Senior omgevingsmanager bij SLU

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 27 september Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer ON-223
 • Plaatsingsdatum 10 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Als senior omgevingsmanager leg je, op verschillende niveaus en over verschillende werkvelden en processen heen, verbinding tussen infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat en de directe omgeving: omwonenden, bedrijven, weggebruikers, gemeenten en provincie. Dit doe je allemaal vanuit jouw expertise op het gebied van omgevingsmanagement. Vanuit je senioriteit ben je tevens rolmodel voor (jongere) collega’s binnen en buiten de eigen afdeling.

Je staat voor de omgevingsaspecten van grote, integrale, complexe en meer risicovolle aanleg- en on-derhoudsprojecten in Oost Nederland, zowel tijdens de voorbereiding als de realisatie. Je werkt volgens het Integraal Projectmanagementmodel (het IPM-model) van Rijkswaterstaat. Binnen het omgevingsteam ben je breed inzetbaar, zowel in processen met interne als met externe stakeholders.

Via de projecten vertegenwoordig je Rijkswaterstaat op tactisch en/of strategisch niveau. Je weet welke interne en externe spelers en/of stakeholders je moet betrekken bij jouw project. Je stuurt door proactieve operationele en tactische afstemming op een goed verloop van de werkzaamheden. Je concentreert je daarbij op het managen van politiek-bestuurlijke aspecten, verkeersmanagement, communicatie en conditionering. Ook stuur je een projectteam met omgevingsadviseurs aan. Hierin heb je, vanuit je rol van functioneel leidinggevende, een coachende en verbindende rol en zorg je ervoor dat beschikbare mensen en middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

Jouw loopbaan bij Rijkswaterstaat

Als collega bij Rijkswaterstaat werk je mee aan een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. Je draagt bij aan tastbare en maatschappelijk relevante projecten. Bij RWS werken we volgens onze kernwaarden RADIO-V: resultaat gedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante afgeronde WO opleiding.
 • Je hebt kennis van de werkwijzer aanleg en onderhoud in relatie tot je eigen werk.
 • Je hebt aantoonbare kennis van omgeving en ketens, relevante spelers en hun rol en/of positie op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring op het gebied van omgevingsmanagement en omge-vingsprocessen in complexe (RWS)projecten (bij voorkeur in een DBFM-constructie).
 • Je hebt ervaring met processen als conditionering en KES.
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het leidinggeven aan teams.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Je hebt een opleiding gericht op het IPM-model en een (IPM)rol specifieke opleiding.
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en je beweegt je soepel in een bestuurlijke omgeving.          
 • Je bent flexibel en stressbestendig.
 • Je bent organisatiesensitief.
 • Je manier van werken is transparant, gestructureerd en navolgbaar; daarmee geef je richting aan de vraagstukken die langs komen.
 • Je bent een natuurlijke verbinder, op allerlei niveaus en over disciplines heen en je verbindende kwaliteiten gaan gepaard met de zakelijkheid die nodig is om besluitvormingsprocessen tot een goed einde te brengen.
 • Je vindt het leuk om jouw kennis en ervaring op andere collega’s, zowel binnen als buiten het vakgebied, over te brengen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken vinden plaats op 4 oktober 2019.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Gaat het om het realiseren van de productie op en aan de netwerken van de regio, dan zorgt de afdeling Samenwerking Landelijke Uitvoeringsorganisaties (SLU) voor de verbinding tussen de regio en de landelijke uitvoering of externe partners, zoals medeoverheden. Dit doen we bij werken aan en op het areaal, door eisen te stellen vanuit het gebruik, de omgeving en assets. SLU is de (gedelegeerd) opdrachtgever naar de interne opdrachtnemer en beheert hierbij het portfolio van opdrachten. In de mixed realisatie en aanleg- en onderhoudsteams leveren wij de input vanuit omgevingsmanagement en asset Management.

Project ViA15

Vanaf het moment van aanstelling ben je als omgevingsmanager betrokken bij het project ViA15, een belangrijk project voor RWS Oost-Nederland. Je maakt daar onderdeel uit van het IPM-team. Het door-trekken van de A15 tussen knooppunt Ressen en de A12 tussen Duiven en Zevenaar is een belangrijke schakel in het Nederlandse hoofdwegennet. Het zorgt voor een sterke verbetering van de route van de Randstad naar Duitsland. Met het realiseren van dit deel van de A15 ontstaat er ook een gewenste tweede verbinding (parallel aan de A12) met Duitsland in dit deel van Nederland. Met het realiseren van dit ontbrekende deel van de A15 wordt door het ontlasten van de A325 en de N325 (de Pleijroute) de bereikbaarheid van Arnhem verbeterd, ontstaat er een betere doorstroming en zijn er positieve milieuef-fecten. Daarnaast verbetert ook de bereikbaarheid van de gemeenten Duiven, Lingewaard en Zevenaar. Dit kan een stimulans zijn voor de economische activiteiten in deze regio. Rijkswaterstaat en de Provin-cie Gelderland werken gezamenlijk aan de zorgvuldige inpassing van de weg. De doelstellingen van het project ViA15 zijn het verbeteren van de bereikbaarheid en de veiligheid over de weg. Dit door de capaciteit en de robuustheid van de infrastructuur te vergroten en daarbij rekening te houden met de leefomgeving. In de afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de relatie met de omgeving op allerlei niveaus in relatie tot een grote variëteit aan thema’s.

Het project staat aan de vooravond van de realisatiefase.

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

Oost-Nederland

Oost-Nederland (ON) verzorgt het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in Overijssel en Gelderland. Denk aan het doortrekken van de A15, de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo en de renovatie van de Waalbrug. Bij het uitvoeren van onze kerntaken zetten we uiteraard onze brede en stevige kennis en kunde in. Duurzaamheid verliezen we daarbij nooit uit het oog.

Trots zijn we op onze aanvullende taak: de bovenregionale verantwoordelijkheid voor de levensaders van ons land; de rivieren. De Oost-West corridor in onze regio verbindt de Randstad met Europa. We houden het goederenvervoer via deze corridor dan ook scherp in de gaten.

De hang naar samenwerking zit in ons DNA. We delen onze ambities actief met overheden, burgers en bedrijven in de regio. En zetten er vervolgens gezamenlijk de schouders onder. Met de andere regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn we integraal verantwoordelijk voor het optimale beheer, het gebruik en de ontwikkeling van onze netwerken. Zo zorgen we met elkaar voor een veilig vaarwegsysteem, schoon water en gestroomlijnd wegverkeer.

Bij ON werken onder andere (strategisch) adviseurs, projectleiders, managers en juristen in disciplines zoals weg- en waterbouw, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, ICI, HRM, communicatie en bedrijfsvoering. Hier neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid en zijn we flexibel. Onze mensen gebruiken hun eigen talenten én die van anderen graag optimaal.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sieuwke van Slooten, Afdelingshoofd SLU

06-21553577

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Klanten Contact Centrum

088-7970788

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat Oost-Nederland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd District Oost

Rijkswaterstaat Oost-Nederland
 • Stand­plaats Hengelo
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior omgevingsmanager

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur beschikbaarheid netwerken

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)