• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.758 - €7.834 (bruto)
 • Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 31 mei 2024 Nog 9 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IW ASA 24-135, Plaatsingsdatum: 10 mei 2024

Impact creëren door beleid te versterken op basis van kennis en zorgen dat het beleid innovatie stimuleert. Dat is wat jij gaat doen als senior strategisch adviseur bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Jouw inzet geeft IenW straks een krachtig strategisch, economisch, innovatief kennisprofiel. Jij ondersteunt en versterkt de langetermijnstrategieën, de onderlinge samenhang en de onderbouwing van de verschillende strategische beleidsvraagstukken binnen onze directie, met focus op duurzame mobiliteit en infrastructuur, kimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en circulaire economie. Lees snel verder over inhoud van de rol!

Hoe jij bijdraagt in je rol
In jouw rol binnen de directie Algemeen Strategisch Advies (ASA) stel je opvattingen ter discussie. Als senior strategisch adviseur ga jij strategische vraagstukken binnen het ministerie inventariseren om bijvoorbeeld het beleid op de lange termijn opgaven te richten of om betere integrale beleidsadvisering tot stand te brengen. Dit doe je door onderzoekende vragen te stellen: hoe zit het eigenlijk in elkaar? Welke belangen spelen? Etc.

Op basis van een standpunt neem je daarvoor zelfstandig positie in en kan je vraagstukken en beleidsaanpak ter discussie stellen. Je verdiept je daarvoor in thema’s op beleidsterreinen van ons ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zoals bijvoorbeeld transport en logistiek, circulaire economie, bodem en water, ruimte, klimaatadaptatie of gezonde en veilige leefomgeving.

In je rol als senior strategisch adviseur ben je verantwoordelijk voor een specifiek thema en ga jij aan de slag met:

 • actieve kennisontwikkeling met betrekking tot de beleidscyclus (plan-do-check-act-principe) is geborgd
 • het identificeren van strategische vraagstukken
 • het in kaart brengen van het interne en externe krachtenveld
 • adviezen geven vanuit diverse expertises die met elkaar verbonden zijn, gericht op het gewenste effect/resultaat

Tevens is het jouw rol om met je andere ASA-collega's dwarsverbanden en samenhang tussen thema's te identificeren. Zo help en breng je het ASA-werk verder.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Samen met de beleidsdirecties helpt ASA, IenW om zich meer te richten op de lange termijn. Jij krijgt dan ook energie van complexe vraagstukken, deze strategisch te benaderen en te zorgen dat beleid economisch sterker worden onderbouwd, met speciale aandacht voor brede welvaart.In ons team werken wij rond de grote beleidskwesties intensief samen met de 4 beleidsDG’s, Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport. ASA monitort (inter-)nationale ontwikkelingen, haalt kennis naar binnen en zet belangrijke onderwerpen op de ambtelijke en bestuurlijke agenda. Jij gaat dan ook veel kennis opdoen van alle verschillende onderwerpen waar IenW een rol in heeft!

Daarnaast houdt ASA toezicht op de integraliteit van beleid. ASA, de beleids-DG’s , Rijkswaterstaat en ILT werken samen hard aan een strategischer, sterker en effectiever IenW. Jij krijgt energie van dit uitdagend en afwisselend werk wat soms bestaat uit het onder hoge tijdsdruk opstellen van een advies. Tegelijkertijd vind je het leuk en uitdagend om te werken aan lange lijnen, doelen ver weg en taaie vraagstukken. Daarin lukt het jou om abstracte doelen te vertalen naar concrete actie en besluitvorming voor nu.

Kortom: je wordt blij om strategische trajecten ondersteuning te bieden voor het ministerie van IenW, waarbij je vaak verschillende beleidsonderwerpen en externe ontwikkelingen zoals politieke veranderingen of sectorale trends zoals woningbouw, landbouw of energie integreert.

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer direct!

Of heb je toch nog wat vragen? Neem dan gerust contact op met Ben Geurts, directeur ASA, via 06-52529984 of met Erik Schmieman, plaatsvervangend directeur, via 06-15369337 Zij staan je graag te woord om je alle ins en outs van de functie te geven. Of kijk hier alvast hoe IenW de strategie, kennis én innovatie functie versterkt!

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Algemeen Strategisch Advies
De directie Algemeen Strategisch Advies (ASA) adviseert de verschillende beleidsdirectoraten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het bepalen van de strategische lange termijnvisie. Ook bevorderen we de samenhang tussen verschillende beleidsdossiers binnen IenW en daarbuiten. Verder zorgen we via structurele werkwijzen, bijeenkomsten en vernieuwende werkvormen voor samenhang en gezamenlijke programmering van kennis en innovatie.

Onze taak is om toe te zien op de integraliteit en consistentie van het (lange termijn-) beleid van IenW. We adviseren direct aan bestuursraad en bewindspersonen. Rijksbreed werken we veel samen met de directies van andere departementen die zich met strategie, kennis, innovatie en gedragsaspecten bij beleid bezighouden.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Eric Schmieman, plaatsvervangend directeur

06-15369337

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Katinka Trompen, adviseur Werving en Selectie

06-81352735

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur informatievoorziening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teammanager informatiebeveiliging en privacy

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker informatiehuishouding

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd