zodat het bestuur kan besluiten over de aanvragen voor schadevergoeding.

Het IMG streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Karlien Maas, Projectmanager

06-21817378

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Interne Controle

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Toetser

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 18 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior adviseur P&O

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd