• Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke functie, voor de duur van twee jaar met eventueel kans op verlengen.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.902 - €5.368
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 5 oktober Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 527747
 • Plaatsingsdatum 14 september 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Senior Security Analist!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Senior Security Analist heb je een belangrijk aandeel in het detecteren en in kaart brengen van risico’s, kwetsbaarheden en dreigingen binnen cybersecurity. Je zorgt ervoor dat defensiepersoneel veilig hun werk kunnen uitvoeren.

Wat ga je doen?

Als Senior Security Analist ga je bezighouden met de volgende uitdagingen;

 • Het detecteren van kwetsbaarheiden en dreigingen binnen cybersecurity en neemt hierop passende maatregelen. Daarbij breng je ook risico’s is kaart en vertaalt dit naar concrete producten die kunnen worden gebruikt binnen het Defensie Cyber Security Centrum (DCSC);
 • Je hebt een actieve bijdrage in de organisatieontwikkelingen en –doelstellingen binnen DCSC. Dit is zowel intern als extern;
 • Je volgt de maatschappelijke, technologische en inhoudelijke ontwikkelingen op de voet en anticipeert pro – actief op de eventuele consequenties voor systemen, processen en werkwijzen binnen de Defensie;
 • Je draagt bij aan het ontwikkelen en ontwerpen van processen, functionaliteiten en werkzijen met betrekking tot je aandachtsgebied. Je denkt hierin in oplossingen en neemt ook de eventuele gevolgen in beschouwing voor de organisatie. Hierin geef je ook gevraagd en –ongevraagd advies aan collega’s en het management;
 • Het ontwerpen, bouwen en implementeren van (bestaande) detectiescenario’s. Ook bedenk je hierbij oplossingen om valspositiefratio’s te verlagen van detectiescenario’s.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Defensie Cyber Security Centrum, organisatorisch ondergebracht binnen het Joint IV Commando (JIVC) van de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Het Defensie Cyber Security Centrum (DCSC) levert een proactieve en reactieve bijdrage op basis van Computer Emergency Response Team (CERT) taken en op basis van Security Operation Centre (SOC) taken. Deze dragen bij aan de weerbaarheid van het digitale domein ten behoeve van de Krijgsmacht en de Nederlandse samenleving. Het DCSC is hét aanspreekpunt voor defensieve cyber binnen defensie en werkt zelfstandig en samen met nationale en internationale partners aan innovaties en kennisopbouw binnen het digitale domein en speelt in op de toenemende dynamiek en complexiteit in dit domein. De dienstverlening van DCSC is gebaseerd op Computer Emergency Resonse Team (CERT)- en Security Operations Centre (SOC)-taken.

Deze dienstverlening is zowel richtinggevend als ondersteunend aan de digitale weerbaarheid van defensie. Binnen de NIST capabilities Identify, Protect, Detect, Respond en Recover is deze richtinggevend binnen Detect en Respond en ondersteunend op de overige capabilities. Vanwege de zowel schaarse als vervlochten expertisegebieden wordt binnen DCSC gewerkt met een kennispool met daaraan ondersteunende afdelingen.
Het DCSC bestaat uit een platte organisatie waarbinnen verschillende diensten te onderscheiden zijn: Assessments, Coordination, Cyber Situational Awareness, Engineering, Forensics, Security Monitoring, Security Coordination, Support, Analyse en Incidentmanagement. Deze staan niet op zichzelf en kunnen niet ad-hoc afgeroepen worden.

De werkzaamheden worden binnen DCSC uitgevoerd vanuit een kennispool op basis van de competenties van de medewerkers. Dit betekent dat per geval (o.a. incident, onderzoek) de mensen met de noodzakelijke competenties, eventueel versterkt met personeel van buiten DCSC, ingezet worden in multi-disciplinaire teams in wisselende samenstelling.
De werkzaamheden vinden plaats binnen de subafdelingen Control, Operations of Plans.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Defensie Materieel Organisatie

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeroen van Heugten, Lead Security Analist

06-13910905

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Niels van de Ven, HR-Adviseur

06-23075387

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

1e Beheerder ICT

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide - Camp New Am.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beheerder Cyber Security

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Cyber Security Specialist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide - Camp New Am.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd