Senior securityanalist

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 28 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer SG 21-70
 • Plaatsingsdatum 5 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een goede ICT-beveiliging is cruciaal voor het ministerie van Financiën. Als senior securityanalist bij het Security-Operationsteam (SecOps) werk jij mee om de cruciale ICT-dienstverlening op het beleidsdepartement veilig en weerbaar te houden. Denk hierbij aan systemen om schatkistbankieren mogelijk te maken, om de staatsschuld te financieren of om de Miljoenennota te maken. Met de overige teamleden bewaak jij de beveiligingsgebeurtenissen en zorg je dat we snel weer naar een stabiele situatie terug kunnen keren. Zo werk je vanuit Den Haag mee aan een financieel veilig Nederland.

Bij het beleidsdepartement van het ministerie van Financiën hebben we in de afgelopen periode het Security-Operations-team opnieuw vormgegeven en ingericht. Je voert het dreigingsbeheer uit en je vertaalt actuele cyberdreigingen naar passende acties binnen het Security-Operationsteam. Samen met de business bedenk je nieuwe usecases om fraude en securitydreigingen te detecteren, en help je deze om te zetten naar een passende inrichting van de monitoringsystemen van het Security Operations Centre (SOC). De SOC-functionaliteit is deels uitbesteed, waarbij een externe dienstverlener zorgdraagt voor de monitoring en alerting en het SecOps-team de analyse en afhandeling voor zijn rekening neemt.

Als senior securityanalist ben je een spin in het web. Je leert de organisatie snel kennen en bouwt in korte tijd een omvangrijk netwerk op. Met jouw uitgebreide kennis en ervaring beoordeel je het actuele dreigingsbeeld van de organisatie en ondersteun je collega-securityanalisten bij complexe incidentmeldingen. Je begeleidt forensisch onderzoek, duidt de uitkomsten van penetratietesten en volgt waar nodig complexe securitymeldingen zelf op. Daarnaast geef je gevraagd en ongevraagd advies aan de organisatie over de (technische) implementatie op basis van het dreigingsbeeld voor de organisatie. Deze werkzaamheden doe je niet alleen, maar in een klein en slagvaardig team met nog drie securitycollega’s.

Jouw taken

 • Je ondersteunt je collega-securityanalisten.
 • Samen met de business bedenk je herkenningspatronen (usecases) om fraude en securityproblemen te detecteren, en je helpt deze te implementeren in de systemen van het SOC.
 • Je draagt zorg voor identificatie, beoordeling, kwantificering en monitoring van incidenten. Je weet feilloos welke securitymeldingen aandacht nodig hebben, en wat de foutieve meldingen zijn.
 • Je verzorgt de afhandeling van complexe beveiligingsincidenten/-meldingen.
 • Je levert een bijdrage aan het opstellen van periodieke managementrapportages en dashboards en kunt de content goed toelichten/duiden.
 • Je bent in staat om een malwarebesmetting te onderzoeken en te mitigeren en zet acties uit om de systemen op te schonen en herhaling te voorkomen.
 • Je begrijpt wat je moet doen met de resultaten van een penetratietest en neemt acties naar aanleiding van de bevindingen.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo- en/of wo-niveau en je beheerst de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift).
 • Je beschikt minimaal over een afgeronde opleiding CISM of CISSP-management.
 • Je beschikt over meerjarige, uitgebreide technische ervaring op het gebied van IT, security en informatiebeveiliging.
 • Je hebt ten minste twee jaar ervaring als SOC-specialist.
 • Je beschikt over ruime ervaring met het inschatten en toetsen van beveiligingsrisico’s.
 • Je beschikt over ruime ervaring met het afhandelen van (security)incidenten.
 • Je neemt verantwoordelijkheid, werkt verbindend en bent flexibel.

Je beschikt over diepgaande kennis van cybersecurity en informatiebeveiliging, wat blijkt uit:

 • brede kennis van IP-netwerkconcepten, monitoring en detectie, incidentrespons, cyberintelligence-diensten, netwerken (routers, switches en firewall proxies), aanvalstechnieken en malware.
 • kennis van TCP/IP, UDP, DNS, DHCP, FTP, SNMP, SMTP, SSH, TLS, HTTP, HTTPS en HP ArcSight.
 • brede kennis van verschillende securitydiensten zoals IDS/IPS, securitymonitoring, SIEM-technologie, intrusiondetection en kwetsbaarhedenmanagementsystemen.
 • kennis van vulnerabilitymanagement, penetratietesten, red/blue-teaming en/of forensische analyse.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

 • De functie van senior securityanalist is een veiligheidsfunctie op niveau A. Een veiligheidsonderzoek door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst maakt dan ook deel uit van de aanstellingsprocedure.
 • Voor deze functie wordt momenteel een functiewaarderingsonderzoek uitgevoerd. De daadwerkelijke functieschaal wordt bepaald op basis van de uitkomst van het onderzoek.
 • Bereik- en beschikbaarheidsdiensten maken deel uit van deze functie.
 • Solliciteren? Dat kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- of presentatiesollicitatie (bijvoorbeeld in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
 • Vanwege de coronamaatregelen voeren we sollicitatiegesprekken digitaal (via videobellen).

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering valt rechtstreeks onder de plaatsvervangend secretaris-generaal en adviseert en ondersteunt het primaire proces van het ministerie van Financiën op het gehele PIOFAH-terrein: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting. De werkprocessen van Bedrijfsvoering zijn verdeeld over drie eenheden, waaronder een eenheid Informatisering.

Eenheid Informatisering
De eenheid Informatisering bestaat uit het CIO-office en de teams Dienstenmanagement, Informatievoorziening en IT-specials. Onze missie: de best mogelijke informatievoorziening leveren voor het ministerie van Financiën. Vanzelfsprekend staat de toegevoegde waarde voor de afnemer hierin centraal.

Centraal in ons handelen staat:

 • Verbinden: vanuit de wensen van de business, met collega’s van het primaire proces en binnen de verschillende teams van de eenheid, voor de medewerkers en managers van het beleidsdepartement, en gericht op moderne, innovatieve dienstverlening en waardecreatie.
 • Vereenvoudigen: van complexiteit naar eenvoud, toepassen van best practices, gericht op klantvriendelijkheid, efficiency en gemak.
 • Vernieuwen: versterken van de informatiefunctie, het moderniseren van technische infrastructuur, verdergaande digitalisering, nieuwe agile-werkmethodieken introduceren, innovaties verkennen en uitproberen en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Afdeling IT-specials
De afdeling IT-specials bestaat uit plusminus twaalf medewerkers. Het merendeel van de (technische) infrastructuur wordt gehost en gehoused door externe leveranciers. De samenwerking met de leverancier van onze kritieke systemen wordt op basis van co-creatie ingevuld. We werken voornamelijk in een agile- of DevOps-achtige werkomgeving in samenwerking met andere ICT-partners en onze interne klanten.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Lees meer over het ministerie van Financiën op www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marcel Liedekerken, teamcoördinator dienstenmanagement a.i.

06-46065921

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Aysun Durmaz, HR adviseur

06-21687611

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Securityanalist

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinator security operations

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker CIO-office beleidsdepartement

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd