• Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • WO bachelor
 • 38 uur
 • €5.475 - €7.073 (bruto)
 • Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 30 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 569930, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024

Kan je makkelijk schakelen tussen wat er binnen en buiten een organisatie gebeurt? Kan je contacten goed onderhouden? Ben jij een strategisch denker met een goed gevoel voor beleidsontwikkeling en het krachtenveld daarbij? Kan jij in drukke situaties meerdere taken tegelijk beheren en prioriteiten stellen? En krijg jij er energie van om je met een actueel maatschappelijk onderwerp als vrede en veiligheid, bezig te houden?
Is je antwoord op deze vragen vaak “ja!”, dan heeft de afdeling Leefomgeving van het Ministerie van Defensie een uitdagende en dynamische functie voor jou als senior omgevingsadviseur.

Vanuit de Bestuursstaf van het ministerie ben jij dé spil in het omgevingsbeleid en de interactie met zowel interne als externe stakeholders. Defensie staat midden in de samenleving. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het beleid om in gesprek te zijn met onze omgeving. Je maakt de kaders voor de uitvoering van het omgevingsmanagement en pakt daarin ook zelf taken op wanneer dat nodig is. Je verdiept je in politiek en bestuurlijk sensitieve (beleids)dossiers die zowel Defensie als omgevingspartijen raken. Je herkent actuele ontwikkelingen, gevoeligheden en verbanden met andere dossiers. Je anticipeert op (beleids)ontwikkelingen binnen Defensie, bij andere ministeries, overheden en maatschappelijke organisaties. Dit doe je door veel aanwezig te zijn bij deze stakeholders en nauw samen te werken met de partijen die voor Defensie het omgevingsmanagement uitvoeren.

Deze functie vraagt om iemand die schakelen tussen verschillende niveaus (strategisch, beleidsmatig en operatoneel) en het verbinden van partijen in de genen heeft. Je hebt de taak om bestaande en toekomstige activiteiten van Defensie in een complexe en dynamische omgeving te borgen. Samen met jouw acht directe collega’s opereer je in een beleidsomgeving waarin inwoners, belangenorganisaties, ambtenaren, bestuurders en het bedrijfsleven een rol spelen. Jij maakt dit speelveld voor de doelen van Defensie inzichtelijk. Je zorgt ervoor dat wensen en eisen van belanghebbende partijen landen in een strategische omgevingsanalyse en stuurt erop om dit te vertalen naar concrete acties voor een zorgvuldige omgevingsmanagementaanpak.
Als senior omgevingsadviseur werk je aan het opbouwen van vertrouwen in de overheid en draag je bij aan vrede en veiligheid. Je bent een essentiële schakel tussen beleid en uitvoering. Je stuurt op een effectieve en transparante communicatie tussen Defensie en haar omgeving en werkt daarin zelf ook mee.

Taken
Deze functie vraagt om een verbindende en procesmatig sterke senior omgevingsadviseur. Jij zorgt voor de organisatie van de politiek-bestuurlijke afstemming en inhoudelijke optimalisatie met de omgeving van projecten. Daarbij heb je oog voor de belangen van alle betrokken partijen. Je signaleert snel nieuwe ontwikkelingen, herkent problemen, maakt deze inzichtelijk en bedenkt een aanpak of oplossing.

Je werkt in een dynamische omgeving met bewoners, actiegroepen, belangenorganisaties, bestuurders en het bedrijfsleven, waarbij je veel op pad bent. Je stuurt op het in kaart brengen van het speelveld van belangen en stakeholders, en bouwt mee aan een sterk netwerk van contacten binnen en buiten Defensie. Daarnaast leg je de wensen en eisen van belanghebbenden zorgvuldig vast en koppelt die waar mogelijk aan de doelen van Defensie.

Je adviseert collega’s en het management over de procesaanpak van projecten. Je denkt binnen DG-Beleid mee over de impact van Defensieactiviteiten op de leefomgeving. Je koppelt wensen en eisen aan een zorgvuldige omgevingsmanagementaanpak en werkt nauw samen met het Rijksvastgoedbedrijf en andere afdelingen binnen Defensie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als jij onze nieuwe collega wordt, dan kom je te werken bij de afdeling Leefomgeving. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling in de fysieke leefomgeving en de ruimtelijke ordening. Die beleidsvorming is gericht op het adviseren over strategische beleidskeuzes en kaders voor de uitvoering. De afdeling is een jaar geleden opgericht en nog volop in ontwikkeling. In deze functie is er ook ruimte om daarin mee te denken en daaraan mee te werken.
De afdeling Leefomgeving is onderdeel van de Directie Materieel, Leefomgeving, Vastgoed en Duurzaamheid. Deze directie ontwikkelt integraal en uitvoerbaar beleid op de thema’s in de naam. Dit is essentieel voor de uitvoering van de grondwettelijke taken van de krijgsmacht. De directie adviseert en ondersteunt de politieke en ambtelijke top en vertegenwoordigt defensiebelangen in zowel nationale als internationale contexten. De beleidsgebieden omvatten onder andere industriebeleid, logistiek, ruimtelijke ordening, internationale samenwerking, en duurzaamheid.
Deze directie is onderdeel van het Directoraat-generaal Beleid, dat visies, strategieën en plannen ontwikkelt voor een moderne en toekomstbestendige Defensie, en fungeert als schakel tussen politiek en uitvoering.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Coördinatie en ondersteuning

Ministerie van Defensie
 • Den Haag
 • HBO bachelor
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)

Coördinerend beleidsmedewerker RVD

Ministerie van Defensie
 • Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Universitair Master
 • 38
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)

Beleidsadviseur materieel bij DMLVD

Ministerie van Defensie
 • Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Universitair Master
 • 38
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)