Senior medewerker Control Directie Financieel-Economische Zaken

Ministerie van Algemene Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €6.320
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 26 april Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer AZ-2024-028
 • Plaatsingsdatum 4 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De medewerkers van Algemene Zaken (AZ) maken ons ministerie. In een klein ministerie als AZ zijn de lijnen kort en de professionele standaarden hoog. Als AZ’ers zijn we herkenbaar aan onze specifieke deskundigheid en de kwaliteit die wij leveren. AZ heeft twee begrotingen onder zich, te weten hoofdstuk 1 De Koning, en hoofdstuk 3 Algemene Zaken. De directie FEZ (in totaal circa 18 mensen) bestaat uit twee afdelingen; de afdeling Administratief Service Centrum (ASC) en de afdeling Begroting, Planning en Control (BPC).

De directie FEZ zoekt een nieuwe enthousiaste collega met brede interesse die onze afdeling Begroting, Planning en Control op Binnenhof 19 komt versterken. Je maakt onderdeel uit van een team van vier collega’s dat primair verantwoordelijk is voor de planning en control op de (organisatie-) onderdelen van AZ zoals de Rijksvoorlichtingsdienst, het agentschap Dienst Publiek en Communicatie en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Als controller word je het aanspreekpunt en de adviseur van een of meer van deze onderdelen en ben je achtervang voor collega’s. De resultaten slaan neer in herkenbare producten zoals de managementrapportages voor de Bestuursraad, adviezen aan de directeur FEZ en de begrotingen en verantwoordingen van AZ. Het ministerie van AZ en ook de directie FEZ zijn relatief klein. Hierdoor heb je veel direct contact met collega’s en ben je ook betrokken bij FEZ-taken zoals het begrotingsproces en de contacten met de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Algemene Zaken

Het ministerie van Algemene Zaken is een relatief klein departement. Met circa 500 medewerkers bevorderen wij het algemeen regeringsbeleid. Onze belangrijkste taken zijn de ondersteuning van de minister-president bij de coördinatie van het algemene regerings- en communicatiebeleid. Bekende informatie- en adviesorganen zijn het Kabinet Minister-President, de Rijksvoorlichtingsdienst en de Dienst Publiek en Communicatie.

De Rijksvoorlichtingsdienst verzorgt de woordvoering van de minister-president en het kabinet en is verantwoordelijk voor de voorlichting over het algemeen regeringsbeleid, de minister-president en het ministerie van Algemene Zaken. Daarnaast verzorgt de dienst de communicatie over en begeleiding van de publieke optredens van het koninklijk huis in binnen- en buitenland.

Ook het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering, is onderdeel van ons ministerie. De dienst Financieel-Economische Zaken en de directie Bedrijfsvoering ondersteunen de activiteiten van bovengenoemde organisatieonderdelen.

Meer informatie over de organisatie: http://www.minaz.nl.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur ICT huisvestingsprojecten

Ministerie van Algemene Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Deelprojectleider Beveiliging

Ministerie van Algemene Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Technisch manager renovatie en tijdelijke huisvesting

Ministerie van Algemene Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)