Senior organisatieadviseur (Hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 1 november Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 10903
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Directie Personeels-, Management- en Organisatieontwikkeling is op zoek naar een breed inzetbare organisatieadviseur met HRervaring. Wil jij werken in een dynamische omgeving en invloed uitoefenen op het HR-beleid van DJI? En wil jij samen met de collega’s van de directie en ons management de aanpak van organisatievraagstukken verdiepen en verder brengen?

Je werkdag bij ons kan er als volgt uitzien:
Je begint de ochtend met het verder brengen van het  Strategisch Personeelsplan (SPP). Dit SPP draagt bij aan een anticiperend HRbeleid, zodat DJI medewerkers ook in de toekomst flexibel en professioneel om kunnen gaan met een steeds complexere populatie ingeslotenen en een fluctuerende behoefte aan celcapaciteit. De input voor het SPP heb je opgehaald bij de relevante stakeholders binnen en buiten DJI en daarnaast heb je zelf de nodige (data-) analyses op intern benodigde capaciteit voor de komende jaren uitgevoerd.

Maar er komt iets tussen: een Kamervraag over de veiligheid, werkdruk en het ziekteverzuim in de inrichtingen van het Gevangeniswezen. Het antwoord moet diezelfde dag naar de Minister. Je coördineert de inbreng van de directie in de beantwoording en draagt er vanuit je expertise zelf inhoudelijk aan bij.

Tussen je binnengekomen e-mails tref je een verzoek aan van de Hoofdirectie om een visie op te stellen voor een andere inrichting van het functiegebouw om de wendbaarheid van de organisatie en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Daarnaast ligt er een aantal toetsingsverzoeken vanuit verschillende organisatieonderdelen omtrent functie-indelingen, formatiewijzigingen en organisatiewijzigingen. Men vraagt binnen een week antwoord. Vandaag kom je daar niet aan toe, want je directeur DPMO heeft een annotatie nodig voor de vergadering van de Interdepartementale Commissie Organisatie- en Personeelsbeleid over onze invulling van het Strategisch Personeelsbeleid Rijk. De tijd vliegt. Je coördineert, plant, schrijft je inhoudelijke bijdragen en aan het eind van de middag werk je verder aan het communicatieplan voor het SPP.

Vanuit jouw professionaliteit en persoonlijke overtuigingskracht creëer je draagvlak binnen en buiten DJI en zoek je de verbinding met de lijn en de Shared Service Organisatie HRM. Als strategisch gesprekspartner ben je in staat te schakelen tussen diverse rollen zoals die van adviseur, projectleider en ontwikkelaar van beleid/producten. Je bent ambassadeur van de directie en zorgt als echte teamspeler voor integraliteit en synergie met je collega’s op het hoofdkantoor, klanten in het veld en collega’s binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Rijk.


Je bent in staat en vindt het leuk om complexe zaken te coördineren en uit te voeren. Denk hierbij aan governance vraagstukken, aan de inrichting en bemensing van een nieuwe gevangenis, maar ook aan het vormgeven van opgavegericht werken en het uitdenken van loopbaanpaden. Daarnaast ben jij in staat de kwaliteit van de formatie- en organisatie wijzigingen vroegtijdig te duiden, te bewaken en aan te scherpen.

Specifieke aandachtsgebieden:

 • Strategie en visie ontwikkelen en het vertalen naar organisatieinrichting en –ontwikkeling.
 • Beoordelen van (re-)organisatievraagstukken vanuit een DJI. breed perspectief en rijksbrede ontwikkelingen.
 • Het kwantitatief en kwalitatief analyseren van en adviseren over interne en externe ontwikkelingen en de personele bezetting.
 • Coördineren van functiewijzigingen in het kader van het
 • Functiegebouw Rijk (FGR).
 • Toetsen van functie-indelingen en formatie- en organisatiewijzigingen op DJI brede consequenties.
 • Coördineren van Kamervragen die bij de directie binnenkomen.
 • Rijksbrede afstemming op relevante en lopende thema’s.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Personeel, Management en Organisatieontwikkeling (DPMO), onderdeel van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), is een stafdirectie die bestaat uit een beleidsteam dat zich richt op een aantal expertises, zoals organisatieontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en veilig en gezond werken. Daarnaast maakt het ambtelijk secretariaat van de medezeggenschap deel uit van de directie.

Onze kerntaken:

 • Bijdragen aan het integraal beleid van DJI, binnen de door het kerndepartement en DJI gestelde kaders;
 • Beïnvloeden van (inter)departementale besluitvorming en ontwikkelingen;
 • Personeelsbeleid en personeels- en leiderschapsontwikkeling;
 • Management development;
 • Arbeidsrechtelijke en medezeggenschapsvraagstukken;
 • Organisatie-inrichting en -ontwikkeling;
 • Strategische personeelsplanning en HR-analyse;
 • Ondersteuning van de hoofddirectie van DJI in haar relatie met de medezeggenschap en het overleg met de vakbonden;
 • De linking pin richting het Shared Service Center DJI, P-Direkt en Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, voortvloeiend uit het opdrachtgeverschap;
 • In- en externe communicatie.


DPMO telt ongeveer dertig medewerkers die een variëteit aan functies uitoefenen, van management development adviseur, bestuursondersteuner tot arbeidsjurist, beleidsmaker en businesscontroller. We vinden het belangrijk om ons in te zetten voor DJI en zetten daar samen de schouders onder. Zo weten we elkaar goed te vinden voor vragen of adviezen, óók in deze bijzondere tijd waarin we veelal thuiswerken. Daarnaast zoeken we
graag de samenwerking op buiten onze directie.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw D. van Sommeren, (Plaatsvervangend Directeur Hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen)

06-48587164

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S. van Kints, recruiter

06-27408888

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur roostermanagement

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur strategie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur strategie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)