Senior medewerker Boekingen

Dienst Terugkeer en Vertrek

 • Stand­plaats Schiphol
 • Contractduur 1 Jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.623 - €3.546
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 9 maart Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/2021/010
 • Plaatsingsdatum 23 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als senior medewerker Boekingen ben je verantwoordelijk voor het coördineren van de werkzaamheden van een team en het coachen van medewerkers die onder begeleiding werkzaamheden verrichten. Vanuit deze rol lever je input voor functionerings- en beoordelingsgesprekken en neemt in voorkomende gevallen hieraan deel. Je levert vanuit je eigen expertise een bijdrage aan de ontwikkeling, de invulling en uitvoering van vakinhoudelijke leerprogramma’s. Daarnaast behandel je complexe boekingen, voer je het kasbeheer en stuur je aan op de kwaliteit binnen het team. Je functioneert als inhoudelijk deskundige c.q. vraagbaak op het gehele werkterrein voor wat betreft de boekingen. Je fungeert, ook buiten kantoortijden, voor verschillende contactpersonen als aanspreekpunt en bewaakt gemaakte afspraken met de ketenpartners.

Wanneer je als senior medewerker ons team komt versterken, is het belangrijk dat je goede coaching vaardigheden meebrengt. Je bent in staat medewerkers te motiveren. Jij vind het interessant om de ontwikkelingen in de maatschappij en op het vakgebied bij te houden en weet deze te vertalen naar de praktijk. Verder ben je als senior medewerker creatief in het doen van voorstellen en oplossingen, om beter en efficiënter de werkzaamheden op de afdeling Boekingen te kunnen verrichten.

De afdeling Boekingen is op weekdagen geopend van 08.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de afdeling via piket telefonisch bereikbaar, weekdagen van 06.00 tot 08.00 uur en van 18.00 tot 22.00 uur. In het weekend en op feestdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Ook de senior medewerker zal in roosterdiensten piket draaien.

Functie-eisen

 • Minimaal een afgeronde relevante MBO-4 opleiding,
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Kennis van (moderne) vreemde talen;
 • Kennis van (de uitvoering van) het Nederlandse terugkeerbeleid. Je hebt ervaring met het werken met relevante procedures en instructies en kennis van de DT&V organisatie
 • Goede beheersing van alle Microsoft Office applicaties
 • Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Je beschikt over coördinerend vermogen
 • Uitstekende coaching vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk
 • Kennis van de specifieke werksoorten en hierbij behorende werkzaamheden van de afdeling is een pré.

Competentieprofiel

Er wordt van je verwacht dat je betrouwbaar, stressbestendig en flexibel bent. Je kunt goed samenwerken, je kunt je verplaatsen in anderen, je hebt een goed leervermogen en een prettige communicatiestijl. Belangrijke overige competenties zijn omgevingsbewustzijn, professionele integriteit en multicultureel bewustzijn.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Salaris­omschrijving

  Aanloopschaal 7, functionele schaal 8. Inschaling is onder meer afhankelijk van de mate van relevante werkervaring, kennis en competenties.

 • Maand­salaris Min €2.623 Max. €3.546 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 Jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als DT&V willen we een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving. En we zijn dus altijd op zoek naar (toekomstig) medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als onderdeel van de rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

In de selectieprocedure hebben herplaatsing kandidaten en verplichte VWNW-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht je tot één van deze doelgroepen behoren, wordt verzocht de aanwijzingsbrief bij de sollicitatiebrief te voegen.

Detachering vanuit een Rijksoverheidsorganisatie behoort tevens tot de mogelijkheden

Een functiegericht assessment (op basis van competenties) kan deel uitmaken van deze selectieprocedure.

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de procedure.

Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

Meer over de functiegroep Medewerker Verwerken en Behandelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Boekingen, onderdeel van de directie Toezicht en Maatregelen, is gevestigd op Schiphol en is als laatste schakel in het terugkeerbeleid van de DT&V specifiek belast met/ verantwoordelijk voor het boekingsproces. Concreet betekent dit, dat  deze afdeling alle boekingen en accommodaties in het kader van terugkeer verzorgt en afhandelt (via een reisagent). Ook zijn de medewerkers van de afdeling Boekingen gesprekspartner in het boekingsproces in relatie tot diverse interne en externe ketenpartners. De afdeling Boekingen werkt nauw samen met de Koninklijke Marechaussee en de reisagent. Het is een unieke afdeling, waarbij de diversiteit en dynamiek een belangrijke rol spelen. 

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, respectvolle, rechtmatige en tijdige terugkeer naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren. Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet. De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het vreemdelingenbeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de IND, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het COA, de Ministeries van JenV en BZ en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners. Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken.

Het Directieteam van de Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat uit een algemeen directeur, drie directeuren, een Hoofd Afdeling Strategisch Advies en een Hoofd Bedrijfsvoering. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

Dienst Terugkeer en Vertrek

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Boekingen

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Schiphol
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 13 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Regievoerder OVT Groningen-Drenthe

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
 • Stand­plaats Assen, Delfzijl, Hoogeveen, Zweeloo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker verwerken en behandelen

Rechtbank Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd