• Stand­plaats s-Hertogenbosch
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.468 - €6.315
 • Niveau Gepromoveerd
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 1 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer RvR-SO
 • Plaatsingsdatum 1 april 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Waarom jij bij ons wilt werken:

 • Werken bij een mensgerichte organisatie met een maatschappelijk doel.
 • Een informele en collegiale werkomgeving met korte lijnen.
 • Volop professionele en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

De functie
Als senior onderzoeker lever je een belangrijke bijdrage aan het onderzoek van het Kenniscentrum. Daartoe ontwerp je onderzoek, voer je onderzoek uit en coördineer je onderzoek ten behoeve van de evaluatie en ontwikkeling van beleid van de Raad voor Rechtsbijstand.

Om dit goed te kunnen doen houdt deze functie in ieder geval in:

 • Actief volgen van de ontwikkelingen op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand (en ook de Wbtv en Wsnp).
 • Ontwerpen en uitvoeren van onderzoek en laten uitvoeren van onderzoek, waaronder het inventariseren van onderzoeksvragen en –behoeften, gegevens verzamelen, analyseren en bewerken (d.m.v. datamanagement en data-analysetechnieken).
 • Onderzoeksmanagement en fungeren als eerste aanspreekpunt voor opdrachtgevers.
 • Opstellen van onderzoeksrapportages in zowel de Nederlandse als Engelse taal die helder en feitelijk zijn en voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
 • Inzetten van onderzoekskennis en -technieken en daarmee actief bijdragen aan de verschillende projecten in het kader van de stelselherziening.
 • Zowel binnen als buiten de organisatie uitwisselen en overdragen van inzichten, kennis en ervaring door middel van presentaties, workshops, publicaties en door deelname aan werkgroepen, overlegvormen en congressen.

Wat vragen wij?

 • Academisch werk- en denkniveau (en bent bij voorkeur gepromoveerd) in de rechtsgeleerdheid.
 • Ruime werkervaring op het gebied van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en aantoonbare kwaliteit op hoogstaand wetenschappelijk niveau.
 • Veel kennis van sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethodologie en onderzoekstechnieken.
 • Ruime ervaring met onderzoeksprojectleiderschap en het fungeren als eerste aanspreekpunt voor opdrachtgevers.
 • Kennis van het domein van gesubsidieerde rechtsbijstand.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, goede netwerk- en presentatievaardigheden. Daarnaast: analytisch denkvermogen, creativiteit, overtuigingskracht, plannen, organiseren en samenwerken.
 • Bereidheid tot ontwikkelen van kennis van modern datamanagement, data-analysetechnieken en –programma’s is een pré.
 • Maand­salaris Min €4.468 Max. €6.315 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Wat bieden wij?

 • Een informele en collegiale werkomgeving met korte lijnen.
 • Een stimulerende en uitdagende werkomgeving in een organisatie met een belangrijke maatschappelijke betekenis.
 • Veel aandacht en ruimte voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling en talentgericht werken.
 • Een werkweek van 36 uur waarbij je het merendeel van de week thuis werkt. De standplaats is Den Bosch. In Utrecht beschikken we over een flexlocatie.
 • De functie is ingeschaald in schaal K (salaris van minimaal € 4.468,- en maximaal € 6.315,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur) conform de CAO Rechtsbijstand.
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering (8,3%).
 • Veel aandacht voor vitaliteit en gezondheid van medewerkers zoals (tegemoetkoming in de kosten van) een sportabonnement, fietsplan, fit & fun activiteiten, leefcoach, etc.
 • Een goede balans tussen werk en privé (flexibel en hybride werken).
 • Goede en ergonomische faciliteiten om je werk thuis goed te kunnen doen (laptop, smartphone, bureau en beeldscherm).

Iedereen is welkom te solliciteren ongeacht gender, leeftijd of achtergrond. Bij de Raad zien we juist dat door het inbrengen van verschillende perspectieven en standpunten onze dienstverlening verder verbetert. Wel vragen wij een VOG te overleggen en leg je de ambtseed of -belofte af.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De senior onderzoeker maakt deel uit van het Kenniscentrum van de Raad dat onderzoek doet naar de werking van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Tevens verricht het Kenniscentrum onderzoek naar de werking van de Wbtv en Wsnp. Monitoring en evaluatie van de diensten van de Raad behoren tot de kern van het programma. Daarnaast verricht het Kenniscentrum onderzoek naar overige onderdelen in de nuldelijns, eerstelijns en tweedelijns voorzieningen binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Doel is om een basis te leggen voor een lerend stelsel dat toewerkt naar een evidence-based praktijk van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Werken bij het Kenniscentrum betekent dat je bijdraagt aan de toegang tot het recht en rechtsbescherming voor mensen in een vaak kwetsbare situatie.

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) is als zelfstandig bestuursorgaan een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verantwoordelijk voor een belangrijke steunpilaar in onze democratische samenleving: gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. De Raad zorgt ervoor dat financieel minder draagkrachtige burgers toegang hebben tot goede en betaalbare rechtsbijstand en ondersteuning krijgen voor het oplossen van juridische problemen. De rechtsbijstand wordt verleend door zo’n 7.000 advocaten en mediators die voldoen aan de voorwaarden om gesubsidieerde rechtsbijstand te verlenen.

Naast de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) voert de Raad ook een deel van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) uit. Bij de Raad werken zo’n 300 medewerkers verdeeld over de vestigingen Den Bosch en Leeuwarden, een aantal flexlocaties (waaronder Utrecht) en vier aanmeldcentra (kantoren van de IND waar de asielprocedure wordt doorlopen).

Het werkveld van de Raad is dynamisch. De wereld om ons heen verandert; de maatschappij wordt steeds complexer en burgers krijgen steeds vaker te maken met (juridische) problemen. Maar ook hoe mensen denken, communiceren en zich gedragen verandert. Dit vereist dat het rechtsbestel hierin meegroeit en daarmee ook de Raad. We kunnen ons werk alleen goed blijven doen door mee te gaan in de veranderingen. De Raad is dan ook volop in beweging; we optimaliseren onze werkprocessen, zoeken verbinding en bouwen nieuwe ICT-systemen. We werken aan versterking van het stelsel van rechtsbijstand en de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit doen we door intern en extern intensief samen te werken, kennis te delen en ons toegankelijk op te stellen.
In alles wat we doen staat de burger centraal.

Organisatiecultuur
De medewerkers ervaren de Raad als een informele en betrokken organisatie met een collegiale sfeer. Er is ruimte voor gezelligheid, maar er wordt ook hard gewerkt. Er zijn korte lijnen tussen management en medewerkers. In de steeds veranderende wereld geeft de Raad uitvoering aan zijn wettelijke taken aan de hand van de vijf kernwaarden. De burger staat in alles wat we doen centraal. Het is het ‘waarom’ van onze organisatie. Om de burger centraal te kunnen stellen moeten we toegankelijk zijn in onze dienstverlening en ons handelen. Met toegankelijkheid verdien je vertrouwen. Vertrouwen maakt de weg open voor samenwerken. En alleen door samen te werken is het mogelijk professioneel te kunnen werken.

Er is veel aandacht voor de medewerkers. De directie geeft richting aan de organisatie en werkt hierbij nauw samen met een betrokken OR. De Raad stimuleert en waardeert het meedenken van alle medewerkers. Er wordt echt naar je geluisterd en je hebt daadwerkelijk impact.

Medewerkers kunnen - naast hun functionele takenpakket - ook een andere rol vervullen zoals preventiemedewerker, lid van een werkgroep of een activiteitencommissie. De Raad besteedt daarnaast veel tijd aan kennisverdieping en -verbreding via opleidingen en cursussen. Ook zetten we vaak onze eigen medewerkers als ervaringsdeskundigen in voor het geven van workshops.

Raad voor Rechtsbijstand

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jin Ho Verdonschot, Chief Science Officer (Hoofd Kenniscentrum)

0650154029

Solliciteren?

Raad voor Rechtsbijstand nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker

Raad voor Rechtsbijstand
 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business Information Manager

Raad voor Rechtsbijstand
 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Cloud Cost & Capacity manager

De Nederlandsche Bank
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd