Senior medewerker Systeemmanagement

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.045 - €5.554
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek, Personeel en organisatie, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 12 februari Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer 532588
 • Plaatsingsdatum 15 januari 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het Ministerie van Defensie maar niet als militair?

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie.

De Directie Wapensystemen en Bedrijven (DWS&B) is een onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). De directeur WS&B zit in de DMO-Raad en valt rechtstreeks onder de Directeur DMO. De Afdeling Luchtvaartsystemen (LVS) valt rechtstreeks onder Directeur WS&B.

De afdeling LVS zorgt voor een veilig, effectief, betaalbaar en luchtwaardig ontwerp van militaire luchtvaartsystemen en ondersteunt de stakeholders met technisch-inhoudelijke kennis en expertise gedurende de gehele levenscyclus.

Binnen de afdeling LVS ligt de focus op het ondersteunen van de instandhouding van (luchtwaardige) wapensystemen zodanig dat de gebruiker haar operationele taken kan uitvoeren. Taken die in relatie daarmee worden uitgevoerd zijn direct gekoppeld aan het houderschap van het Militaire Type Certificaat. Andere belangrijke focus van de afdeling betreft het ondersteunen van investeringsprojecten en het geven van technisch advies.

De doelstellingen van de Afdeling LVS zijn:

 • het voortdurend zorg dragen voor de veiligheid en luchtwaardigheid van het typeontwerp van luchtvaartsystemen.
 • het waarborgen van de vereiste functionaliteit van het systeemontwerp, in afstemming met de opdrachtgever en de operationele gebruikers, door het bepalen en beheersen van de toegestane configuratie;
 • het normstellen voor gebruik en onderhoud;
 • het leveren van bijdragen die er toe leiden dat de overeengekomen en geautoriseerde beschikbaarheid van de wapensystemen tegen zo laag mogelijke levensduurkosten gerealiseerd kunnen worden (life cycle management);
 • het binnen de overeengekomen tijd realiseren van projectondersteuning in de vorm van kwalitatief hoogwaardige producten ten behoeve van projecten.

De afdeling wordt naast het afdelingshoofd en de secretariële ondersteuning gevormd door de secties Fixed Wing Aircraft, Rotary Wing Aircraft, Militaire Luchtvaart Eisen-21 (MLE-21) en Systeemmanagement.

De sectie Systeemmanagement is belast met de activiteiten voor de wapensystemen, secties en bureaus die centraal worden georganiseerd en vervuld op afdelingsniveau een loketfunctie. Zo is de sectie belast met implementatie en uitvoering van het defensie beleid ten aanzien van Compliance Management op het gebied van onder meer Veiligheid, export control, beveiliging en milieu. Tevens is de sectie belast met - voor de onder de afdeling vallende wapensystemen - het ontwikkelen van een visie ten aanzien van het life cycle management met inachtneming van alle relevante aspecten/invalshoeken (materieel-logistieke strategie en beleid, wet- en regelgeving, functionaliteit, bedrijfsvoering, effectiviteit, prestatie/opbrengst versus kosten) en het waarborgen van de (specialistische) inbreng, analyse en monitoring op dit gebied in de relevante bedrijfsprocessen en projecten. Daarnaast is de sectie belast met het ontwikkelen en (doen) implementeren van instandhoudingconcepten, configuratiemanagement- en systeemplannen, van beleidsvoorstellen, normen, kaders, specificaties, eisen/prestatie-indicatoren, aanwijzingen/regelgeving, procedures, (inrichting van) processen, instrumenten en methoden en technieken op het aandachtsgebied, gericht op de continue borging van de operationele inzet (luchtwaardigheid/veiligheid). Het betreft hier vaak ook de ontwikkeling van de bedrijfsvoering van de Militaire LuchtvaartEisen en de implementatie hiervan in de praktijk. Verder is de sectie op afdelingsniveau belast met de coördinatie van de totstandkoming van bedrijfsplannen en wordt in algemene zin ondersteuning geleverd op het gebied van de interne bedrijfsvoering. Het betreft hier dus een breeds scala aan afdelings, en type overstijgende activiteiten die ook deels naar noodzaak worden uitgevoerd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie Systeemmanagement, binnen het cluster bedrijfsvoeringsondersteuning. Binnen de functie vallen naast de bedrijfsvoering ook specifiek het afdelingsbreed inrichten, ondersteunen en uitvoeren van Compliance Management taken. De functie heeft als standplaats Utrecht.

Kennis/Opleidingseisen:

 • HBO+ werk- en denkniveau, bedrijfskundige of technische richting;
 • Functie-opleiding, cursussen op het gebied van:
 1. Wapensystemen;
 2. Projectmanagement;
 3. (Internationale/Militaire) Luchtvaart Eisen;
 4. Integrated Logistic Support (ILS);
 5. (Interne) Auditing
 • Bij voorkeur kennis van en affiniteit met Risk & Compliance Management en bestuurlijke processen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal.

Ervaringseisen:

 • Ruime en praktische ervaring in uitvoerende, leidinggevende en/of staffuncties bij voorkeur op het logistiek en/of technisch gebied binnen (militaire) luchtvaart;
 • Bij voorkeur ervaring op het gebied van relevante regelgeving;
 • Bij voorkeur kennis van de relevante werkomgeving.

Competenties/gedragskenmerken:

 • Communiceren
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Klantgericht
 • Initiatief
 • Visie

Ben jij de geschikte kandidaat voor deze job? Solliciteer dan snel!

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.

 • Maand­salaris Min €4.045 Max. €5.554 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Maximaal aantal uren per week 38

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden op 21 februari 2023
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De standplaats van de functie is: UTRECHT
 • Voorwaarden aanstelling burger:
 • Een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden
 • (Een vergunning is niet nodig voor werknemers uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Zwitserland. Voor deze landen geldt een vrij verkeer van werknemers).
 • De medewerker is bereid om de eed of belofte af te leggen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Defensie Materieel Organisatie
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.
Defensie DMO is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen je daarom graag uit om te solliciteren op deze functie!

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 60.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Frequentiespectrum Engineer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Stroe
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medior Medewerker Beheer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Netwerk Ontwerper - IP (M/V)

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide (Camp New Amsterdam)
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd