Senior milieu adviseur

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een vast contract
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 4 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer SodM_20220610_12a
 • Plaatsingsdatum 13 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“De veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond, nu en in de toekomst”. Het is onze missie waar jij je sterk voor maakt bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Als senior milieu adviseur kom je te werken bij de afdeling Bestuurszaken. Je bent een allround milieuadviseur en als expert het aanspreekpunt voor zowel onze vergunningenadviseurs, vergunningverleners als onze inspecteurs. Het milieutoezicht binnen de organisatie maakt een grote ontwikkeling door, daarom is het juist nu een uitdagende baan. Jij kan direct bijdragen aan een verdere versteviging van de milieufunctie binnen SodM.

Dit ga je doen
Binnen de afdeling Bestuurszaken is een team van zes mensen actief om het milieutoezicht voor SodM te faciliteren. Dit team is recent in omvang verdubbeld. Samen met je collega’s geef je advies over strategische keuzes om milieutoezicht te houden en/of technische ondersteuning bij de beleidsontwikkeling op het gebied van milieuregelgeving. Je brengt actief jouw kennis en ervaring in. Ook signaleer je toekomstige ontwikkelingen, denk aan de Omgevingswet, de Green Deal vanuit Europa en de energietransitie. De komende jaren zal de focus liggen op het ontwikkelen van toezichtprojecten op het gebied van externe veiligheid, bodem, afval, water en chemische stoffen (denk aan o.a. mijnbouwhulpstoffen en de zeer zorgwekkende stoffen, ZZS). Maar ook in de advisering aan de vergunningverlenende minister van EZK speelt milieu een steeds grotere rol.

Wat deze functie zo leuk maakt? Het werken bij SodM is iedere dag anders en dat maakt jouw functie uitdagend. Zowel bij de advisering aan de minister over milieuvergunningen als bij overtredingen van de milieuregels door bedrijven moet je snel kunnen schakelen om te adviseren over het handelingsperspectief. En omdat je veel zal samenwerken, projecten opzetten en pionieren, ben je in staat om (inter)nationaal milieubeleid te vertalen naar operationeel milieubeleid voor SodM. Zowel voor het adviseren als voor het toezicht en handhaving zorg jij voor de milieukaders en tools. Daarbij maak je goed gebruik van de kennis uit je (inter)nationale netwerk en maak je deze toepasbaar binnen SodM. Als je kennis hebt emissies van stoffen en de daarbij behorende regelgeving en Europese ontwikkelingen is dit een duidelijke pré.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als senior milieu adviseur ben je onderdeel van een multidisciplinair team. De afdeling ontwikkelt en onderhoudt de visie op toezicht van SodM, en daarmee ook op de vergunningadvisering en -verlening en toezicht. De afdeling bewaakt de juridische kwaliteit en verzorgt de woordvoering en communicatie met de omgeving. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor de bestuursadvisering en het onderhouden van de contacten met centrale en decentrale overheden. Tot slot heeft de afdeling een belangrijke strategische adviesrol en adviseert de andere afdelingen bij het uitvoeren van bijvoorbeeld reflectief toezicht. Milieu is in het bijzonder een thema dat belegd is bij de afdeling bestuurszaken en waar SodM de komende jaren op versterkt. De grootste gemene deler in het team is de drive om de aanwezige deskundigheid in te zetten voor een veilige energiewinning in Nederland.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij de energiewinning, het benutten van de ondergrond en bij transport en distributie van energie, nu en in de toekomst. Dit doet SodM door advies te geven over en toezicht te houden op de winning, opslag en transport van de delfstoffen olie, gas en zout, en ook aardwarmte en wind op zee. SodM zet zich ervoor in dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen en omwonenden en burgers zich veilig voelen.

Daarnaast heeft SodM de taak om de minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd en ongevraagd te adviseren over delfstoffenwinning. SodM heeft daarvoor gespecialiseerde kennis in huis en een goed overzicht van de verschillende sectoren. SodM groeit momenteel naar ongeveer 140 medewerkers. De medewerkers zijn formeel in dienst van het ministerie van EZK maar voeren hun werk uit in naam van SodM.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sabine Galjé, Hoofd Bestuurszaken

06-54638113

Janine Killaars, Coördinerend specialistisch adviseur milieu

06-52096892

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior inspecteur well engineer

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Managementondersteuner

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Financieel Econoom

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd