Senior jurist toeslagen

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €7.046
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 1 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer FZ 20-09
 • Plaatsingsdatum 11 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Bij het directoraat-generaal Fiscale Zaken is het maken van nieuw beleid en wetgeving en de parlementaire behandeling daarvan een intensief proces, dat veel afstemming vergt en soms onder grote tijdsdruk plaatsvindt. Het geeft daarom extra voldoening als het uiteindelijk lukt om de nieuwe wetgeving in het Staatsblad te krijgen.”Natalie Speet, senior jurist toeslagen.

 

Als senior jurist toeslagen werk je aan een zeer uitdagend dossier van het ministerie van Financiën; de vormgeving van beleid rondom toeslagen en de implementatie daarvan in de wetgeving. Jij krijgt volop de mogelijkheid om je toekomst vorm te geven en met enthousiaste collega’s te werken aan een maatschappelijk belangrijk dossier. Denk aan beleidsvragen als: hoe gaan de aanbevelingen uit diverse onderzoeken opgevolgd worden? En wat betekent dit voor het stelsel?

 

Jij draagt bij aan het voorbereiden van beleid en het maken van regelgeving. Ook adviseer je de ambtelijke top en politieke leiding over jouw dossiers. Daarbij weeg je bij voorgenomen maatregelen allerlei aspecten, zoals rechtszekerheid, rechtsbescherming en juridische houdbaarheid. Verder schrijf je wetteksten of algemene maatregelen van bestuur.

 

Dit doe je samen met je collega’s in een enthousiast toeslagenteam. Hier werk je intensief samen met de afdelingen binnen het directoraat-generaal Fiscale Zaken en met collega’s van andere onderdelen van het ministerie van Financiën, waaronder de Belastingdienst. Die samenwerking gaat jou met jouw ervaring natuurlijk af. Je bent een sparringpartner voor je collega’s en houdt alle vaktechnische aspecten goed in de gaten.

 

Functie-eisen

 • Je hebt een master-diploma, bij voorkeur in een fiscaal-juridische of fiscaal-economische richting.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring als jurist.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands.
 • Je hebt een positieve instelling, toont initiatief en werkt oplossingsgericht.
 • Je beschikt over de nodige creativiteit en flexibiliteit.
 • Je hebt goede analytische vaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13, schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

We nemen je sollicitatie alleen in behandeling als de bijlagen in Word of als pdf-bestand zijn opgemaakt.

*Vanwege de coronacrisis zullen selectiegesprekken voor het ministerie van Financiën in elk geval tot en met 6 april worden uitgesteld*

 

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Fiscale Zaken bestaat uit drie directies: Directe Belastingen, Algemene Fiscale Politiek en Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen. Directe Belastingen bereidt onder meer beleid en regelgeving voor; met betrekking tot de loon- en inkomstenbelasting, de vennootschaps- en dividendbelasting, het formele belastingrecht en het invorderingsrecht. We spannen ons dagelijks in om beleid en wetgeving van hoge kwaliteit op te stellen.

 

Ons werk is inhoudelijk en uitdagend, wat het ook leuk en interessant maakt. Want de ontwikkelingen gaan snel. Geen dag is hetzelfde. De werkdruk is hoog en er wordt veel van je verwacht. Maar doordat we intensief samenwerken en elkaar helpen waar nodig, behalen we samen ons doel. Wij hebben oog voor jouw ontwikkeling. Ook zoeken we verbinding met de Belastingdienst als uitvoerder, en met andere partijen voor wie de wetgeving belangrijk is.

Er heerst bij ons een open cultuur: zowel collega’s als leidinggevenden zijn benaderbaar. Ook streven we diversiteit na. Nieuwe medewerkers met allerlei achtergronden, ook qua studie, voelen zich snel thuis op onze directie.

Meer informatie over de afdelingen en de verschillende werkterreinen van het directoraat-generaal Fiscale Zaken? Bekijk ons organogram.  

Afdeling Formeel Recht en Invordering
De afdeling Formeel Recht en Invordering werkt dagelijks aan fiscale beleidsvorming en wetgeving rondom het heffen en invorderen van belastingen en verstrekken van toeslagen. Ons werkterrein beslaat niet alleen de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet, maar ook de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen. Verder passen we beleidsvorming rond de Wet waardering onroerende zaken aan wanneer dat nodig is.

We richten ons niet alleen op dossiers, maar denken ook vaak mee met onderwerpen die bij andere afdelingen en directies spelen.


 

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij — met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken in ons achterhoofd — bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Natalie Speet, Plaatsvervangend afdelingshoofd Formeel Recht en Invordering

Oscar Schouw, Afdelingshoofd Formeel Recht en Invordering

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Robert van Hemert, Recruiter

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker toeslagen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend adviseur Toeslagen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur secretaris-generaal

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)