Senior Regievoerder Vertrek DTM Zuid Nederland

Dienst Terugkeer en Vertrek

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 1 januari
 • Vacaturenummer DTV-96
 • Plaatsingsdatum 16 augustus 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Veel vreemdelingen komen naar Nederland in de hoop zich hier te kunnen vestigen. Als zij niet mogen blijven, begeleidt de Dienst Terugkeer en Vertrek hun terugreis. Als Senior Regievoerder Vertrek coördineer jij een team van Regievoerders, stuur je op kwaliteit en begeleid je complexe zaken. Daarmee draag je bij aan een humane en efficiënte uitvoering van het terugkeerbeleid in Nederland en opereer je midden in de actualiteit.

Een Regievoerder Vertrek combineert talent om mensen te motiveren met organisatietalent. Zij werken met mensen vanuit de hele wereld en met een grote diversiteit in culturele achtergrond. Jouw team zorgt voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen op een juiste manier en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Op individueel niveau en op maat wordt het daadwerkelijk vertrek van de vreemdeling voorbereid, geregiseerd en begeleid. Jouw Regievoerders zijn er op gericht de vreemdeling te motiveren om zelfstandig, met of zonder onze hulp, terug te keren. Lukt dat niet dan organiseren zij gedwongen vertrek.

De Regievoerders nemen eigen verantwoordelijkheid voor de in-, door- en uitstroom van de aan hen toegewezen vertrekdossiers. Als Senior Regievoerder begeleid je ze daarbij. Je coacht op gedrag, houding en kennisontwikkeling, én op de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden. Ook monitor je complexe zaken. Je voert voortgangsgesprekken en draagt bij aan een adequate informatie-uitwisseling binnen het team. Regelmatig voer je overleg met de ketenpartners waarmee de Dienst Terugkeer en Vertrek samenwerkt. Je adviseert de afdelingsmanager.

Signaleer je vanuit de dagelijkse praktijk de noodzaak voor het aanpassen van instructies, werkprocessen of uitvoeringsbeleid, dan initieer jij verandering. Samen met je collega’s en de afdelingsmanager zie je toe op de uniformiteit van toepassing en de interpretatie van wet- en regelgeving en beleid. Daarnaast lever je vanuit je eigen expertise een bijdrage aan de ontwikkeling, invulling en uitvoering van (vakinhoudelijke) leerprogramma’s.

 • Je hebt minimaal een hbo-diploma en opereert in de praktijk op wo-niveau
 • Je hebt kennis van de Vreemdelingenwet 2000 en het geldende terugkeerbeleid, of je bent in staat om je deze kennis snel eigen te maken.
 • Je hebt ervaring in een mensgerichte begeleiding van medewerkers en in het coördineren van een team.
 • Je hebt ervaring met verschillende motiverende gesprekstechnieken, bij voorkeur in een gedwongen kader.
 • Je bent communicatief sterk, kunt scherp analyseren, goed plannen en organiseren en je weet anderen te motiveren en tot constructief samenwerken te stimuleren.
 • Je bent open-minded en integer.
 • Je hebt een rijbewijs en eigen vervoer.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

DT&V wil een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving. We zijn er van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben.

In de selectieprocedure hebben herplaatsingskandidaten en verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht je tot één van deze doelgroepen behoren, stuur dan de aanwijzingsbrief met de sollicitatiebrief mee.

Detachering vanuit een Rijksoverheidsorganisatie is ook een optie. Tijdelijk ter beschikking gestelde arbeidskrachten (waaronder uitzendkrachten) worden eveneens van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Een functiegericht assessment (op basis van competenties) kan deel uitmaken van deze selectieprocedure. Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Toezicht en Maatregelen (DTM) bereidt het vertrek uit Nederland voor van vreemdelingen die een vrijheidsbeperkende of -ontnemende maatregel opgelegd hebben gekregen of een straf uitzitten. Deze vreemdelingen vertrekken doorgaans niet zelfstandig, maar onder begeleiding. Dit staat bekend als ‘gedwongen terugkeer’.

De directie Toezicht en Maatregelen is georganiseerd in zeven regionale afdelingen en een landelijk opererende afdeling. De omvang van de directie is ongeveer 170 fte.

Dienst Terugkeer en Vertrek

De professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid
De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) werkt aan de respectvolle terugkeer van mensen die geen recht hebben op verblijf in Nederland.

We streven ernaar dat vreemdelingen zo veel mogelijk zelfstandig uit Nederland vertrekken. Daarbij krijgen zij onze hulp, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van reisdocumenten. Ook helpen we ze zo mogelijk een nieuw bestaan op te bouwen in het land van herkomst. Hiervoor werken we samen met diverse (maatschappelijke) organisaties.

Werken bij de DT&V
Als je werkt bij DT&V, kies je voor betekenisvol werk in een niet-alledaagse, zeer veelzijdige omgeving. Professionaliteit, eigenaarschap en samenwerking zijn belangrijke kernwaarden. DT&V’ers staan voor een mensgerichte en professionele aanpak. Samen met onze ketenpartners dragen we bij aan draagvlak voor het Nederlandse migratiebeleid. We hebben oog voor het perspectief van de mensen die ons land moeten verlaten, onze collega’s, onze keten- en samenwerkingspartners en de landen van herkomst. Verantwoordelijk werk, waar uitstekende arbeidsvoorwaarden tegenover staan: van een prima salaris tot goede verlofregelingen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Patricia Hart, de

0650065346

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Patricia Hart, de

0650065346

Solliciteren?

Dienst Terugkeer en Vertrek nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Regievoerder Vertrek Noord-Oost Nederland

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Regievoerder Vertrek Zuid Nederland

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Regievoerder Vertrek Noord Nederland

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd