• Utrecht  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • €5.212 - €7.747 (bruto)
  • Personeel en organisatie
  • Solliciteer voor 9 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 2409, Plaatsingsdatum: 19 juni 2024

Wil jij je uitgebreide kennis van organisatieontwerp en arbeidsrecht verder ontwikkelen en toepassen? Als senior reorganisatieadviseur bij de Belastingdienst in Utrecht speel je een belangrijke rol bij de veranderingsprocessen binnen onze organisatie. Met jouw talent voor reorganisatie draag je bij aan een toekomstbestendige wendbare organisatie.

Dit doe je bij de Belastingdienst

De afdeling Organisatieontwikkeling en Implementatie (O&I) biedt multidisciplinaire dienstverlening om de Belastingdienst te ondersteunen bij alle organisatie- en verandervraagstukken. Zo dragen we bij aan een betrouwbare, efficiënte én wendbare organisatie. Om de gewenste resultaten te bereiken — eigentijds en aantrekkelijk werkgeverschap, en de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment — is samenwerking met onze afnemers heel belangrijk. Zie ons als een kritische vriend: we kennen de Belastingdienst, zijn onafhankelijk, kritisch én durven tegengas te geven waar nodig. De directie voelt de urgentie voor verandering en is eigenaar ván de verandering. Vanuit onze expertise helpen wij met het werkend krijgen van de verandering op de werkvloer. Op die manier zetten we ons samen in voor het realiseren van de beoogde resultaten.

Wij zijn op zoek naar een stevig re-organisatieadviseur en sparringspartner die zich prettig voelt in een complexe en dynamische omgeving. In jouw rol begeleid je de afnemer bij de uitvoering van een organisatie- en verandervraagstuk, vaak met een bestuurlijk complex karakter. Denk hierbij aan het herinrichten van een dienstonderdeel waarbij jij adviseert over de veranderkundige aanpak, de strategie, de nieuwe structuur en het (rechtspositioneel) verplaatsen van personeel. Je bent betrokken vanaf de intake tot en met de implementatie. Als lerende organisatie vinden we het belangrijk dat achteraf opdrachten worden geëvalueerd. Bij het ontstaan van de verandervraag onderzoek jij de situatie en adviseer je over de gewenste aanpak. Je legt daarbij verbanden tussen verschillende soorten informatie en kijkt daarbij vanuit zowel een organisatiekundig perspectief als een arbeidsrechtelijk perspectief. Op strategisch niveau ben je een volwaardig gesprekspartner. En je aanpak is altijd deskundig en resultaatgericht.

Als organisatieadviseur ben je je bewust van de regels, verschillende posities en krachtenvelden in de organisatie en handel je daarnaar. Bij de uitvoering van de opdracht houd je het resultaat voor ogen, werk je samen en laat je zien hoe het werk bijdraagt aan de doelstellingen van de Belastingdienst. Je bent in control, transparant en stelt je tegelijk kwetsbaar op. Daarnaast toon je eigenaarschap, en draag je actief bij aan het opbouwen en behouden van de specialistische kennis en expertise op het gebied van organisatieontwerp. 
Binnen de keten Organisatie en Personeel ben jij de coördinator en sparringpartner op het gebied van de vaktechnische kennis over organisatieherinrichting en reorganisaties. Je draagt actief bij aan het opbouwen en behouden van de specialistische kennis en expertise over het vakgebied en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van andere professionals.
 

Een bijzondere baan, omdat...

  • Je een belangrijke rol speelt in het ondersteunen van de Belastingdienst bij reorganisatievraagstukken.
  • Je bijdraagt aan een betrouwbare en betere Belastingdienst.
  • Je de kans krijgt jezelf te ontwikkelen op professioneel en persoonlijk gebied.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Als organisatieadviseur vind ik professionele dienstverlening en samenwerking het belangrijkst. Ik kan de opdrachtgever alleen helpen bij een verandervraag als ik vakkundig adviseer en voor brede steun zorg. Dankzij mijn deskundigheid en goede afstemming hebben wij tevreden afnemers.” – Pauline Jansen, senior organisatieadviseur.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Shared Service Organisatie Organisatie en Personeel (SSO O&P) ondersteunt de organisatie in het bereiken van de organisatiedoelstellingen en levert daarvoor eerste- en tweedelijns-expertise op het gebied van (uniforme) organisatie- en personeelsontwikkeling. SSO O&P draagt daarmee bij aan een eigentijds en aantrekkelijk werkgeverschap, de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment én aan een ondersteunende organisatie-inrichting en -ontwikkeling.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mara Mientjes, teamleider 06 - 26 56 44 54

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Nienke de Vos, adviseur werving & selectie 06 - 26 08 86 74

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.