Senior penitentiair inrichtingswerker penitentiaire inrichting Heerhugowaard

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Heerhugowaard
 • Werkplekken 4
 • Contractduur ntb
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.209 - €3.135
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 2603
 • Plaatsingsdatum 10 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. De penitentiaire inrichting Heerhugowaard bestaat uit de locaties Zuyder Bos en Amerswiel en heeft een gevangeniscapaciteit van 340 plaatsen. Vanuit de visie van de DJI draag jij als senior penitentiair inrichtingswerker bij aan een humane uitvoering van detentie, aan een beperking van de detentieschade en voorkoming van recidive.

Jij bent verantwoordelijk voor de bewaring en beveiliging van personen geplaatst binnen de inrichting. Daarnaast begeleid je hen in de woon- en leefsituatie en bij activiteiten, maar ook met het behandelen en verlenen van zorg. Binnen het team regel jij de dagelijkse gang van zaken. Jij bent dan ook degene die de vaardigheden van je collega-penitentiair inrichtingswerkers naar een hoger plan tilt door jouw vakinhoudelijke kennis te delen.

Je zorgt dat bewarings-, beveiligings-, begeleidings- en verzorgingstaken tijdig en correct worden uitgevoerd. Ook ben je mentor voor individuele personen geplaatst binnen de inrichting. Tegelijk ben je voor collega’s ook een soort mentor: de supervisie ligt namelijk bij jou. Jij zorgt dat (gedrags)rapportages op tijd en met de juiste kwaliteit worden aangeleverd. Verandert er iets in een bepaalde aanpak of taakverdeling? Dan zorg jij dat deze wijzigingen worden doorgevoerd. En altijd volg je het zorgvuldig opgestelde huishoudelijk reglement, de werkvoorschriften en de dienstinstructies. Veiligheid verdient permanente aandacht. Van leiding en medewerkers verwachten we dan ook een hoge mate van discipline als het gaat om het naleven van veiligheidsvoorschriften.

Als senior penitentiair inrichtingswerker neem je beslissingen bij het begeleiden, motiveren en stimuleren van personen geplaatst binnen de inrichting. Dit doe je ook tijdens het interveniëren bij agressief gedrag en crisissituaties. Bij het oplossen van problemen met gedetineerden worden hoge eisen gesteld aan de communicatie en de samenwerking tussen de penitentiair inrichtingswerkers. Zij moeten zich gesteund en veilig voelen om in deze situaties de gepaste maatregelen te kunnen nemen en steun te bieden.

Jij bent de mentor, coördinator en collega die de deskundigheid van andere collega’s bevordert. Dankzij het initiatief dat je toont in alle situationele afdelingsomstandigheden waarin je verantwoordelijkheid draagt, weet jij zaken op te lossen. Het bespreekbaar maken van twijfels en emoties rond het eigen functioneren is binnen de muren van een inrichting geen vanzelfsprekendheid. Daarom is het van belang dat jij deze sentimenten bij collega’s kunt waarnemen en voelen om deze vervolgens bespreekbaar te maken.

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van minimaal een mbo 4-diploma in de richting zorg en welzijn (bijvoorbeeld persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen PBSD), sociaal pedagogisch werk (SPW) of agogisch medewerker GGZ.
 • Je hebt drie jaar ervaring als inrichtingswerker (S6).
 • Je hebt vaktechnische kennis van bewaking, begeleiding en zorg en instructie.
 • Je bent bekend met methoden van observeren van gedrag en kunt deze toepassen.
 • Je hebt enige kennis van vreemde talen om primair te kunnen communiceren met anders dan Nederlandstalige geplaatste personen binnen de inrichting.
 • Je kunt rapportages opstellen en weet je mondeling en schriftelijk goed uit te drukken.
 • Je kunt collega’s vakinhoudelijk begeleiden, bent goed in improviseren en weet zaken te regelen.
 • Je weerbaarheid en je fysieke conditie zijn op niveau.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 6, schaal 7
 • Maand­salaris Min €2.209 Max. €3.135 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur ntb
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en tijd (bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een fysieke vaardigheidstoets (sporttest), medische keuring, en een capaciteiten- en persoonlijkheidstest maken deel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Als je bij ons in dienst komt, vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
 • Dit is een tijdelijke arbeidsovereenkomst, met uitzicht op vaste arbeidsovereenkomst.

Meer over de functiegroep Inrichtingswerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Heerhugowaard bestaat uit de locaties Zuyder Bos en Amerswiel en heeft een gevangeniscapaciteit van 340 plaatsen. Zuyder Bos bestaat uit 5 vleugels met 10 afdelingen (totaal 242 plaatsen) met een standaard gevangenisregime. In Zuyder Bos is ook een Extra Zorg Voorziening (EZV). Amerswiel grenst aan Zuyder Bos en bestaat uit elf ‘huisjes’, die in de vorm van rijtjeswoningen zijn opgezet. In Amerswiel zijn op dit moment nog 98 beperkt en zeer beperkt beveiligde (BBI en ZBBI) plaatsen ondergebracht.

PI Heerhugowaard kenmerkt zich door een open houding ten aanzien van innovatie en zelfredzaamheid. Er verblijft in PI Heerhugowaard een aanzienlijke groep langgestrafte gedetineerden. Daarnaast verblijft een groot percentage levenslanggestrafte gedetineerden in de vestiging. Deze categorie gedetineerden vraagt een specifieke benadering, aangezien het dagprogramma gericht is op zinvolle dagbesteding en een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R. Schouten, Afdelingshoofd

08807 29045

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Penitentiair inrichtingswerker penitentiaire inrichting Heerhugowaard

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Heerhugowaard
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Complexbeveiliger penitentiaire inrichting Heerhugowaard

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Heerhugowaard
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Begeleider arbeid gedetineerden

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Heerhugowaard
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)