• Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op vast
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 april Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer CIBG 2022 - 27
 • Plaatsingsdatum 7 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als senior software-architect geef je uitvoering aan de ingezette koers van het CIBG in Den Haag en help je de architectuur samen met een team van business-, informatie- en applicatie-architecten naar een hoger niveau te brengen. De opgaven waar CIBG voor staat vertaal je in samenhang naar de informatievoorziening, datahuishouding en IT-infrastructuur.

Er liggen bij CIBG voldoende uitdagingen op het gebied van de vertaling van de business naar de techniek. Jij levert daar een grote bijdrage aan. Er lopen diverse initiatieven en programma’s waar je verantwoordelijkheid voor hebt dan wel een belangrijke rol bij speelt. Voorbeelden hiervan zijn het inrichten van een architecturaal solutioningproces, het ontwikkelen en implementeren van herbruikbare bouwblokken en de realisatie van de CIBG-landschapsvisie.

Je voert de volgende hoofdactiviteiten uit:

 • Strategievorming: je draagt bij aan de CIBG-businessstrategieën en zorgt daarbij voor een vertaling van de Enterprise-architectuur (EA) en de alignment met de IT-strategie.
 • Verbinding en ontwikkeling: je legt de verbinding in het ontwikkelen en operationaliseren van architectuur in de totale CIBG-organisatie. Je zoekt draagvlak op executiveniveau bij alle (business)afdelingen en draagt de visie actief uit, zowel binnen als buiten CIBG. Je zorgt dat architectuur in de hele organisatie op een hoog niveau komt.
 • Architectuurontwikkeling: je begeleidt het architectuurproces om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen. Je definieert daarbij de gaps en ontwikkelt de transitie die deze gaps moet dichten. Je geeft richting, vorm en uitvoering aan de CIBG-businessarchitectuur.
 • Besturing: je zorgt er met het Architectuurteam samen voor dat de juiste architectuurbeslissingen worden genomen en uitgevoerd, die bijdragen aan benodigde verandering en gewenste situatie.
 • Communicatie: je zorgt ervoor dat alle aspecten van de businessarchitectuur effectief worden gecommuniceerd.
 • Je geeft vanuit de afdeling CIO-Office binnen de CIBG-organisatie de juiste (wettelijke en ethische) kaders mee op het gebied van architectuur en je bewaakt de kaders binnen deze architectuur.

Je bent een verbinder, teamplayer en inspirator en acteert met geduld en begrip en sensitiviteit voor stakeholders en met gevoel bij besluitvormingsprocessen en belangen. Je creëert draagvlak, bent communicatief sterk en weet met politiek gevoelige situaties om te gaan. Je begrijpt de CIBG-omgeving, vindt deze interessant en kunt daarin effectief meebewegen. Je bent iemand met ambitie, visie, creativiteit en kennis van zaken. Je hebt oog voor kwaliteit, en bent goed in planning en bewaking, houdt gemakkelijk overzicht en schakelt goed en snel met stakeholders. Je hebt een ambitieuze visie op het gebied van architectuur en bent in staat deze in heldere taal over te brengen aan onder andere de business. Als architect heb je grondige kennis van de inhoud van architectuur in het algemeen en ben je tegelijkertijd in staat om verbinding met de business te maken. Concreet en toegankelijk leg je uit wat het probleem is, wat ervoor nodig is om dat probleem op te lossen en je levert vervolgens ook zelf een tastbare bijdrage aan die oplossing. Je bent in staat om vanuit software-architectuur holistisch te denken en daarnaast managementleden coachend in de noodzakelijke veranderingen te begeleiden. Van belang is de kwaliteit om op directieniveau rapport te kunnen maken. Je hebt een goed ontwikkelde communicatiestijl en bent omgevingssensitief. Je begrijpt waar ontwikkelings- en beheervraagstukken elkaar raken en hebt ideeën over hoe je deze binnen een nu nog meer klassieke omgeving organisch kunt versmelten. Wat we verder van je vragen:

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau, waarvoor de basis een afgeronde hbo-of wo-opleiding is met een stevig IT-component.
 • Je bent een onmiskenbare senior in je gebied en hebt minimaal zeven jaar ervaring als architect in een werkomgeving waar onder architectuur gewerkt wordt.
 • Je hebt aantoonbare en brede ervaring met moderne ICT-architectuur, -methodologie en –technologie/
 • Je hebt kennis van diverse standaardoplossingen (workflow/bpm, zaakmanagement, documentmanagement en -archivering) voor registerbeheer die beschikbaar zijn in de markt.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de Microsoft-stack (C#, .NET 5, MS SQL Server, Visual Studio, Azure DevOps en Azure).
 • Je hebt kennis van en ervaring met de laatste versies van Angular.
 • Je hebt kennis van en ervaring met kwaliteitstooling, zoals SonarCloud en SIG.
 • Je hebt kennis van en ervaring van testautomatisering.
 • Je hebt kennis van en ervaring met Sparx Enterprise Architect en ArchiMate.
 • Je hebt ervaring binnen organisaties zoals het CIBG en begrijpt de mogelijke problematiek en werking van registers en onze andere producten.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met applicatieontwikkeling, bedrijfsprocesmodellering en ontwikkel- en projectmethoden, zoals agile en scrum.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met Enable-U suite (API gateway, identitymanager) en de ELK-stack.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op vast
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Een referentiecheck maakt deel uit van de procedure.
 • Een assessment kan onderdeel van de procedure uitmaken
 • Het CIBG heeft ook een vestiging in Heerlen. Je bent indien nodig bereid om ook deze vestiging te bezoeken.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de afdeling CIO-Office van het CIBG worden de CIO-verantwoordelijkheden ten aanzien van strategisch advies en informatiebeleid, privacy, informatiebeveiliging, architectuur, documentaire informatievoorziening en portfoliomanagement bij elkaar gebracht. Het CIO-Office zorgt ervoor dat ontwikkelingen die mogelijk impact hebben op de CIBG-dienstverlening (onder andere nieuwe of wijzigende wet- en regelgeving, het verlopen van grootschalige overeenkomsten) tijdig worden gesignaleerd, geanalyseerd en waar nodig worden geïmplementeerd. Op deze manier draagt het CIO-Office bij aan het krijgen van inzicht, overzicht en transparantie ten behoeve van een grotere integrale samenhang.

De afdeling CIO-Office bevat de volgende disciplines: architectuur, informatiemanagement, informatiebeveiliging, businessanalyse en documentaire informatievoorziening.

Het Architectuurteam draagt de verantwoordelijkheid om de CIBG-architectuurvisie op het gebied van organisatie-, business-, informatie-, en applicatielandschap te borgen binnen de kaders van de ‘Nieuwe Koers’, alsmede de randvoorwaarden zoals die gesteld worden binnen toepasselijke wet- en regelgeving. Het Architectuurteam adviseert en ondersteunt hierbij de organisatie met het formuleren van (register)productvisies, het opstellen van project- en domeinarchitecturen en het ‘sturen’ binnen de verschillende voortbrengingsinitiatieven en projecten, zodat deze binnen de voornoemde kaders worden gerealiseerd. Daarnaast realiseert het Architectuurteam een optimalisatie van het applicatielandschap door middel van de realisatie van herbruikbare bouwblokken en componenten, de standaardisatie van werkwijzen en het promoten van methoden en technieken.

CIBG

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en biedt burgers, professionals en organisaties transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. We richten ons primair op het beleidsterrein van VWS, maar werken ook voor andere ministeries.

Wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? Het CIBG geeft inzicht. Dit doen we onder andere via registers en knooppunten. We zorgen ervoor dat burgers, professionals en organisaties zoveel mogelijk zelf kunnen regelen wanneer zij onze data en informatie nodig hebben of zelf gegevens bij ons willen aanleveren. Onze gegevens zijn juist, actueel, veilig en beschermd en zeven dagen per week 24 uur toegankelijk.

Onze opdrachtgevers kunnen erop rekenen dat wij hun wensen vertalen in een klantgericht systeem. Wij bieden integrale dienstverlening. Dat betekent dat we niet alleen een beleidsvraag in een uitvoeringsproject vertalen, maar daarbij ook juridisch advies en communicatieadvies leveren, het klantcontact verzorgen en de ervaringen en vragen van onze klanten analyseren en delen met onze opdrachtgevers. Zo zijn we de verbindende schakel tussen overheid en samenleving.

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Zij vervullen een cruciale rol in onze dienstverlening in zorg en welzijn naar opdrachtgevers en gebruikers. Het CIBG werkt graag met professionele medewerkers. Als werkgever zorgt het CIBG voor een uitdagende, plezierige en gezonde werkomgeving. Kijk voor meer informatie over ons op www.cibg.nl.

Het CIBG is een werkgever voor mensen die zich thuis voelen in een flexibele en uitdagende organisatie. Diversiteit en inclusie is een van onze speerpunten! We streven naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen, in (culturele) achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat het tot de mooiste oplossingen leidt. Wij vinden iedereen uniek en waarderen ieders mening en inbreng. Dit zie je in alles wat we doen en ook in hoe we met elkaar samenwerken. Vanuit dit perspectief nodigen we dan ook heel graag iedereen die zich hiertoe aangesproken voelt uit om bij ons te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer W. Berwald, Recruiter (beschikbaar ma t/m do)

06 - 2943 4272

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw E. Duijkers

06-25695264

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior business-/domeinarchitect - Authenticatie en gegevensverstrekking

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

DevOps engineer

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Productmanager

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd